Ngày tốt tháng 10 năm 2021 để mua xe

     

Tháng 10 năm 2022 mua xe ngày làm sao tốt, xem ngày download xe mon 10/2022, chọn ngày đẹp mua xe đúng theo tuổi hồi tháng 10 ...là câu hỏi được đa số người quan tâm.

Xem ngày xuất sắc mua xe cộ máy, oto với mong muốn muốn bình an khi thâm nhập giao thông, xe pháo ít bị hư hỏng cũng như chạm chán nhiều may mắn. Việc coi ngày đẹp, chọn giờ giỏi mua xe pháo mang ý nghĩa sâu sắc tâm linh được fan xưa coi trọng. "Có thờ tất cả thiêng, tất cả kiêng tất cả lành" bởi vì thế đừng chủ quan mà vứt qua vấn đề xem ngày tốt xấu

Với nguyên tắc xem ngày xuất sắc mua xe pháo theo tuổi sẽ giúp quý các bạn chọn ngày xuất sắc mua xe trong thời điểm tháng 10. Tin tức được chuyên gia nghiên cứu, tổng thích hợp nhiều cách thức khác nhau để đưa ra kết quả đúng đắn nhất

Nhập ngày tháng năm sinh để sở hữu kết quả đúng đắn nhất
Bạn đang xem: Ngày tốt tháng 10 năm 2021 để mua xe

Xem

Ngày xuất sắc mua xe mon 10/2022Ngày Đinh Hợi mon Canh Tuất năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng khởi thủy : lên đường hướng thiết yếu Nam đón Hỷ Thần - hướng chính Đông đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Canh Dần mon Canh Tuất năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

Hướng khởi thủy : phát xuất hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - hướng bao gồm Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Nhâm Thìn tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

Hướng căn nguyên : căn nguyên hướng chính Nam đón Hỷ Thần - hướng bao gồm Tây đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Quý Tỵ mon Canh Tuất năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng phát xuất : lên đường hướng Đông phái nam đón Hỷ Thần - hướng thiết yếu Tây đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Đinh Dậu tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

Hướng khởi thủy : căn nguyên hướng thiết yếu Nam đón Hỷ Thần - hướng thiết yếu Đông đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Kỷ Hợi tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng xuất hành : xuất phát hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - hướng thiết yếu Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Nhâm Dần tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

Hướng xuất xứ : xuất xứ hướng chính Nam đón Hỷ Thần - hướng chủ yếu Tây đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Giáp Thìn mon Canh Tuất năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

Hướng khởi hành : căn nguyên hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - phía Đông nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Ất Tỵ mon Canh Tuất năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng khởi thủy : phát xuất hướng tây-bắc đón Hỷ Thần - hướng Đông nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Kỷ Dậu mon Canh Tuất năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

Hướng xuất phát : phát xuất hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - hướng chủ yếu Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Tân Hợi tháng Tân Hợi năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng khởi thủy : Xuất hành hướng phía tây Nam đón Hỷ Thần - hướng phía tây Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Quý Sửu mon Tân Hợi năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng khởi thủy : xuất xứ hướng Đông nam giới đón Hỷ Thần - hướng chủ yếu Tây đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Bính Thìn tháng Tân Hợi năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

Hướng xuất xứ : Xuất hành hướng phía tây Nam đón Hỷ Thần - hướng bao gồm Đông đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Tháng 10 năm 2022 bắt buộc tránh ngày xấu cài xeNgày Mậu Tý tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng căn nguyên : phát xuất hướng Đông phái nam đón Hỷ Thần - hướng chủ yếu Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Kỷ Sửu mon Canh Tuất năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng xuất xứ : khởi thủy hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - hướng thiết yếu Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Tân Mão mon Canh Tuất năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

Hướng lên đường : Xuất hành hướng tây Nam đón Hỷ Thần - hướng tây Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Giáp Ngọ tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng căn nguyên : xuất phát hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - phía Đông nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Ất Mùi tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng phát xuất : khởi hành hướng tây-bắc đón Hỷ Thần - phía Đông nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Bính Thân tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

Hướng khởi thủy : Xuất hành phía tây Nam đón Hỷ Thần - hướng thiết yếu Đông đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Mậu Tuất tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

Hướng xuất xứ : khởi hành hướng Đông nam đón Hỷ Thần - hướng chủ yếu Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Canh Tý tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng căn nguyên : >Xuất hành hướng tây bắc đón Hỷ Thần - hướng phía tây Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Tân Sửu mon Canh Tuất năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng khởi hành : Xuất hành hướng tây Nam đón Hỷ Thần - hướng tây Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Quý Mão mon Canh Tuất năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

Hướng xuất xứ : xuất hành hướng Đông phái nam đón Hỷ Thần - hướng thiết yếu Tây đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Bính Ngọ mon Canh Tuất năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng căn nguyên : Xuất hành phía tây Nam đón Hỷ Thần - hướng thiết yếu Đông đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Đinh Mùi mon Canh Tuất năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng khởi thủy : khởi thủy hướng chính Nam đón Hỷ Thần - hướng bao gồm Đông đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Mậu Thân mon Canh Tuất năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

Hướng căn nguyên : xuất phát hướng Đông nam đón Hỷ Thần - hướng thiết yếu Nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Canh Tuất tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : dần dần (03h - 05h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h),Hợi (21h - 23h)

Hướng khởi hành : khởi thủy hướng tây-bắc đón Hỷ Thần - phía tây Nam đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Nhâm Tý tháng Tân Hợi năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

Hướng căn nguyên : xuất hành hướng chính Nam đón Hỷ Thần - hướng thiết yếu Tây đón Tài Thần


Xem chi tiết ngày này  


Ngày Giáp Dần tháng Tân Hợi năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

Hướng xuất hành : căn nguyên hướng Đông Bắc đón Hỷ Thần - hướng Đông nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Ất Mão tháng Tân Hợi năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Tí (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

Hướng lên đường : khởi thủy hướng tây-bắc đón Hỷ Thần - phía Đông phái nam đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Ngày Đinh Tỵ mon Tân Hợi năm Nhâm Dần

Giờ hoàng đạo : Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

Hướng phát xuất : phát xuất hướng bao gồm Nam đón Hỷ Thần - hướng chủ yếu Đông đón Tài Thần


Xem cụ thể ngày này  


Xem ngày đẹp tải xe tháng khác


Bạn phù hợp với màu nào


*

Kim


*

Mộc


*

Thủy


*

Hỏa


*

Thổ


Xem ngày


*
xem ngày tốt xấu
*
coi ngày cưới hỏi
*
coi ngày giỏi mua xe cộ
*
coi ngày ký hợp đồng
*
coi ngày tốt nhận chức
*
xem ngày giỏi khai trương
*
coi ngày xuất sắc sinh con
*
xem ngày thẩm mỹ
*
coi ngày xuất sắc cắt tóc
*
xem ngày giờ lên đường
*
coi ngày giỏi động thổ
*
coi ngày mua căn hộ
*
xem ngày tiến hành khởi công xây dựng
*
coi ngày xuất sắc đổ trần, lợp mái
*
xem ngày nhập trạch, về nhà bắt đầu
*
coi ngày chôn cất
*
coi ngày hoàng đạo
*
bây chừ là mấy giờ đồng hồ

Tử vi khoa học


tử vi phong thủy trọn đời
Lá số tứ trụ
Tử vi hôm nay
Xem tử vi phong thủy
Lá số quỷ ly
phong thủy 12 cung hoàng đạo

Xem tuổi


*
coi tuổi vợ ông xã
*
xem tuổi thích hợp làm ăn uống
*
xem tuổi xây nhà ở
*
xem tuổi sinh con hợp bố mẹ

Xem bói


coi bói số điện thoại cảm ứng thông minh
xem bói tình thân
xem bói cung mệnh
xem bói hải dương số xe pháo
Bói bài mỗi ngày
xem bói bài bác tình yêu thương
xem bói bài bác thời vận
coi bói ngày sinh

Lịch việt 2022


định kỳ tam tông miếu
Lịch âm khí và dương khí
Xem định kỳ vạn niên
*
Đổi ngày âm sang trọng ngày dương
*
Đổi ngày dương sang trọng âm

Phong thủy


xem hướng làm nhà
coi sim tử vi phong thủy

2022 Calendar


1 January


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
29
2
30
3
1
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
31
29

2 February


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28

3 March


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
29
2
30
3
1
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
31
29

4 April


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30

5 May


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
1
31
2

6 June


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1


Xem thêm: Top 100 Tên Con Gái Hàn Quốc Hay Ý Nghĩa Nhất, Những Tên Tiếng Hàn Hay Và Ý Nghĩa Cho Nữ

3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
30
29
1
30
2

7 July


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
30
29
1
30
2
31
3

8 August


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
1
28
2
29
3
30
4
31
5

9 September


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
10
15
11
16
12
17
13
18
14
19
15
20
16
21
17
22
18
23
19
24
20
25
21
26
22
27
23
28
24
29
25
30
26
1
27
2
28
3
29
4
30
5

10 October


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
10
15
11
16
12
17
13
18
14
19
15
20
16
21
17
22
18
23
19
24
20
25
21
26
22
27
23
28
24
29
25
1
26
2
27
3
28
4
29
5
30
6
31
7

11 November


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
8
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
8
15
9
16
10
17
11
18
12
19
13
20
14
21
15
22
16
23
17
24
18
25
19
26
20
27
21
28
22
29
23
30
24
1
25
2
26
3
27
4
28
5
29
6
30
7

12 December


Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật

1
8
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
8
15
9
16
10
17
11
18
12
19
13
20
14
21
15
22
16
23
17
24
18
25
19
26
20
27
21
28
22
29
23
1
24
2
25
3
26
4
27
5
28
6
29
7
30
8
31


Xem thêm: Người Bị Tiêu Chảy Nên Ăn Gì Cho Nhanh Khỏi, Mau Lại Sức? Đi Ngoài Kiêng Ăn Gì Để Nhanh Khỏe

9
kimsa88
cf68