NHÔM TÁC DỤNG ĐƯỢC VỚI CHẤT NÀO SAU ĐÂY

     

Sau đây là những câu hỏi và đáp án liên quan đến Nhôm không tác dụng với hỗn hợp nào sau đây? nhưng namlinhchihoasen.com mong gửi đến toàn bộ những nhiều người đang theo học bộ môn Hóa Học. Thuộc nhau đi tìm kiếm hiểu nhé!

*


Nhôm (Al) là gì?

Ký hiệu hóa học: Al.

Bạn đang xem: Nhôm tác dụng được với chất nào sau đây

Nguyên tử khối: 26,982 g/mol.Số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân: Z = 13.Độ âm điện: 1,61.

Nhôm là tên của một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn. Nhôm bao gồm ký hiệu là Al với số hiệu nguyên tử bởi 13.

*


Nhôm được coi là kim loại thịnh hành nhất vào vỏ Trái Đất của bọn chúng ta, chiếm khoảng chừng 17% khối lớp rắn của Trái Đất. Đồng thời là nguyên tố thịnh hành thứ 3, chỉ lép vế oxy với silic cơ mà thôi. Còn trong tự nhiên, nhôm tồn tại dưới dạng thích hợp chất: khu đất sét, mica, boxit, criolit,…

15 thắc mắc liên quan tiền về Nhôm (Al)

Nhôm không chức năng với dung dịch nào sau đây?

A. HClB. HNO3C. NaOHD. CuSO₄

Đáp án là B. HNO3

Nhôm không công dụng với chất nào sau đây?

A. NướcB. OxiC. OzonD. H₂SO₄ đặc, nguội

Đáp án là D. H₂SO₄ đặc, nguội

Kim loại nhôm không chức năng được với chất (hoặc dung dịch) làm sao sau đây?

A. Ba(OH)2B. CuO (nung nóng)C. HCl loãngD. Mg(NO3)2

Đáp án là D. Mg(NO3)2

Kim nhiều loại nhôm không tác dụng được với dung dịch Mg(NO3)2 vị Al thua cuộc Mg trong hàng điện hóa kim loại.

Nhôm có chức năng tham gia phản ứng cùng với Ba(OH)2, CuO (nung nóng) cùng HCl loãng

2Al + Ba(OH)2 → Ba(AlO2)2 + H2.2Al + 3CuO → Al2O3 + 3Cu.2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2.

*

Nhôm ko phản ứng với hỗn hợp nào sau đây?

A. H₂SO₄ loãngB. H₂SO₄ đặc, nguộiC. H₂SO₄ đặc, nóngD. HNO loãng

Đáp án: B. H₂SO₄ đặc, nguội

Giải thích: vì chưng Nhôm không phản ứng với hỗn hợp H₂SO₄ đặc, nguội bởi vì tạo lớp màng oxit bền vững phủ quanh xung quanh mặt phẳng kim loại ngăn quán triệt phản ứng xảy ra.

Kim nhiều loại Nhôm ko phản ứng với

A. hỗn hợp NaOH.B. Fe2O3 (nhiệt độ cao).C. dung dịch H2SO4 quánh nguội.D. hỗn hợp HNO3 loãng.

Đáp án: C. Dung dịch H2SO4 đặc, nguội.

Nhôm không tính năng được với hỗn hợp nào?

A. NaOHB. H₂SO₄ loãngC. HClD. NaCl

Đáp án: D. NaCl

Kim một số loại nhôm không phản ứng được với dung dịch chất nào sau đây?

A. H₂SO₄ đặc, nóng.B. HNO3 loãng.C. H₂SO₄ đặc, nguội.D. H₂SO₄ loãng.

Đáp án: C. H₂SO₄ đặc, nguội.

Al thụ động trong H2SO4 đặc, nguội.

*

Nhôm không phản ứng được với hỗn hợp nào sau đây?

A. H₂SO₄ đặc, nóng.B. H₂SO₄ loãng, nguội.C. HNO3 loãng.D. HNO3 đặc, nguội.

Đáp án: D. HNO3 đặc, nguội.

Kim một số loại Nhôm ko tan được trong hỗn hợp nào sau đây?

A. Ba(OH)2.B. CuO (nung nóng).C. HCl loãng.D. Mg(NO3)2

Đáp án: D. Mg(NO3)2

Kim nhiều loại nhôm không chức năng được với hỗn hợp Mg(NO3)2 bởi vì Al che khuất Mg trong hàng điện hóa kim loại.

Nhôm có chức năng tham gia phản nghịch ứng với Ba(OH)2, CuO (nung nóng) với HCl loãng

2Al + Ba(OH)2 → Ba(AlO2)2 + H2.2Al + 3CuO → t 0 Al2O3 + 3Cu.2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2.

*

Nhôm ko tan trong dung dịch nào sau đây?

Câu 1:

A. HCl.B. NaHSO4.C. H₂SO₄ đặc, nguộiD. NH3.

Đáp án: D. NH3.

Lời giải: Nhôm ko tan trong hỗn hợp NH3. Các dung dịch sót lại Al phản ứng theo phương trình

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2↑2Al + 6NaHSO4→ 3Na2SO4 + Al2(SO4)3 + 3H2↑

Nhôm không tính năng với dung dịch nào sau đây?

A. MgSO4.B. CuCl2.C. AgNO3.D. HCl.

Đáp án: A. MgSO4.

Kim một số loại Al ko phản ứng với hỗn hợp nào

A. NaOH loãngB. H₂SO₄ loãngC. H₂SO₄ đặc, nguộiD. H₂SO₄ đặc, nóng

Đáp án: C. H2SO4 đặc, nguội

Giải thích: Al, Fe, Cr bị thụ động trong HNO3, H2SO4 đặc nguội.

*

Nhôm không tác dụng được với

A. HClB. NaOHC. H₂SO₄ loãngD. NaCl

Đáp án: D. NaCl

Kim các loại nhôm ko phản ứng được với hỗn hợp nào sau đây?

A. H2SO4 đặc, nóng.

Xem thêm: Mẫu Quy Chế Trả Lương Công Ty Cổ Phần 2022, Mẫu Quy Chế Tiền Lương Mới Nhất 2022

B. NaOH loãng.C. H2SO4 loãng, nguội.D. HNO3 đặc, nguội.

Đáp án: D. HNO3 đặc, nguội

Tính hóa học nào dưới đây của nhôm là đúng?

A. Nhôm tính năng với những axit ở tất cả mọi điều kiệnB. Nhôm tung được trong dung dịch NH3C. Nhôm bị thụ động hóa cùng với HNO3 đặc nguội cùng H2SO4 đặc nguộiD. Nhôm là kim loại lưỡng tính

Đáp án: C. Nhôm bị thụ động hóa cùng với HNO3 sệt nguội và H2SO4 đặc nguội

20 câu hỏi về Nhôm và Hợp hóa học của Nhôm

*

Vị trí của nhôm trong bảng tuần trả là

A. Chu kì 3, nhóm IAB. Chu kì 3, team IIIAC. Chu kì 2, nhóm IIIAD. Chu kì 2, đội IIA

Đáp án: B. Chu kì 3, đội IIIA

Cho các chất sau: Al, Al2O3, Al(OH)3, MgO, Mg(OH)2, Na2SO4, AgNO3 tất cả bao nhiêu hóa học bị hòa tan bởi vì dung dịch HCl với dung dịch NaOH

A. 2B. 3C. 4D. 5

Đáp án: C. 4

Tính hóa học vật lí nào tiếp sau đây không đề nghị của nhôm?

A. DẻoB. Dẫn điện tốtC. Dẫn nhiệt tốtD. Là sắt kẽm kim loại nặng

Đáp án: D. Là sắt kẽm kim loại nặng

Tính hóa học vật lí nào của nhôm không đúng

A. màu trắng bạcB. Là kim loại nhẹC. dễ dát mỏngD. Dẫn điện tốt hơn sắt kẽm kim loại đồng

Đáp án: D. Dẫn điện giỏi hơn sắt kẽm kim loại đồng

Tính chất hóa học đặc thù của nhôm là

A. Tính khửB. Tính oxi hóaC. Vừa có chức năng oxi hóa, vừa có khả năng khửD. khá trơ về hóa học

Đáp án: A. Tính khử

Vật bởi nhôm bền trong ko khí với nước là do

A. bao gồm màng oxit bảo vệB. kim loại nhôm không tính năng với nước và không khíC. bao gồm màng hidroxit bảo vệD. Nhôm bị bị động hóa

Đáp án: A. Có màng oxit bảo vệ

Nhôm không tác dụng với dung dịch hóa học nào sau đây?

A. H2SO4 loãng, nguộiB. CuSO4C. KHSO4D. K2SO4

Đáp án: D. K2SO4

Kim nhiều loại nhôm không công dụng với hóa học nào sau đây?

A. O2B. Cl2C. Na2OD. CuO

Đáp án: C. Na2O

Kim các loại nhôm tính năng được cùng với dung dịch hóa học nào sau đây?

A. NaOHB. NH3C. MgCl2D. HNO3 đặc, nguội

Đáp án: A. NaOH

Nhôm ko khử được oxit sắt kẽm kim loại nào sau đây?

A. CuOB. Fe2O3C. MgOD. Cr2O3

Đáp án: C. MgO

Hiện tượng quan liền kề được khi cho nhôm vào dung dịch NaOH là

A. lộ diện kết tủa keo dán trắng, sau rã dần chế tạo ra dung dịch trong suốtB. xuất hiện kết tủa đồng thời gồm khí cất cánh raC. xuất hiện thêm khí, kim loại tan tạo dung dịch vào suốtD. không tồn tại hiện tượng

Đáp án: C. Xuất hiện thêm khí, sắt kẽm kim loại tan chế tạo dung dịch trong suốt

Nguyên liệu dùng để làm sản xuất nhôm là

A. Quặng dolomitB. Quặng boxitC. Quặng manhetitD. các thành phần hỗn hợp tecmit

Đáp án: B. Quặng boxit

Phương pháp cung cấp nhôm là

A. Thủy luyệnB. nhiệt độ luyệnC. Điện phân nóng chảyD. Điện phân dung dịch

Đáp án: C. Điện phân rét chảy

Nhôm oxit không có tính chất hoặc ứng dụng nào sau đây?

A. dễ dàng tan trong nướcB. Có nhiệt độ nóng tan caoC. dùng làm điều chế nhômD. Là oxit lưỡng tính

Đáp án: A. Dễ dàng tan vào nước

Chất nào dưới đây không có tính lưỡng tính

A. AlB. Al2O3C. Al(OH)3D. NaHCO3

Đáp án: A. Al

Công thức của phèn chua là

A. KAlSO4.24H2OB. K2SO4.Al2(SO4)3.12H2OC. Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2OD. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O

Đáp án: D. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O

Ứng dụng làm sao của phèn chua ko đúng

A. làm chất ráng màu vào công nghiệpB. làm trong nước đụcC. làm mềm nước cứngD. dùng trong công nghiệp giấy

Đáp án: C. Làm cho mềm nước cứng

Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng khi nói về nhôm oxit

A. Bền, ánh nắng mặt trời nóng tan caoB. Là oxit lưỡng tínhC. Bị khử bởi vì H2 hoặc COD. rã được trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội

Đáp án: C. Bị khử do H2 hoặc CO

Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng

A. sắt kẽm kim loại nhôm white color bạc, dẻo, nhẹ, dẫn điện tốtB. kim loại nhôm có tính khử mạnhC. sắt kẽm kim loại nhôm rất có thể tan trong hỗn hợp H2SO4 hoặc dung dịch HNO3 đặc, nguội.D. Bột nhôm bốc cháy lúc tiếp xúc với khí clo

Đáp án: C. Kim loại nhôm có thể tan trong hỗn hợp H2SO4 hoặc hỗn hợp HNO3 đặc, nguội.

Phát biểu nào dưới đây không đúng về nhôm hidroxit

A. Kết tủa dạng keo trắngB. tan trong hỗn hợp NaOHC.

Xem thêm: Dương Lịch Là Cách Tính Thời Gian Theo, Chu Kỳ Nào

tung trong dung dịch HClD. rã trong dung dịch NH3

Đáp án: D. Chảy trong dung dịch NH3

Hy vọng với những thắc mắc cùng với đáp án tương quan đến Nhôm và Nhôm không tác dụng với hỗn hợp nào sau đây? vẫn giúp cho bạn vượt qua được môn hóa 1 cách dễ dàng hơn. Đừng quên theo dõi namlinhchihoasen.com mỗi ngày để hiểu thêm nhiều ứng dụng hay chúng ta nhé!