Niêm Yết Là Gì

     

Việc niêm yết kinh doanh thị trường chứng khoán nhằmthiết lập quan hệ tình dục hợp đồng thân Sở giao dịch thanh toán chứng khoán với tổ chức phát hànhcó chứng khoán niêm yết, từ đó qui định trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức triển khai pháthành trong việc ra mắt thông tin, bảo vệ tính trung thực, công khai và côngbằng. Nếu như bạn có thắc mắc và chưa nắm vững về dụng cụ niêm yếtchứng khoán trên sàn chứng khoán, hãy cùng công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Một member VânHoàng Minh (V&HM Law Firm) shop chúng tôi tìm gọi về sự việc này trải qua nộidung bên dưới đây.

Bạn đang xem: Niêm yết là gì

1. Có mang niêm yết hội chứng khoán

Niêm yết đầu tư và chứng khoán là công bố chứng khoánđủ tiêu chuẩn chỉnh được chi phí dịch tại thị trường giao dịch tập trung.

Niêm yết chứng khoán là quá trình định danhcác triệu chứng khoán đáp ứng một cách đầy đủ tiêu chuẩn được giao dịch thanh toán trên Sở giao dịch thanh toán chứngkhoán.

Xem thêm: Bưu Điện Làm Việc Từ Mấy Giờ, Ngày Nghỉ Chủ Nhật Bưu Điện Có Làm Việc Không

Cụ thể hơn thì đấy là quá trình cơ mà Sở giaodịch thị trường chứng khoán chấp thuận cho công ty phát hành có chứng khoán được phép niêmyết và giao dịch trên Sở giao dịch thanh toán chứng khoán với điều kiện công ty kia đáp ứngđầy đủ những tiêu chuẩn về định lượng tương tự như định tính mà Sở thanh toán chứngkhoán (SGDCK) đề ra.

Xem thêm: Chậm Trễ Kinh 7 Ngày Có Thai Không: Vừa Thử Vừa Chờ, Chậm Kinh 7 Ngày Siêu Âm Chưa Thấy Thai

Niêm yết thị trường chứng khoán bao gồm:

– Niêm yết tên tổ chức triển khai phát hành;

– Niêm yết giá bệnh khoán.

kimsa88
cf68