Out Of Time Là Gì

     

Sẵn sàng du học – Trong giờ đồng hồ Anh, “for a long time”, “on time”, ‘run out of time” lần lượt có nghĩa là khoảng thời hạn dài, đúng giờ, không hề thời gian.Bạn đã xem: Run out of time là gì

1. On time: đúng giờ

– You must be here on time.Bạn vẫn xem: Run out of time là gì

Bạn nhất định phải xuất hiện ở trên đây đúng giờ.

Bạn đang xem: Out of time là gì

2. For a long time: khoảng thời hạn dài

– I haven’t met him for a long time.

Tôi đang không chạm chán anh ấy từ khóa lâu rồi.

3. Time after time: lần này cho lần khác

– nam forgets to do homework time after time.

Nam quên làm bài xích tập về nhà hết lần này tới lần khác.

4. Pressed for time: không có rất nhiều thời gian

I’m a bit pressed for time at the moment. Vày you mind if we have the meeting tomorrow?

Tôi không có khá nhiều thời gian vào tầm khoảng này. Anh gồm phiền nếu chúng ta họp vào trong ngày mai không?

5. Run out of time: không còn thời gian

– We’ve run out of time on this project.

Chúng tôi không thể thời gian cho dự án này nữa.

6. No time khổng lồ lose: không có thời gian để lãng phí

– There’s no time to lớn lose. We’ve got to get going.

Không còn thời gian để tiêu tốn lãng phí nữa. Chúng ta phải vào cuộc thôi.

7 . Have spare time: có thời hạn rảnh

– What vì you bởi vì in your spare time?

Bạn làm gì khi thảnh thơi rỗi?

8. Take your time: bình tĩnh

– Take your time answering the question.


*

9. Make good time: làm điều gì đấy nhanh hơn bạn nghĩ

Chúng tôi đã ngừng sớm rộng dự loài kiến – chỉ mất một giờ đồng hồ để đến đây.

Xem thêm: True No Par Stock Là Gì ? Đây Là Một Thuật Ngữ Kinh Tế Tài Chính

10. Just in time: vừa kịp lúc

– They arrived just in time for the wedding.

Họ mang đến vừa kịp đám cưới.

11. High time: đúng thời điểm

– It’s high time you got a job!

Đã mang đến lúc bạn phải kiếm bài toán làm rồi. (Lưu ý: cần sử dụng thì vượt khứ đơn sau high time).

12. Keep time: đúng giờ

– My watch doesn’t keep good time.

Đồng hồ của tôi chạy không nên giờ lắm.

13. Behind the times: chậm tiến độ, đi sau thời đại

– He’s so behind the times. He still plays records. Can you believe it?

Anh ấy thiệt lạc hậu, giờ đồng hồ vẫn nghe đĩa hát. Các bạn có tin nổi không?

14. Overtime: tiền làm thêm quanh đó giờ

– The firm is cutting back on overtime.

Công ty đang cắt sút tiền làm cho thêm giờ.

15. Time zone: múi giờ

– The UK is in a different time zone from the rest of Europe.

Vương quốc Anh có múi giờ khác với phần còn sót lại của châu Âu.

Xem thêm: Tháng Lương Tháng 13 Và Thưởng Tết Giống Hay Khác Nhau, Lương Tháng 13 Và Thưởng Tết Giống Hay Khác Nhau

16. In your own time: có tác dụng điều gì mà không cần bận tâm về thời gian

– I’ll fix the oto in my own time!

Tôi đang sửa xe cộ mà chưa phải vội!

17. Time on your side: trẻ và còn nhiều thời gian ở phía trước

Bạn còn nhiều thời hạn ở phía trước, vày vậy bạn không nên cảm thấy bị áp lực nặng nề khi ra đưa ra quyết định cho sự nghiệp bây giờ.