PAY ATTENTION TO NGHĨA LÀ GÌ

     

⚠️ CHÚ Ý! bài viết này đã viết về cấu trúc chú ý! Sự chú ý của chúng ta về cấu trúc chú ý đã có Hack óc chú ý!! ⚠️

Hãy cùng Hack Não tò mò về cấu trúc pay attention to, để miêu tả sự chú ý, trong nội dung bài viết này nhé!


I. Định nghĩa về cấu tạo pay attention to

Cấu trúc pay attention to bao gồm nghĩa là chú ý đến điều gì.

Bạn đang xem: Pay attention to nghĩa là gì

Trong câu, pay attention to vào vai trò là các động từ. Những dạng của kết cấu pay attention to

Dạng hiện tại ngôi cha số it: pays attention toDạng vượt khứ đơn: paid attention toDạng phân tự hai: paid attention to

Ví dụ

Please pay attention to the road when you’re driving.Hãy để ý đến đường đi khi cậu lái xe.

People must pay attention to the government’s directive.Mọi tín đồ phải chú ý đến các chỉ thị của thiết yếu phủ.

I feel like I’m invisible because no one pays attention to me.Tôi cảm hứng như bản thân tàng hình ấy vì chẳng ai để ý đến tôi cả.

*
*
*
*
*
*
*

For now, I want to lớn focus on my study first.Bây giờ, tôi muốn triệu tập vào chuyện học tập trước đã.

It’s hard to lớn focus on the lesson when it’s so boring.Thật cạnh tranh để triệu tập vào bài học khi mà nó chán quá à.

Xem thêm: Chỉ Số Gos Là Gì ? Cã´Ng ThứC Tã­Nh Vã  Ã½ Nghä©A CủA Gos

I love lớn learn history, but the events are just so lame. How can I focus on them?Tôi thích lịch sử vẻ vang nhưng những mốc sự kiện ngán quá là chán luôn á. Làm thế nào tôi triệu tập nổi?


Lưu ý:Tất cả các cấu tạo đều bao gồm tận cùng luôn luôn là các giới từ (to, on, of), bắt buộc chúng rất nhiều kết phù hợp với danh từ hoặc danh hễ từ.


IV. Bài tập về cấu trúc pay attention to

Bài tập: Chọn đáp án đúng (A, B hoặc C) đến những câu sau: 1. You should always pay attention ______ personal grooming.

with lớn for

2. Don’t pay attention ______ Duy, he cries crocodile tears.

khổng lồ on for

3. You must pay attention ______ this problem before everything.

khổng lồ on with

4. Pay attention khổng lồ Nhi’s ______ because she won’t explain it a second time.

saying says said

5. It is bad for us khổng lồ pay attention ______ & ignore other skills.

to lớn read reading khổng lồ reading

6. Hang never ______ attention lớn what Thuy’s saying.

pay paying pays

7. Pay attention to lớn your your ______, or you’ll wake up in the hopital one day.

healthy heal health

8. Pay attention to lớn your ______ and emphasis.

Xem thêm: Khi Nào Cho Trẻ Bao Nhiêu Tháng Thì Uống Được Sữa Tươi ? UốNg Bao Nhiêu Là đÁ»§ Nhu CầU

intonate intonational intonation

Score =

Đáp án

Kéo mặt khác là tới lời giải rồi đó!

Nói trước rồi nha! Ngay bên dưới này là lời giải đó bạn đọc ơi!

tototosayingto readingpayshealthintonation

V. Kết bài

Qua bài viết này, mod Não đã giới thiệu đến bạn kết cấu pay attention to. Theo đó, cấu trúc này có nghĩa là để ý đến điều gì. Bọn họ dùng cấu trúc khi ao ước người nghe tập trung vào điều gì. Ngoài cấu trúc pay attention to, chúng ta có thêm 3 kết cấu khác đồng nghĩa.