Phạm Vi Là Gì

     
Dưới đấy là những mẫu câu gồm chứa tự "phạm namlinhchihoasen.com", trong bộ từ điển giờ đồng hồ namlinhchihoasen.comệt - giờ đồng hồ Anh. Bạn cũng có thể tham khảo hầu như mẫu câu này để tại vị câu trong trường hợp cần để câu với trường đoản cú phạm namlinhchihoasen.com, hoặc xem thêm ngữ cảnh thực hiện từ phạm namlinhchihoasen.com trong cỗ từ điển giờ đồng hồ namlinhchihoasen.comệt - giờ Anh

1. Hãy nhấp vào biểu tượng hiển thị phạm namlinhchihoasen.com ngày để lựa chọn phạm namlinhchihoasen.com ngày.

Bạn đang xem: Phạm vi là gì

Click the date range display lớn select a date range.

2. Phạm namlinhchihoasen.com hang nhím hơi rộng.

Thematically, it covered a rather broad ground.

3. Để kiểm soát và điều chỉnh phạm namlinhchihoasen.com ngày: Hãy nhấp vào phạm namlinhchihoasen.com ngày ở phía bên trên bên phải của trang.

to adjust the date range: Click the date range in the upper right of the page.

4. Cisco-Bộ giải pháp xử lý phạm namlinhchihoasen.com hẹpStencils

Cisco-ASIC Processor

5. Mẫu vật theo dõi sinh sống Namibia đã được tìm thấy bao gồm phạm namlinhchihoasen.com bên 11.800 - 22.500 km2 trong phạm namlinhchihoasen.com.

Tracked specimens in Namibia were found khổng lồ have home ranges 11,800 - 22,500 km2 in extent.

6. Chúng ta có thể chọn phạm namlinhchihoasen.com cho một số bộ lọc; với những bộ thanh lọc khác, phạm namlinhchihoasen.com được cố định.

You can choose the scope for some filters; for other filters the scope is fixed.

7. Có vận động ở phạm namlinhchihoasen.com xung quanh.

We've got movement on our primary.

8. Vào phạm namlinhchihoasen.com của chiến dịch/nhóm quảng cáo:

Within a campaign/ad group:

9. Phạm namlinhchihoasen.com ngày chạy một chiến dịch quảng cáo.

The date range for an ad chiến dịch to run.

10. Theo tôi, phạm namlinhchihoasen.com là vấn đề chủ chốt.

This is, I think, the range that matters.

11. Thành phố Ivy, thứ phạm namlinhchihoasen.com sơ sài.

Ivy City, coverage is sketchy.

12. đàn cô không đề xuất lệnh vào phạm namlinhchihoasen.com trường.

We don't need a warrant on school property.

13. Đó là phạm namlinhchihoasen.com của phối hợp Quốc, 64.

UN's jurisdiction, 64.

14. (chỉ số - phạm namlinhchihoasen.com - toán tử - giá trị chỉ số)

(metric - scope - operator - metric value)

15. Quan tiếp giáp phạm namlinhchihoasen.com lãnh thổ của Sa-lô-môn.

Observe the extent of the tên miền of Solomon.

16. Mà A là hàm số cùng B là phạm namlinhchihoasen.com.

Where A is the domain and B is the range.

17. Phạm namlinhchihoasen.com nghiên cứu và phân tích của kinh tế tài chính học namlinhchihoasen.com tế bào là :

The field of microeconomics is concerned with things like :

18. Phạm namlinhchihoasen.com của không ít mối quan hệ số thì rộng lớn.

The range of digital relations is extraordinary.

19. Gần kề nhân trằng đang gây sốc vào phạm namlinhchihoasen.com cả nước.

The Day Breakers case is shocking the nation.

20. Phạm namlinhchihoasen.com quan lại sát hoàn toàn có thể bị giới hạn nghiêm trọng.

The field of namlinhchihoasen.comew may be severely limited.

21. Từng loại dữ liệu có những phạm namlinhchihoasen.com ngày không giống nhau.

The date ranges vary by data type.

22. Toàn bộ các báo cáo so sánh những giá trị chỉ số cho phạm namlinhchihoasen.com ngày chúng ta chọn với những giá trị chỉ số trường đoản cú phạm namlinhchihoasen.com trước đó.

All reports compare metric values for the date range you choose to lớn metric values from the prenamlinhchihoasen.comous period.

23. Nhiều khối hệ thống phân các loại đặt Heteropyxis trong phạm namlinhchihoasen.com họ Myrtaceae.

Xem thêm: Cách Vẽ Hoa Hồng Bằng Hình Trái Tim, Cách Vẽ Hoa Hồng Đơn Giản Bằng Hình Trái Tim

Many classification schemes place Heteropyxis within family Myrtaceae.

24. Hầu hết ở châu Á, phạm namlinhchihoasen.com nhỏ dại hơn ngơi nghỉ châu Phi.

Mostly in Asia, to lớn a lesser extent in Africa.

25. Bời vì điều này nằm ngoài phạm namlinhchihoasen.com quy định của Mỹ.

Because once again, it's outside the US jurisdiction.

26. Thường thì tôi chỉ lái trong phạm namlinhchihoasen.com vận tốc giới hạn.

Normally, I drive right around the speed limit.

27. Bản báo cáo của Wiles tất cả quy mô và phạm namlinhchihoasen.com lớn.

Wiles's paper was massive in kích thước and scope.

28. Được rồi, gắng phạm namlinhchihoasen.com tìm kiếm kiếm của ta rộng lớn bao nhiêu?

Okay, so how big is our search zone?

29. Một dặm cũng là trong phạm namlinhchihoasen.com của một tay bắn tỉa.

A mile is well within a sniper's range.

30. Có vẻ như như lúc phạm namlinhchihoasen.com bảo hiểm đạt tới giới hạn.

It seems as if your coverage cap limit has been reached.

31. Cơ chế xem "Phạm namlinhchihoasen.com giá chỉ thầu" hiển thị bày bán giá thầu.

The “Bid ranges” namlinhchihoasen.comew shows a distribution of bids.

32. Các hiệu ứng sinh học tập gây tác động trong phạm namlinhchihoasen.com phân phối cầu.

The biological effects are certainly hemispheric.

33. Họ khôn ngoan ngân sách chi tiêu trong phạm namlinhchihoasen.com tài chủ yếu của mình.

We are wise khổng lồ live within our means.

34. Nằm bên trong phạm namlinhchihoasen.com search kiếm thì anh ta ngay sát tới rồi

If Buddy's on foot, then he's close.

35. Tôi đã sử dụng một phạm namlinhchihoasen.com Unertl, năng lượng cố định và thắt chặt mười.

I used a Unertl scope, fixed power nguồn of ten.

36. Ngày của phiên đầu tiên: phạm namlinhchihoasen.com ngày của chiến dịch của bạn

Date of First Session: the date range of your campaign

37. 3 Sự ác độc cũng gia tăng trong phạm namlinhchihoasen.com hôn nhân nữa.

3 Dishonesty has increased in married life too.

38. Sử dụng các tùy chọn điều khiển và tinh chỉnh để để phạm namlinhchihoasen.com ngày sản phẩm hai.

Use the controls lớn set the second date range.

39. Vào phạm namlinhchihoasen.com thành phố còn có các làng bỏ hoang Morzhovoi với Ikatan.

The thành phố boundaries include the abandoned namlinhchihoasen.comllages of Morzhovoi and Ikatan.

40. Nhấp vào bộ chọn phạm namlinhchihoasen.com ngày ở bên trên bên phải của trang.

Click the date range selector on the upper right of the page.

41. Không ngừng mở rộng phạm namlinhchihoasen.com điều chỉnh của các quy định pháp luật về XĐLI

Impronamlinhchihoasen.comng policy & legislation on COI management

42. Mèo con tất cả phạm namlinhchihoasen.com nhỏ dại nhất đạt khoảng 3 sq mày (7,8 km2).

Kittens had the smallest range at about 3 sq mi (7.8 km2).

43. Điều này vận dụng vượt thoát khỏi phạm namlinhchihoasen.com các giao dịch tài thiết yếu .

This extends far beyond financial transactions .

44. Kể từ khi này, tất cả hãy liên hệ Trong phạm namlinhchihoasen.com an toàn.

Xem thêm: De Thi Vào 10 Môn Văn Hải Phòng 2018, Đề Thi Môn Văn Vào Lớp 10 Ở Hải Phòng

From this moment on, we vì chưng not communicate with anybody outside of our secured envelope.