PHÂN TỪ LÀ GÌ

     

Quá khứ phân từ bỏ và bây giờ phân từ là hai điểm ngữ pháp thường gặp mặt trong giờ đồng hồ Anh. Mặc dù không phải ai ai cũng nắm vững cách sử dụng bởi nó thường gây nhầm lẫn. Nội dung bài viết dưới trên đây của 4Life English Center (namlinhchihoasen.com) đã tổng hợp tương đối đầy đủ kiến thức về nhị dạng từ bỏ này, giúp cho bạn tự tin và làm cho bài giỏi hơn.

Bạn đang xem: Phân từ là gì

*
Quá khứ phân từ và bây giờ phân từ

1. Khái niệm lúc này phân từ với quá khứ phân từ

Hiện trên phân từ (Present Participle) là cồn từ thêm đuôi “V-ing”. Hiện trên phân từ còn được gọi là danh rượu cồn từ, được thành lập bằng phương pháp thêm ”-ing” vào sau hễ từ.

Ex: The film was disappointing. I expected it khổng lồ be better.

Quá khứ phân từ (Past Participle) là là hễ từ thêm đuôi ”-ed” (đối với các động từ gồm quy tắc và các động từ nằm tại cột trang bị 3 vào bảng liệt kê các động trường đoản cú bất quy tắc).

Ex: Everyone was surprised that he passed the examination.

2. Biện pháp sử dụng lúc này phân từ với quá khứ phân từ

2.1. Hiện tại phân từ

Hiện tại phân từ dùng trong số thì tiếp diễn biểu đạt hành động đang xẩy ra tại 1 thời điểm nhất mực như thì bây giờ tiếp diễn, thừa khứ tiếp diễn, sau này tiếp diễn, hiện nay tại ngừng tiếp diễn, thừa khứ dứt tiếp diễn và tương lai chấm dứt tiếp diễn.

Ex: He has been working in this hospital for 3 years. (Cô ấy đã thao tác làm việc trong cơ sở y tế này được 3 năm.)

Dùng có tác dụng tân ngữ của đụng từ.

Ex: I hate being asked a lot of questions about my private life. (Tôi không phù hợp bị hỏi quá nhiều câu hỏi về cuộc sống riêng bốn của tôi.)

Dùng làm chủ ngữ vào câu. (vai trò y như một danh từ.)

Ex: Studying English is not difficult (Học giờ Anh không khó)

Dùng có tác dụng tân ngữ của nhiều giới từ.

Ex: Jane is so excited about going fishing tomorrow (Jane khôn cùng hào hứng về buổi câu cá ngày mai).

Dùng như bửa ngữ của chủ ngữ.

Ex: My job is teaching Math in a primary school. (Công vấn đề của tôi là dạy dỗ toán sinh hoạt trường tè học).

Dùng như tính từ trong câu.

Ex: The walking man is my father. (Người đàn ông đang quốc bộ là cha tôi).

Dùng trong mệnh đề dục tình rút gọn.

Ex: The man helping me isn’t my friend. (Người lũ ông giúp tôi chưa hẳn bạn tôi).

2.2. Vượt khứ phân từ

Quá khứ phân từ dùng trong số thì xong xuôi như bây giờ hoàn thành, thừa khứ trả thành, tương lại trả thành.

Ex: I haven’t visited không nên Gon thành phố for 10 years. (Tôi đang không đến sài thành trong 10 năm).

Dùng như tính từ vào câu.

Ex: She was surprised with her score (Cô ấy đã rất quá bất ngờ với số điểm của cô ý ấy).

Xem thêm: Phân Loại Bằng Cấp Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt, Bằng Cử Nhân Là Gì

Dùng trong mệnh đề quan hệ nam nữ rút gọn.

Ex: I have read the magazine edited by my mother. (Tôi phát âm quyển tập san được biên soạn bởi chị em tôi).

Dùng trong câu bị động.

Ex: She was taught by a professor. (Cô ấy được giảng dạy bởi một giáo sư).

3. Phần lớn cặp tính từ bỏ đuôi –ing cùng –ed thường xuyên gặp

Leased/pleasingDisappointed/disappointingShocked/shockingMused/amusingExcited/excitingAmazed/amazingBored/boringInterested/interestingExhausted/exhaustingSurprised/surprisingTired/tiringFrightened/frighteningAnnoyed/annoyingFrustrated/frustrating

4. Bài bác tập thực hành

*
Bài tập thực hành thực tế quá khứ phân tự và bây giờ phân từDạng 1. Chọn câu trả lời đúngI like the film very much. It’s really (amazed/ amazing ).It’s really ( terrifying / terrified) experience. I will never forget it.I have read a (fascinated/ fascinating ) book. It made me (surprised/ surprising) at the immigrants.Some newcomers are easily (embarrassed/ embarrassing) when they can’t express themselves well in English.During the first few years, many immigrants feel (hindering/ hindered) by their slow economic advancement.Stephan felt (disappointed/ disappointing) very when his visa to the United States was denied.They used khổng lồ go (fishing/ fished) together when they were young.Many baseball players from the Dominican Republic are (excited/ exciting) when they are selected lớn play for a U.S. Team.(Got / Getting) stuck in the traffic, Sarah knew she was going lớn be late for work.(Made / Making) in Japan, the car was on sale at a very competitive price.Dạng 2. dứt câu bằng cách nối 2 mệnh đề thực hiện V-ing hoặc V-ed.

1. A man was sitting next lớn me on the plane. I didn’t talk much lớn him

=> I didn’t talk much lớn the _________________________

2. A taxi was taking us to lớn the airport. It broke down

=> The _________________________

3. There’s a path at the end of this street. The path leeds lớn the river.

At the kết thúc of the street there’s a _________________________

4. A factory has just opened on the town. It employs 500 people.

A _________________________has just opened in the town.

5. The company sent me a brochure. It contained the information I needed.

The company sent me _________________________

6. A gate was damaged in the storm. It has now been repaired.

The gate _________________________ has now been repaired.

7. A number of suggestions were made at the meeting. Most of them were not very practical.

Most of the _________________________were not very practical.

8. Some painting was stolen from the museum. Most of them haven’t been found yet.

The _________________________ haven’t been found yet.

9. A man was arrested by the police. What was his name?

What was the name of _________________________ ?

10. A boy was injured in the accident. He was taken khổng lồ the hospital.

Xem thêm: Ngứa Đầu Nhũ Hoa Khi Mang Thai : Chị Em Cần Biết Gì? 15 Nguyên Nhân Gây Ngứa Nhũ Hoa

The boy _________________________

ĐÁP ÁN

Dạng 1:

amazingterrifyingfascinatingembarrassedhindereddisappointedfishingexcitedgettingmade

Dạng 2:

I didn’t talk much to the man sitting next khổng lồ me on the plane.The taxe taking us lớn the airport.At the kết thúc of the street there’s a path leading to the river.A factory employing 500 people has just opened in the town.cáiThe company sent me a brochue containing the information I needed.The gate damaged in the room has now been repaired.Most of the suggestions made museum were not very practical.The paintings stolen from the museum haven’t been found yet.What was the name of the man arrested by the police?The boy injured in the accident was taken khổng lồ hospital.

Trên đó là những điểm ngữ pháp nên nắm chắc hẳn về lúc này phân từ với quá khứ phân từ. 4Life English Center (namlinhchihoasen.com) hy vọng nội dung bài viết này đã sở hữu đến cho mình những kiến thức hữu ích. Chúc bàn sinh hoạt tốt!