Post Hoc Là Gì

     

Nhóm MBA Bách Khoa giới thiệu cách so sánh sâu anova : mục đích, ý nghĩa, cách thực hiện bằng hình ảnh, bằng đoạn phim hướng dẫn trên ứng dụng SPSS.

Mục đích đối chiếu sâu anova

Dùng để xem tất cả sự khác hoàn toàn cụ thể giữa nhóm nào cùng nhóm làm sao về một sự việc nào kia có ý nghĩa sâu sắc thống kê không.. Ví dụ: vào 100 người trả lời bảng câu hỏi, chia nhỏ ra 3 team tuổi:

Nhóm 1: team Nhóm 2: nhóm từ 30-40 tuổi.Nhóm 3: đội trên 40 tuổi

Ta yêu cầu so sách xem trong 3 team tuổi trên, đội nào hài lòng hơn đội nào, và sự khác biệt có ý nghĩa sâu sắc thống kê giỏi không? thay đổi cần so sánh sự khác hoàn toàn ở đây là biến Hài Lòng.

*

thắc mắc đặt ra là ta đang chạy anova rồi, cho biết có sự biệt lập về sự chấp thuận giữa các nhóm tuổi rồi, bây giờ việc sót lại là khẳng định nhóm tuổi nào tất cả sự biệt lập với đội tuổi nào? chính vì có thể nhóm 1 có biệt lập với team 3, nhưng lại nhóm 1 ko có khác biệt với team 2 về sự việc Hài Lòng. Vấn đề này vẫn được giải quyết bằng so sánh sâu Anova, có cách gọi khác là post-hoc kiểm tra anova. Bài này đang hướng dẫn các bạn làm câu hỏi đó cùng đọc ý nghĩa.

lưu ý nếu chỉ bao gồm hai nhóm quan sát thì không đề xuất chạy so sánh sâu anova, và nếu chạy thì SPSS cũng không biểu hiện ra kết quả, vì có hai đội , và tất cả sự khác biệt thì chắc chắn rằng là nhóm 1 khác team 2 rồi, buộc phải gì đối chiếu sâu nữa