Prepaid expenses là gì

     
Chi mức giá trả trước (tiếng Anh: Prepaid expenses) là các giá thành thực tế sẽ phát sinh mà lại có tương quan tới vận động sản xuất gớm doanh của đa số kì hạch toán.

Bạn đang xem: Prepaid expenses là gì

Bạn đã xem: Prepaid expenses là gì
*

Chi tổn phí trả trước (Prepaid expenses)

Khái niệm

Chi tầm giá trả trướctrong tiếng Anh làPrepaid expenses.

Chi giá tiền trả trước là các chi tiêu thực tế đang phát sinh nhưng mà có tương quan tới vận động sản xuất tởm doanh của tương đối nhiều kì hạch toán.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Various Là Gì ?, Từ Điển Tiếng Anh Từ Điển Anh Việt Various

Các khoản chi tiêu trả trước bao gồm:

- chi phí mua bảo hiểm, trả trước tiền thuê nhà, mướn tài sản, dịch vụ

- túi tiền thành lập doanh nghiệp, giá cả di chuyển vị trí kinh doanh, tổ chức triển khai lại doanh nghiệp

- ngân sách chi tiêu đào tạo cán bộ quản lí và công nhân kĩ thuật

- chi phí nghiên cứu giá trị lớn, chi phí giai đoạn thực thi không đủ tiêu chuẩn ghi thừa nhận là tài sản cố định và thắt chặt (TSCĐ) vô hình

- giá thành sửa chữa khủng TSCĐ

- Trị giá nguyên tắc dụng vậy loại thực hiện 2 lần, nhiều lần, trị giá vỏ hộp luân chuyển, vật dụng cho thu

- chi phí mua những tài liệu kĩ thuậtrong thời gian hoàn thành việc

Tài khoản thực hiện TK 242 - chi tiêu trả trước

Bên Nợ:

Các khoản giá cả trả trước gây ra trong kì

Bên Có:

Các khoản túi tiền trả trước sẽ tính vào chi tiêu SXKD trong kì

Số dư bên Nợ:

- những khoản chi phí trả trước không tính vào giá cả SXKD trong kì

Hạch toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC về cơ chế kế toán doanh nghiệp

1. Lúc phát sinh các khoảnchi phí trả trướcphải phân chia dần vào giá cả SXKD:

Nợ TK 242 - chi tiêu trả trước

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có)

- Định kì thực hiện phân bổ chi phí trả trướcvào ngân sách SXKD, ghi:

Nợ các TK 623, 627, 635, 641, 642

Có TK 242 - chi tiêu trả trước nhiều năm hạn

2. Khi trả trước tiền thuê TSCĐ, thuê hạ tầng theo phương thức thuê hoạt động và phục vụ chuyển động kinh doanh cho nhiều năm, ghi:

- nếu như TSCĐ thuê áp dụng vào sản xuất, marketing hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương thức khấu trừ, ghi:

Nợ TK 242 - ngân sách trả trước

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có)

Có những TK 111, 112,...

Xem thêm: Âm Th Anh Không Thể Truyền Qua Môi Trường Nào Sau Đây ? A Âm Không Thể Truyền Trong Môi Trường Nào Dưới Đây

- trường hợp TSCĐ thuê sử dụng vào sản xuất, marketing hàng hoá, thương mại dịch vụ thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT tính theo cách thức trực tiếp hoặc ko thuộc đối tượng người sử dụng chịu thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 242 - chi phí trả trước nhiều năm hạn

3. Định kì khi phân bổ dần số lỗ tỉ giá ân hận đoái phát sinh và đánh giá lại các khoản mục chi phí tệ gồm gốc ngoại tệ của hoạt động đầu tư XDCB (Giai đoạn trước hoạt động, khi chấm dứt đầu tư) vào chi phí tài chính, ghi:

Nợ TK 635 - ngân sách tài chính (Lỗ tỉgiá ân hận đoái)

Có TK 242 -Chi phí trả trước

Ví dụ

Tháng 8/2019, công ty Đức Việt trả tiền thuê văn phòng 1 năm (từ tháng 09/2019 đến khi xong tháng 8/2020) số tiền 60 triệu đồng.

- hết năm 2019, túi tiền này được hạch toán như sau:

Nợ TK 642: 20.000.000

Có TK 242: 20.000.000

- hết năm 2019, bên trên sổ cái TK 242 vẫn còn số dư 40 triệu chi phí thuê văn phòng và công sở của 8 tháng đầu năm 2020 mà doanh nghiệp đã trả trước. Các tháng (từ tháng 1/2020 - 8/2020), kế toán phân bổ chi phí: