PREPARED LÀ GÌ

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Prepared là gì

*
*
*

prepare
*

prepare /pri"peə/ ngoại động từ sửa soạn mua sửa, chuẩn chỉnh bị, dự bị soạn (bài); sẵn sàng cho, rèn cặp mang lại (ai đi thi...) điều chế, pha trộn (thuốc); làm, dọn, nấu ăn (cơm, thức ăn) (nghĩa bóng) chuẩn bị tư tưởng mang lại (ai, để nghe một tin gì...)he was hardly prepared for this sad news (to hear this sad news): anh ta hầu như không được chuẩn bị tư tưởng gì để nghe tin bi ai này nội hễ từ (+ for) sửa soạn, chọn sửa, chuẩn bị, dự bịto prepare for an exam: sẵn sàng thito prepare for a journey: sẵn sàng cho một cuộc hành trìnhto be prepared to sẵn sàng; phấn kích (làm gì)

*

*Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Khối Lượng Phân Tử Là Gì, Trọng Lượng Phân Tử Là Gì

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

prepare

Từ điển Collocation

prepare verb

ADV. properly, well | fully | badly, inadequately, poorly | adequately | carefully, painstakingly | specially a table full of specially prepared food

VERB + PREPARE help (sb), help (sb) to lớn | fail to lớn He had failed to prepare adequately for the task before him. | be easy to, be quick khổng lồ a meal that is very quick & easy to lớn prepare | be designed to lớn The course is designed to prepare graduates for management careers.

PREP. for We all mix about preparing for the party.

PHRASES time to lớn prepare (sth) I haven"t had time lớn prepare my arguments properly.

Từ điển WordNet


v.

to prepare verbally, either for written or spoken delivery

prepare a report

prepare a speech

lead up to và soften by sounding the dissonant chú ý in it as a consonant lưu ý in the preceding chord

prepare the discord in bar 139
Xem thêm: Hàng Replica 1.1 Là Gì, Cách Phân Biệt Rep 1:1 Với Rep Thường

English Synonym & Antonym Dictionary

prepares|prepared|preparingsyn.: arrange compose concoct equip fix plan provide ready rig

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học tập từ | Tra câu