PRESENT WITH NGHĨA LÀ GÌ

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

present
*

present /"preznt - pri"zent/ pri"zent/ tính từ có mặt, hiện nay diệnto be present at...

Bạn đang xem: Present with nghĩa là gì

: xuất hiện ở...to be present to the mind: hiển thị trong trí hiện nay, hiện tại, hiện tại thời, nay, nàypresent boundaries: đường ranh giới hiện nay tạithe present volume: cuốn sách này (ngôn ngữ học) hiện nay tạipresent tense: thời hiện nay tại (từ cổ,nghĩa cổ) sẵn sàng, sẵn sàng chuẩn bị giúp đỡa very present help in trouble: sự hỗ trợ hết sức chuẩn bị sẵn sàng trong lúc bồn chồn khó khăn danh từ hiện tại, hiện tại thời, hiện tại giờ, hiện nay nay, thời điểm này, bây giờat present: hiện tại tại, bây giờ, thời gian nàyfor the present: trong những khi này, hiện giờ (pháp lý);(đùa cợt) tài liệu này, tư liệu nàyby these presents: vì những tư liệu này (ngôn ngữ học) thời hiện nay tại danh từ qua biếu, trang bị tặng, tặng phẩmto make somebody a present of something: biếu ai dòng gì, khuyến mãi ngay ai chiếc gì danh từ bốn thế giơ súng ngắm bốn thế bồng súng chào ngoại đụng từ chuyển ra, bày ra, lộ ra, giơ ra, phô rathe case presents some difficulty: trường thích hợp này lộ ra một số cạnh tranh khăn đưa, trình, nộp, dângto present the credentials: trình quốc thưto present a petition: gửi một bản kiến nghịto present a cheque for payment: nộp séc nhằm lĩnh tiền bày tỏ, trình bày, biểu thịto present the question very cleary: trình bày vấn đề một cách rất rõ ràng diễn đạt (một vở kịch); mang đến (diễn viên) ra mắtto present oneself: trình diện; dự thi; nảy sinh, xuất hiện, biểu thị rato present oneself before the jury: trưng bày trước ban giám khảothe idea presents itself lớn my mind: ý nghĩ về nảy ra trong trí óc tôi trình làng (ai cùng với ai); gửi (ai) vào yết kiến, gửi (ai) vào bệ con kiến (vua...)to be presented at court: được chuyển vào chầu, được gửi vào yết loài kiến vua (tôn giáo) tiến cử (thầy tu cùng với giám mục để cai quản xứ đạo) biếu tặng kèm (ai cái gì) (quân sự) giơ (súng) ngắm (quân sự) bồng (súng) chàoto present arms: bồng súng chào
hiện tạiat the present time: vào thời điểm hiện tạipresent value: cực hiếm hiện tạitrình bàyLĩnh vực: toán và tinhiện naypresent requirement: nhu yếu hiện naytrình diễnpresent (vs)đưa rapresent (vs)trình bàypresent (vs)trình diễnpresent condition current situationhiện trạngpresent tensehiện hànhpresent tensehiện tạipresent tensehiện thờipresent timehiện hànhpresent timehiện tạipresent timehiện thờipresent valuegiá trị hiện tại cópresent valuegiá trị hiện thờipresent valvehiện giábày tỏđưanộptrìnhfailure lớn present: sự chưa thể trình (phiếu khoán)present a cheque for payment (to ...): xuất trình chi phiếu để lãnh tiềnpresent a letter for signature (to ...): trình thư để ký kết têntrình bàyxuất trìnhpresent a cheque for payment (to ...): xuất trình đưa ra phiếu để lãnh tiềnnet present valuegiá lúc này thuầnnet present valuehiện giá bán ròngnet present valuephương pháp quý hiếm thực trên tịnhnet present value methodphương pháp tính giá trị bây giờ thuầnpresent capitalvốn đã gọipresent capital valuegiá trị lúc này của bốn bảnpresent capital valuegiá trị vốn đã gọipresent discounted valuegiá trị lúc này chiết tínhpresent incomethu nhập trước mắtpresent month (the ...)tháng nàypresent needsnhu ước hiện tạipresent valuegiá trị hiện nay tạipresent valuehiện giápresent valuethời giápresent year (the ...)năm ni <"preznt> tính từ o bao gồm mặt, hiện diện o hiện nay, hiện tại, hiện thời, nay, này danh từ o hiện tại, hiện thời, hiện giờ, hiện nay, dịp này, bây giờ o (pháp lý);(đùa cợt) tài liệu này, tư liệu này § present assignment : quyết định hiện tại § present value : giá chỉ trị hiện tại § present value profit : lợi nhuận hiện tại
*

*

*

present

Từ điển Collocation

present adj.

VERBS be | remain

ADV. ever the ever present risk of pollution

PHRASES past và present a danh sách of all club members, past and present

Từ điển WordNet


n.

Xem thêm: Circleci Là Gì - Giới Thiệu Ci Và Áp Dụng Thực Tế Tool Circle Ci

something presented as a gift

his tie was a present from his wife

v.

formally present a debutante, a representative of a country, etc.

Xem thêm: Rối Loạn Lo Âu Toàn Thể (Generalized Anxiety Là Gì, Căn Bệnh Tâm Lý Mà Chúng Ta Cần Đề Phòng

adj.

spatial sense; being or existing in a specified place

the murderer is present in this room

present at the wedding

present at the creation


English Synonym and Antonym Dictionary

presents|presented|presentingsyn.: award bestow deliver donate extend give grant hand over offer submit tenderant.: absent future past