Pretend Nghĩa Là Gì

     
pretend tức là gì, định nghĩa, các sử dụng với ví dụ trong giờ Anh. Giải pháp phát âm pretend giọng phiên bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pretend.

Bạn đang xem: Pretend nghĩa là gì


Từ điển Anh Việt

pretend

/pri"tend/

* ngoại cồn từ

làm ra vẻ, mang vờ, đưa đò, trả bộ, mang cách

to pretend illness: giả cách ốm, làm nên vẻ ốm

to pretend that one is asleep; khổng lồ pretend to lớn be asleep: tạo sự vẻ đang ngủ

lấy cớ

to pretend that...: đem cớ là...

có tham vọng, bao gồm kỳ vọng, tất cả ý muốn; gồm ý dám (làm gì...)

* nội cồn từ

giả vờ, đưa đò, mang bộ, đưa cách

he is only pretending: hắn ta chỉ gỉa vờ, hắn ta chỉ tạo sự vẻ nỗ lực thôi

(+ to) đòi hỏi, yêu sách, yêu cầu, xin; cầu

to pretend go khổng lồ a right: đòi quyền lợi

to pretend to someone"s hand: mong hôn ai

(+ to) kiêu căng có, tạo sự bộ có, lên khía cạnh có

to pretend to lớn elegance: lên phương diện là thanh lịch


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học tập từ vựng giờ đồng hồ Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập cùng kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh với tổng số 590.000 từ.

Xem thêm: Ốc Cà Na Là Gì? 2 Cách Làm Ốc Cà Na Xào Sả Ớt Của Trần Tuyết Trinh


*

Từ liên quan
Hướng dẫn bí quyết tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để mang con trỏ vào ô tìm kiếm kiếm và để tránh khỏi.Nhập từ đề xuất tìm vào ô tra cứu kiếm và xem những từ được lưu ý hiện ra bên dưới.Khi bé trỏ đang phía bên trong ô tra cứu kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để dịch chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó thừa nhận (một lần nữa) nhằm xem cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô search kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ phải tìm vào ô tra cứu kiếm cùng xem những từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp loài chuột vào từ hy vọng xem.

Xem thêm: Lược Sử Thuật Giả Kim Là Gì, Khái Niệm Và Định Nghĩa), Giả Kim Thuật Là Gì


Lưu ý
Nếu nhập tự khóa quá ngắn bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn có nhu cầu tìm trong list gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo để hiển thị từ thiết yếu xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*