Preventdefault là gì

     

Mỗi sự kiện chúng ta có thể có các hành động. Ví dụ bạn có một sự khiếu nại là dịch Covid-19 thì bạn sẽ có những hành vi trong sự kiện đó là đeo khẩu trang, làm remote, tự giải pháp ly bản thân, ...Bạn đã xem: Preventdefault là gì

Khi ta làm việc với javascript nói bình thường và sự kiện trong Javascript nói riêng.Bạn sẽ xem: E.preventdefault() là gì

Chúng ta thường gọi và biết đến sự kiện là một hành vi nào đó ảnh hưởng tác động lên đối tượng người tiêu dùng HTML nhưng mà ta có thể bắt được sự khiếu nại này và tiến hành những hành vi nào đó.

Bạn đang xem: Preventdefault là gì


*

cầm Tắt

Khi viết hàm callback cho một sự kiện nào kia như click vào trong 1 button để ngăn trình duyệt không giải pháp xử lý sự kiện click theo như mang định thì thường bọn họ có những method để xử lý event sau khi cách xử trí callback kết thúc . Họ sẽ lướt qua xem bọn chúng là gì nhé :

Event.createEvent()

Tạo một sự khiếu nại mới, sự kiện này tiếp đến phải được khởi tạo bằng phương pháp gọi cách làm initEvent () của nó.

Event.composedPath()

Trả về đường dẫn của sự kiện (các đối tượng người sử dụng mà bạn nghe sẽ tiến hành gọi). Điều này không bao gồm các nodes vào shadow trees ví như shadow root được tạo thành bằng chính sách ShadowRoot.mode bị đóng.

Event.initEvent()

Khởi tạo nên giá trị của một Sự khiếu nại được tạo. Nếu như sự kiện đã có gửi đi, phương pháp này ko có chức năng gì.

Event.preventDefault()

Event.stopImmediatePropagation()

Đối với việc kiện cụ thể này, hãy ngăn toàn bộ những người nghe khác được gọi. Điều này bao hàm các trình nghe được thêm với cùng một trong những phần tử tương tự như những bộ phận được gắn với các bộ phận sẽ được coi sóc qua sau

Event.stopPropagation()

Nhưng hôm nay chúng ta vẫn đi sâu vào 3 sự kiện chính thường dùng như tiêu đề nội dung bài viết có nhắc đến .

Xem thêm: Keo Pva Là Gì - Ứng Dụng Keo Pva Trong In Lụa

1. Event.preventDefault


*

Nguồn ảnh : https://alligator.io/js/preventdefault/

Phương thức preventDefault() của đối tượng người sử dụng event được áp dụng để ngăn chặn cách giải pháp xử lý mặc định của trình để mắt tới khi xẩy ra sự kiện.

Ví dụ đoạn mã sau:

a href="www.https://viblo.asia/">Trang chủ/a> script type="text/javascript"> $("a").click(function (event) ); /script>

thì khi người dùng nhấp vào links liên kết trình chu đáo sẽ hiển thị hộp thoại cảnh báo với nội dung:

các bạn nhấn vào links rồi

đồng thời rào cản trình để mắt tới chuyển tiếp người tiêu dùng tới trang đích cần seo của links liên kết.

2. Event.stopPropagation


*

Phương thức stopPropagation() của đối tượng người sử dụng event được sử dụng để ngăn không cho sự kiện lan toả lên các thành phần mẹ của phần tử mà sinh sống đó ra mắt sự kiện.

Xem thêm: Con Gái Tên Trang Thường Như Thế Nào, # Top Trend

Ví dụ với đoạn mã sau:

Trang nhà Thì khi người tiêu dùng click vào bộ phận p (đồng thời cũng là click vào phần tử a chứa bộ phận p) thì trình phê chuẩn sẽ hiển thị hộp thoại chú ý với nội dung:

chúng ta đã nhấp vào thành phần p

Cuối cùng, vì chưng trong hàm callback không áp dụng event.preventDefault() nên tiếp nối trình thông qua vẫn đang chuyển người dùng tới trang chủ www.viblo.asia.

3. Event.stopImmediatePropagation

stopPropagation đã ngăn ngẫu nhiên trình xử lý bố mẹ nào được thực hiện stopImmediatePropagationsẽ ngăn ngẫu nhiên trình xử lý cha mẹ nào và bất kỳ trình xử lý nào không giống thực thi

Ví dụ với đoạn mã sau:

example

Xử lý phía Javascript

$("p").click(function(event) ); $("p").click(function(event) ); sự kiện stopImmediatePropagation stopPropagation PreventDefault JavaScript chuyên mục: Hỏi Đáp