Put In Là Gì

     

thực hiện nay thành công; khiến cho được hoan nghênh, tạo cho được tâng bốc (một vở kịch, một câu chuyện...)
Bạn đang xem: Put in là gì

to put aside

để dành, để dụm


thành ngữ khác

put away

để dành, nhằm dụm (tiền)


put back

để lại (vào nơi cũ...)


put by

để thanh lịch bên


put down

để xuống


put forth

dùng không còn (sức mạnh), rước hết (cố gắng), trổ (tài hùng biện)


put forward

trình bày, đề xuất, gửi ra, nêu ra (kế hoạch, lý thuyết...)


put in

đệ (đơn kiện); dẫn, chỉ dẫn (chứng cớ)


to put in for

đòi, yêu thương sách, xin


put off

cởi (quần áo) ra


put on

mặc (áo...) vào, nhóm (mũ) vào, đi (giày...) vào...


put out

tắt (đèn), thổi tắt, dập tắt (ngọn lửa...)


put over

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) chấm dứt (cái gì) trong yếu tố hoàn cảnh không thuận lợi; dứt (cái gì) nhờ tài khéo léo (nhờ mưu mẹo)


put through

hoàn thành, làm cho trọn, làm xong xuôi, thực hiện thắng lợi (công câu hỏi gì)


put to

buộc vào; móc vào


put together

để vào cùng với nhau, kết hợp vào cùng với nhau, cùng vào cùng với nhau, ráp vào cùng với nhau


put up

để lên, đặt lên, giơ (tay) lên, kéo (mành...) lên; búi (tóc) lên như người lớn (con gái); giương (ô); nâng lên (giá...); thành lập (nhà...); lắp ráp (một chiếc máy...); treo (một bức tranh...)


put upon

hành hạ, ngược đãi


to put someone's back up

làm mang đến ai giận điên lên


to put a good face on a matter

(xem) face


to put one's foot down

kiên quyết, quyết tâm, kéo dài thế đứng của chính mình (nghĩa bóng)
Xem thêm: Google Business Là Gì ? Những Lợi Ích Tuyệt Vời Từ Google Business

to put one's best foot forward

rảo bước, đi gấp lên


to put one's foot in it

sai lầm ngớ ngẩn


to put one's hand to

bắt tay vào (làm việc gì)


to put one's hand to the plough

(xem) plough


to put the lid on

(xem) lid


to put someone in mind of

(xem) mind


to put one's name down for

ghi tên ứng cử; ghi tên đk mua (báo...)


to put someone's nose out of joint

(xem) nose


to put in one's oar

làm ra vẻ, có tác dụng điệu, cường điệu


to put shoulder lớn wheel

(xem) shoulder


to put somebody on

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đánh lừa ai


to put a spoke in someone's wheel

(xem) spoke


to put khổng lồ it

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đẩy vào yếu tố hoàn cảnh khó khăn; thúc bách


to put two & two together

rút ra kết luận (sau lúc chứng kiến tận mắt xét sự việc)


to put wise

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) khiến cho sáng mắt ra, chỉ giáo cho, tạo cho hết không nên làm, làm cho hết ảo tưởng


to put words into someone's mouth

(xem) mouth


Từ ngay sát giống

computer computerize reputation output input

tự vựng tiếng Anh theo công ty đề:


Từ vựng tiếng Anh tốt dùng:


*
trang chủ About
namlinhchihoasen.com
×


Xem thêm: Trẻ Hay Uống Sữa Đêm Có Nên Cho Trẻ Uống Sữa Đêm Có Tốt Không? Sữa Dê Flomilux

Huỷ Cắt và Lưu