Quy trình tháo lắp bơm cao áp ve

     
Removal ProcedureQuy trình túa gỡ:Lưu ý:Cleanliness is an important factor. Before you begin the removal procedure, the exterior of the components should be thoroughly cleaned. This will help khổng lồ prevent dirt from entering the internal mechanism.Vấn đề sạch sẽ là một nguyên tố quan trọng. Trước khi tiến hành quy trình dỡ gỡ, mặt phẳng bên kế bên của các bộ phận cần được làm sạch triệt để. Điều này để giúp đỡ ngăn chặn những bụi bặm bám vào các chi tiết bên trong.Put identification marks on all hoses, on all hose assemblies, on all harness assemblies, and on all tube assemblies for installation purposes. Plug all hose assemblies & all tube assemblies. Plugging all hose assemblies helps to prevent fluid loss, and this helps lớn keep contaminants from entering the system.Đánh vết lại toàn bộ các mặt đường ống, các cụm ống, các giắc điện, những bó dây điện,... Dùng làm lắp lại chính xác. Cắm lại toàn bộ các ống và các ống khi xong việc, việc này chống ngừa câu hỏi thất thoát chất lỏng ra ngoài, góp không cho những chất gây ô nhiễm và độc hại xâm nhập vào hệ thống.Contact with high pressure fuel may cause personal injury or death. Wait 60 seconds after the engine has stopped lớn allow fuel pressure to lớn purge before any service or repair is performed on the engine fuel lines.Tiếp xúc với nguyên nhiên liệu cao áp có thể gây ra yêu đương tích cá nhân hoặc thiệt mạng. Ngóng 60 giây sau khoản thời gian động cơ đã ngừng hoạt đụng để áp suất nhiên liệu được giảm trước lúc bất kì công việc dịch vụ hoặc sửa chữa thay thế nào được tiến hành trên khối hệ thống nhiên liệu của đụng cơ.Care must be taken to ensure that fluids are contained during performance of inspection, maintenance, testing, adjusting, và repair of the product. Be prepared khổng lồ collect the fluid with suitable containers before opening any compartment or disassembling any component containing fluids.Phải cẩn thận để bảo đảm rằng những chất lỏng được cất lại trong quá trình kiểm tra, bão dưỡng, điều chỉnh và sửa chữa. Hãy sẵn sàng các đồ dụng chứa tương xứng với từng hỗn hợp và chất lỏng trước khi mở hoặc toá rời bất kì phần tử nào.Dispose of all fluids according lớn local regulations & mandates.Hãy xử lý các chất lỏng thải ra theo đúng quy định trên địa phươngKeep all parts clean from contaminants.Contaminants may cause rapid wear & shortened component life.Giữ các phần tử sạch sẽ, không biến thành bám bẩn.Các hóa học bẩn hoàn toàn có thể gây mòn cấp tốc và giảm tuổi thọ của bộ phận.Cảnh báo:Contact with high pressure fuel may cause fluid penetration & burn hazards. High pressure fuel spray may cause a fire hazard. Failure to follow these inspection, maintenance & service instructions may cause personal injury or death.Việc tiếp xúc với nguyên liệu cao áp hoàn toàn có thể gây yêu quý tích với bỏng. Xăng được phun ra với áp suất cao rất có thể gây ra nguy hại cháy nổ. Việc không tuân thủ đúng các quy trình kiểm tra, bảo dưỡng, lí giải dịch vụ hoàn toàn có thể gây ra mến tích cá thể hoặc nguy hại tính mạng.Note:Lưu ý:Before opening the fuel system, the engine must be turned off for at least one minute.Trước khi thực hiện mở hệ thống nhiên liệu, đụng cơ đề xuất được dừng vận động tối thiểu 1 phút.Use Caterpillar Electronic Technician (ET) khổng lồ verify that the fuel system pressure is at zero before opening the fuel system.Dùng phần mềm chẩn đoán Caterpillar Electronic Technician (ET) nhằm quan sát áp suất trong hệ thống nhiên liệu, giá trị này đề xuất là 0 trước khi thực hiện mở.Use Tooling (A) after any fuel line has been disconnected.Sử dụng tool chuyên được dùng (A) nhằm bịt mặt đường ống sau thời điểm bất kì mặt đường ống nhiên liệu nào được gỡ ra.

Bạn đang xem: Quy trình tháo lắp bơm cao áp ve


*

*

(2) Fuel injection pump drive gear(2) Bánh răng dẫn cồn bơm dầu(3) Idler gear(3) Bánh răng trung gianLưu ý:Mark the teeth on pump drive gear (2) and idler gear (3) for installation purposes.Đánh dấu trên bánh răng dẫn rượu cồn bơm (2) với bánh răng trung gian (3) nhằm khi lắp ráp được chuẩn chỉnh xác.1. Remove cover (1)Tiến hành toá nắp bảo đảm an toàn (1)2. If you are reusing pump drive gear (2) , mark pump drive gear (2) & idler gear (3)Nếu bạn thực hiện lại bánh răng dẫn cồn bơm cũ (2), ghi lại bánh răng dẫn đụng bơm (2) với bánh răng trung gian (3)3. If replacing pump drive gear (2) or a problem is encountered, align the "33" Mark on fuel injection pump drive gear (2) with the "3" Mark on idler gear (3) by rotating the engine.Nếu sửa chữa bánh răng dẫn động (2) hoặc chạm mặt sự cố, căng chỉnh vết “33” trên bánh răng dẫn hễ bơm (2) trùng với vệt dấu “3” trên bánh răng trung gian bằng phương pháp quay động cơ.Lưu ý:The No. 1 cylinder is at the đứng top center position when the "33" Mark & the "3" Mark are in alignment.Xi lanh hàng đầu ở tại điểm bị tiêu diệt trên khi vệt “33” với dấu “3” của 2 bánh răng trùng khớp với nhau.
*

4. Disconnect hose assembly (4)Ngắt liên kết đường ống (4)5. Remove nut (5)Tháo tán (5)Disconnect hose assemblies (6) & remove the washers. Discard the washersNgắt liên kết đường ống (6) và tháo long đền. Loại trừ long thường vừa tháo6. Disconnect harness assembly (7)Ngắt kết nối đường ống (7)7. Remove tube assembly (9) và remove bracket assembly (8)Gỡ ốc mặt đường ống (9) cùng gỡ khung đỡ (8)
*

8. Loosen clamp (12) and disconnect hose (13)Nới lỏng cổ dê (12) và cởi đường ống (13)9. Remove fitting (11) in order lớn disconnect tube assembly (10) and remove the washers. Discard the washers.Tháo khớp nối (11) để túa đường ống (10), gỡ long đền. đào thải long đền rồng vừa tháo
*

10. Remove tube assembly (14)Gỡ mặt đường ống (14)11. Disconnect harness assembly (15)Ngắt liên kết giắc điện (15)12. Remove bolt (16) in order lớn remove hose assembly (17) & the washers. Discard the washers.Tháo bu-lông (16) để dỡ đường ống (17), tháo dỡ và vứt long đền.13. Remove bolt (19) in order to lớn disconnect hose assembly (18) & the washers. Discard the washers.Tháo bu-lông số (19) để toá đường ống (18), tháo dỡ và bỏ long-đền.14. Remove bolt (20) . Remove tube assembly (10) and the washers. Discard the washers.Tháo bu-lông số (20), tháo đường ống (10) dỡ và quăng quật long đền.
15. Remove bolts (22)Tháo bulông (22)16. Remove two bolts (23) (not shown)Tháo 2 bulông (23) (Không bao gồm trong ảnh)17. Remove bolts (24)Tháo bulông (24)18. Remove fuel injection pump (21) and the O-ring sealTháo bơm cao thế (21) với vòng sin.19. If you are reusing the pump drive gear, remove the pump drive gear và install the pump drive gear on the new fuel injection pump. The marks that were made during removal will be used to orient the fuel injection pump during installation. If a new gear is being used, transfer the mark from the original gear to the replacement gear for installation purposes.Nếu bạn áp dụng lại bánh răng dẫn hễ bơm, dỡ bánh răng dẫn cồn bơm trường đoản cú bơm cũ với lắp vào bơm mới. Những dấu đã được khắc ghi lại trong quy trình gỡ ra được dùng để triết lý và cân nặng bơm khi lắp vào. Nếu thay new bánh răng dẫn hễ bơm mới, tiến hành lưu lại lại từ bánh răng cũ sang trọng bánh răng mới làm cho việc lắp lại được thiết yếu xác.>Fuel Injection Pump – Install
Installation ProcedureQuy trình gắn thêm ráp:Lưu ý:Cleanliness is an important factor. Before assembly, thoroughly clean all parts in cleaning fluid. Allow the parts lớn air dry. Vị not use wiping cloths or rags lớn dry parts. Lint may be deposited on the parts which may cause trouble. Inspect all parts. If any parts are worn or damaged, use new parts for replacement. Dirt and other contaminants can damage the precision component. Perform assembly procedures on a clean work surface. Keep components covered & protected at all times.Vấn đề sạch sẽ là một yếu tố quan trọng. Trước khi triển khai lắp ráp, dọn dẹp và sắp xếp thật không bẩn các chi tiết trong dung dịnh tẩy rửa. Dùng khí nén để thổi khô những chi tiết. Không sử dụng khăn lau hoặc vải vóc vụn để gia công khô các chi tiết. Các sợi vải hoàn toàn có thể bám lại trên mặt phẳng chi tiết và có thể gây ra sự cố. Bình chọn lại tất cả các đưa ra tiết. Trường hợp bất kì cụ thể nào bị mòn hoặc hư lỗi thì rất cần phải thay thế chi tiết mới. Bụi bờ và những chất gây ô nhiễm và độc hại khác có thểm làm hỏng các chi tiết có độ đúng chuẩn cao. Thực hiện lắp ráp các chi tiết trên một mặt phẳng sạch sẽ, và luôn giữ các chi tiết được đảm bảo an toàn an toàn.Check the O-ring seals, the gaskets, and the seals for wear or for damage. Replace the components, if necessary.Kiểm tra sin, ron (joang), và phốt xem tất cả hư hư không. Thay thế sửa chữa nếu bắt buộc thiết.Lưu ý:Keep all parts clean from contaminantsContaminants may cause rapid wear and shortened component lifeGiữ các phần tử sạch sẽ, không xẩy ra bẩn.Các hóa học bẩn hoàn toàn có thể gây mòn nhanh và bớt tuổi thọ của bộ phận.
(2) Bánh răng dẫn đụng bơm dầu(3) Bánh răng trung gianLưu ý:Align timing marks on pump drive gear (2) và idler gear (3) that were made in the removal procedure.Lắp lại theo vệt trên bánh răng dẫn hễ bơm (2) và bánh răng trung gian (3) đã lưu lại lại trong khi tháo.1. Position the O-ring seal và fuel injection pump (21)Đặt vòng sin cùng bơm cao thế (21)2. If you are reusing pump drive gear (2) , align the marks on pump drive gear (2) & idler gear (3).Nếu ai đang sử dụng lại bánh răng dẫn hễ bơm (2), canh đúng lốt trên bánh răng dẫn cồn bơm (2) và bánh răng trung gian (3) đang được khắc ghi trước đó3. If replacing the pump drive gear or a problem is encountered, refer lớn Testing and Adjusting, "Fuel Injection Timing-Check" for the correct procedure.Nếu sửa chữa thay thế bánh răng dẫn cồn bơm, tham khảo mục “Kiểm tra cùng điều chỉnh” -> “Kiểm tra thời gian phun của bơm cao áp” để tại vị lại chính xác.4. Install bolts (24)Lắp lại bulông (24)5. Install two bolts (23) (not shown)Lắp lại 2 bulông (23) (không hiển thị trong ảnh)6. Install bolts (22)Lắp lại bulông (22)
8. Install new washers and tube assembly (10)Tiến hành đính thêm long đền new và mặt đường ống (10)9. Install new washers & connect hose assembly (18) . Install bolt (19) . Tighten bolt (19) to a torque of 34 ± 4 N·m (25 ± 3 lb ft)Lắp long đền new và lắp đường ống (18). Gắn lại bulông (19) với lực siết 34±4 N.m10. Install new washers và install hose assembly (17) . Install bolt (16) . Tighten bolt (16) to a torque of 34 ± 4 N·m (25 ± 3 lb ft)Lắp long đền new và lắp những đường ống (17). đính lại bulông (16) cùng với lực siết 34±4 N.m11. Connect harness assembly (15)Lắp lại các giắc năng lượng điện (15)12. Install tube assembly (14) . Tighten each over of tube assembly (14) khổng lồ a torque of 41 ± 5 N·m (30 ± 4 lb ft).Lắp lại mặt đường ống (14). Siết chặt từng đầu ống (14) với lực siết 41 ± 5 N·m
13. Install new washers & connect tube assembly (10) . Install fitting (11) . Tighten fitting (11) to a torque of 25 + 3 - 0 N·m (18 + 2 - 0 lb ft).Lắp bắt đầu long đền rồng và mặt đường ống (10). Gắn lại ống nối (11) với lực siết 25+3 N.m14. Connect hose (13) và tighten clamp (12)Nối ống (13) và siết chặt cổ dê (12)
15. Install bracket assembly (8) and tube assembly (9) . Tighten each over of tube assembly (9) to a torque of 19 ± 5 N·m (14 ± 4 lb ft)Lắp lại giá bán đỡ (8) và đường ống (9). Siết chặt từng đầu ống (9) với lực siết 19 ± 5 N·m16. Connect harness assembly (7)Lắp lại giắc năng lượng điện (7)17. Install new washers & connect hose assemblies (6)Lắp long đền bắt đầu và cụm đường ống (6)18. Install nut (5) . Tighten nut (5) lớn a torque of 34 ± 4 N·m (25 ± 3 lb ft)Lắp lại đai ốc (5). Siết với lực siết 34 ± 4 N·m19. Connect hose (4)Lắp lại mặt đường ống (4)Fuel Injection Pump Gear – Remove
Removal ProcedureQuy trình cởi gỡa. Remove the tín đồ driveTháo dẫn đụng quạtb. Remove the fuel injection pumpTháo bơm dầu cao ápLưu ý:Keep all parts clean from contaminants.Contaminants may cause rapid wear và shortened component life.Giữ các phần tử sạch sẽ, không biến thành bẩn.Các hóa học bẩn hoàn toàn có thể gây mòn nhanh và bớt tuổi thọ của bộ phận.Care must be taken khổng lồ ensure that fluids are contained during performance of inspection, maintenance, testing, adjusting, và repair of the product. Be prepared khổng lồ collect the fluid with suitable containers before opening any compartment or disassembling any component containing fluids.Phải bảo đảm rằng các chất lỏng được đựng trong quá trình kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh và sửa chữa. Cần chuẩn bị các thùng chứa tương xứng để đựng chất lỏng trước khi mở các phần tử hoặc tháo dỡ rời các thành phần có đựng chất lỏng bên trong.Dispose of all fluids according khổng lồ local regulations & mandatesPhải xử lý những chất lỏng thải ra theo đúng quy định tại địa phương
2. Use Tooling (A) in order to remove fuel injection pump gear (2)Dùng Cảo đa-zi-năng (A) để toá bánh răng của bơm (2) ra
3. Remove key (3)Gỡ then phân phối nguyệt (3)Fuel Injection Pump Gear – Install
Installation ProcedureQuy trình gắn rápLưu ý:Keep all parts clean from contaminants.Contaminants may cause rapid wear and shortened component lifeGiữ các phần tử sạch sẽ, không biến thành bẩn.Các hóa học bẩn có thể gây mòn cấp tốc và giảm tuổi thọ của bộ phận.

Xem thêm: Giá Tiền Và Công Dụng Của Đông Trùng Hạ Thảo Tây Tạng Giá Bao Nhiêu


Lưu ý:The use of a soft jaw vice is to keep fuel injection pump gear (2) stationary lớn tighten nut (1)Sử dụng Ê-Tô để giữ lại bánh răng (2) thắt chặt và cố định và thực hiện siết lại đai ốc (1)2. Place fuel injection pump gear (2) into a soft jaw vice. Tighten nut (1) lớn a torque of 90 ± 6 N·m (66 ± 4 lb ft).Đặt bánh răng bơm (2) lên trên mặt Ê-Tô. Triển khai siết chặt đai ốc (1) cùng với lực 90±6N.mSau khi lắp đặt bánh răng bơm:a. Install the fuel injection pumpLắp lại bơm xăng cao ápb. Install the tín đồ driveLắp lại cụm dẫn hễ quạtElectronic Unit Injector – Remove
Removal ProcedureQuy trình tháo gỡRequired ToolsTool chuyên sử dụng cần thiếtTool Part NumberMã phụ tùng Part Desciptiona. Remove the valve mechanism cover. Gỡ nắp bịt cụm phối khíb. Remove the fuel Injection linesGỡ đường ống nhiên liệuGhi chú:Care must be taken to lớn ensure that fluids are contained during performance of inspection, maintenance, testing, adjusting, và repair of the product. Be prepared to lớn collect the fluid with suitable containers before opening any compartment or disassembling any component containing fluids.Phải bảo đảm an toàn rằng các chất lỏng được cất trong quá trình kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh và sửa chữa. Cần sẵn sàng các thùng chứa tương xứng để chứa chất lỏng trước lúc mở các phần tử hoặc toá rời các bộ phận có chứa chất lỏng bên trongDispose of all fluids according to lớn local regulations & mandates.Phải xử lý những chất lỏng thải ra theo đúng quy định tại địa phươngKeep all parts clean from contaminants.Contaminants may cause rapid wear & shortened component life.Giữ các thành phần sạch sẽ, không biến thành bẩnCác chất bẩn hoàn toàn có thể gây mòn nhanh và bớt tuổi thọ của cục phậnCảnh báo:Do not mở cửa the high pressure fuel system without allowing the fuel system to purge. After the engine has shut down, allow the fuel system khổng lồ purge for ten minutes. This operating fuel system contains high pressure. Exposure to high pressure fuel can result in personal injury.Không được mở đường ống nhiên liệu cao áp khi áp suất trong khối hệ thống chưa được giảm. Sau khoản thời gian động cơ giới hạn hoạt động, hóng 10 phút nhằm áp suất trong hệ thống nhiên liệu giảm. Đây là các bước cần thiết khi thao tác với hệ thống nhiên liệu cao áp. Vấn đề tiếp xúc trực tiếp với nhiên liệu có áp suất cao có thể dẫn tới các thương tích cho bạn dạng thân.Nhắc nhở: Before opening the fuel system, the engine must be turned off for at least one minute.Trước khi triển khai mở hệ thống nhiên liệu, cồn cơ bắt buộc được dừng chuyển động tối thiểu 1 phút.Use Caterpillar Electronic Technician (ET) khổng lồ verify that the fuel system pressure is at zero before opening the fuel system.Dùng phần mềm chẩn đoán Caterpillar Electronic Technician (ET) để quan liền kề áp suất trong khối hệ thống nhiên liệu là 0 trước khi triển khai mở.Use Tooling (B) after any fuel line has been disconnectedSử dụng tool chuyên dụng (B) nhằm bịt các đường ống nhiên liệu khi được tháo dỡ raCleanliness is an important factor. Before you begin the removal procedure, the exterior of the components should be thoroughly cleaned. This will help khổng lồ prevent dirt from entering the internal mechanism.Vấn đề thật sạch là một nguyên tố quan trọng. Trước khi triển khai quy trình tháo gỡ, bề mặt bên ngoại trừ của các bộ phận cần được làm sạch triệt để. Điều này để giúp ngăn chặn những bụi bẩn bám vào các chi tiết bên trong.Put identification marks on harness assemblies and electronic unit injectors for installation purposes.Đánh vết lại các giắc nối và kim phun nhằm khi lắp đặt lại được bao gồm xác.
3. Remove bolt (3) & the washerTháo bu lông (3) cùng long đền rồng đi kèm4. Place an identification mark on electronic unit injector (4) for installation purposes. Each electronic unit injector must be reinstalled in the original location. Use Tooling (A) in order lớn remove electronic unit injector (4)Đánh lốt trên kim phun số (4), nhằm khi đính lại được thiết yếu xác. Từng kim phun phải được thêm lại đúng địa chỉ ban đầu. áp dụng Tool chuyên được dùng A để tiến hành tháo gỡ kim phim (4)5. Remove clamp (5) (not shown)Tiến hành toá kẹp kim phun (5) (không hiển thị vào hình)6. Repeat Steps 1 through 5 for the remaining electronic unit injectors.Lặp lại từ bước 1 đến cách 5 cho các kim xịt khác.Electronic Unit Injector – Install
Installation ProcedureQuy trình gắn rápLưu ý:Keep all parts clean from contaminants.Contaminants may cause rapid wear và shortened component lifeGiữ các phần tử sạch sẽ, không trở nên bẩnCác chất bẩn hoàn toàn có thể gây mòn cấp tốc và giảm tuổi thọ của cục phận
1. Install a new O-ring and a new copper washer onto the electronic unit injector (not shown). Install clamp (5) (not shown) onto electronic unit injector (4) . Install electronic unit injector (4).Lắp vòng sin bắt đầu và long đền new vào kim xịt (Không hiển thị vào hình). Gắn thêm lại kẹp giữ lại kim phun (5) (Không hiển thị trong hình) vào kim xịt (4). Thực hiện lắp lại kim xịt (4).2. Install bolt (3) and the washer.Lắp lại bulông (3) cùng long đền.Lưu ý: xem xét hướng của long thường khi lắp.

Xem thêm: Ngân Hàng Agribank Làm Việc Đến Ngày Bao Nhiêu Tết, Lịch Nghỉ Tết Nguyên Đán Các Ngân Hàng Năm 2022


3. Connect harness assembly (1) and tighten nuts (2) lớn a torque of 2.5 N·m (22 lb in)Cắm lại giắc năng lượng điện số (1) cùng siết lại đai ốc (2) với lực siết 2.5 N.m4. Repeat Steps 1 through 3 for the remaining electronic unit injectors.Lặp lại từ cách 1 đến bước 3 cho các kim phun còn lạiSau khi lắp ráp kim phun:a. Install the fuel injection linesTiến hành đính lại các đường ống dầub. Install the valve mechanism cover.Lắp lại nắp đậy dàn cò.