RATHER BE LÀ GÌ

     

Trong giao tiếp tiếng Anh, để thể hiện các sở thích, mong muốn của bản thân, thay bởi vì sử dụng cấu tạo I like, I want,…Ở mức nâng cấp hơn, họ sẽ áp dụng cấu trúc would rather. Would rather có khá nhiều cách sử dụng khác nhau trong từng thì hay các thành phần câu. Thuộc Step Up ôn lại các cấu trúc và phương pháp dùng would rather nhé!

1. Cấu tạo would rather cùng với một nhà ngữ 

1.1. Cấu tạo would rather ở lúc này hoặc tương lai 

Cấu trúc would rather có thể được sử dụng để diễn đạt mong mong của người nói tới một điều gì đó ở bây giờ hoặc tương lai. Biện pháp dùng này thường được sử dụng trong các tình huống giao tiếp giờ Anh trang trọng hoặc trong văn viết.

Bạn đang xem: Rather be là gì

Bạn đang xem: Rather be là gìBạn sẽ xem: Rather be là gìBạn đã xem: Rather be là gìBạn đã xem: Rather be là gì

Công thức: 

Khẳng định: S + would rather (‘d rather) + V 

Phủ định: S + would rather (‘d rather) + not + V

Nghi vấn: Would + S + rather + V

Ví dụ: 

Bill’d rather spend time on the beach.

I’d rather not answer that question.

Would you rather stay at home?

1.2. Kết cấu would rather nghỉ ngơi thì vượt khứ

Cấu trúc ‘would rather’ rất có thể được áp dụng để mô tả mong muốn, nuối tiếc của người nói về một điều gì đó đã xẩy ra trong vượt khứ.

Công thức: 

Khẳng định (+): S + would rather + have + V3

Phủ định (-): S + would rather (not) + have + V3

Nghi vấn (?): Would + S + rather + have + V3

Ví dụ: 

She would rather have spent the money on a holiday. (The money wasn’t spent on a holiday.)

I’d rather have seen it at the cinema than on DVD. (I saw the film on DVD.)

I would rather not have bought this shirt.


*

Cách cần sử dụng would rather trong giờ đồng hồ Anh

2.2. Cấu tạo ‘would rather’ sinh hoạt quá khứ 

Cấu trúc ‘would rather’ hoàn toàn có thể được sử dụng để thể hiện muốn muốn, tiếc về một điều nào đấy trong thừa khứ hoặc giả định điều đối lập với vượt khứ. Cách sử dụng này cũng tương đương với cách cấu trúc câu điều kiện loại III.

Xem thêm: Cuộc Chạy Tiếp Sức Của Sắc Đỏ

Công thức:

Khẳng định (+): S1 + would rather (that) + S2+ had + V3

Phủ định (-):S1 + would rather (that) + S2+ hadn’t + V3

Nghi vấn (?): Would + S + rather + S2 + had + V3

Ví dụ:

I’d rather you hadn’t rung me at work. 

download Ebook mod Não phương pháp – Hướng dẫn phương pháp học giờ đồng hồ Anh thực dụng, dễ dàng dàng cho người không có năng khiếu và mất gốc. Hơn 205.350 học viên đã áp dụng thành công với suốt thời gian học hoàn hảo này.  TẢI NGAY

3. Dạng viết tắt của would rather

Khẳng định (+):

He would = He’d

She would = She’d

We would = We’d

They would = They’d

It would = It’d

You would = You’d

I would = I’d

Phủ định (-):

He would rather not = He’d rather not

She would rather not = She’d rather not

They would rather not = They’d rather not

You would rather not = You’d rather not

It would rather not =It’d rather not

We would rather not = We’d rather not

Tìm hiểu thêm về các cấu tạo câu trong tiếng Anh:

4. Bài xích tập về cấu trúc would rather trong giờ Anh

Bài tập 1: chia dạng đúng của hễ từ:

1. Jennifer’d rather … (stay) home for dinner tonight.

2. I think I’d prefer … (play) chess today.

3. Would you rather I … (leave) you alone?

4. I’d rather the students … (study) for their test.

5. Peter prefers … (relax) at trang chủ on the weekend.

Bài tập 2: Điền to, than, or và vị trí trống:

1. Do you prefer coffee … tea?

2. I think I’d prefer … drive lớn California. 

3. Would you rather go lớn the club … go to lớn the beach? (asking for a choice)

4. He’d rather work all day … go to the beach! (make a specific choice)

5. My friend prefers Japanese food … American food.

Bài tập 3: Chọn lời giải đúng

1. I don’t fancy the theatre again. I’d rather (go/to go/going) lớn the cinema.

2. I’d rather speak lớn him in person (to discussing/than discuss/to discuss) things over the phone. 

3. If I had a choice I think I’d rather (live in Paris than in London/live in Paris to London/to live in Paris than London) . 

4. I would rather you (go/went/had gone) home now.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Exercises Là Gì Trong Tiếng Anh? Exercise Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

9. He would rather (save/saves/saving) up than (spend/spends/spending) all his money.

10. Would you rather we (not go/don’t do/didn’t go) out tonight?

Đáp án

Bài tập 1:

1. Stay 2. To play 3. Left 4. Study 5. Relaxing/to relax

Bài tập 2:

1.to 2.to 3.or 4.than 5.to

Bài tập 3

1.go 2.than discuss 3.live in Paris than in London 4.went 5.stay 6.than 7.than stay 8.stayed 9.save/spend 10.didn’t go

 

Trên đây là các phương pháp dùng thông dụng của kết cấu would rather bạn có thể bắt gặp gỡ trong các cuộc đàm thoại giờ Anh của fan nước ngoài. Hãy tham khảo kỹ và lưu ý lại để thế được cách dùng would rather đồng thời thực hành thường xuyên để biến kiến thức đó thành của mình! ngoài ra, để cầm cố chắc 90% chủ điểm ngữ pháp thường chạm chán trong giao tiếp và thi cử, tham khảo sách hack Não Ngữ Pháp và tiện ích bài tập thực hành đi kèm theo để giờ đồng hồ Anh luôn luôn trở nên dễ ợt nhé!