REFLECTED LÀ GÌ

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Reflected là gì

*
*
*

reflect
*

reflect /ri"flekt/ ngoại cồn từ làm phản chiếu, bội nghịch xạ, dội lạito reflect light: phản nghịch chiếu ánh sángto reflect sound: dội lại âm thanh bội nghịch ánhtheir actions reflect their thoughts: hành vi của bọn họ phản ánh tư tưởng họ đem lại (hành động, kết quả...)the result reflects credit upon his family: hiệu quả ấy đem đến tiếng xuất sắc cho mái ấm gia đình anh ta (từ hiếm,nghĩa hiếm) gập lạito reflect the corner of the paper: vội mép giấy lại nội đụng từ (+ on, upon) suy nghĩ, ngẫm nghĩto reflect upon what answers to make: để ý đến nên vấn đáp thế nào làm cho hại lây, có tác dụng xấu lây, làm cho mang tiếng, làm mất đi uy tínto reflect on someone"s honour: làm cho ai sở hữu tai có tiếng chỉ trích, chê trách, khiển tráchto reflect on somene"s: chỉ trích aito reflect upon someone"s conduct: chỉ trích tư bí quyết của ai
ánh xạphản chiếuphản xạsuy nghĩLĩnh vực: thiết bị lýphản ảnh

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): reflection, reflector, reflect, reflective, reflectively


*

*Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Cima Là Gì, Sự Khác Biệt Giữa Cima Và Acma (Kế Toán)

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

reflect

Từ điển Collocation

reflect verb

1 send back light/heat/sound

ADV. dimly, dully The sun reflected dully off the stone walls. (figurative) In Milton"s poem, Satan, even after his fall, dimly reflects his former glory. | back

PREP. from The screen reflects light from the sun. | off

2 show/express sth

ADV. clearly | directly | accurately, closely, correctly, faithfully, well Does this opinion poll accurately reflect the public mood? | adequately The punishment should adequately reflect the revulsion felt by most people for this appalling crime. | merely, simply This year"s budget simply reflects the fact that we have fewer people out of work. | not necessarily The views expressed in this article bởi not necessarily reflect those of the editor.

VERB + REFLECT be designed lớn The exhibition is designed to reflect the diversity of the nation và its regions.

PREP. in The condition of the house is reflected in its low price.

3 think deeply

ADV. bitterly, gloomily, ruefully, wryly reflecting ruefully that the great American dollar didn"t buy as much as it used lớn

VERB + REFLECT pause to lớn | leave sb to He was left to reflect on the implications of his decision.

PREP. on/upon She paused to lớn reflect on what she had achieved.

PHRASES time khổng lồ reflect I need time lớn reflect.

Từ điển WordNet


v.

manifest or bring back

This kích hoạt reflects his true beliefs

give evidence of a certain behavior

His lack of interest in the project reflects badly on him

give evidence of the unique of

The mess in his dorm room reflects on the student
Xem thêm: Con Heo Năm Nay Bao Nhiêu Tuổi, Tuổi Hợi Là Con Gì

English Synonym và Antonym Dictionary

reflects|reflected|reflectingsyn.: consider contemplate deliberate meditate mirror muse ponder send back study think