Requirements Là Gì

     
*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/namlinhchihoasen.com/wp-content/uploads/2019/06/so-luoc-ve-requirement-header.png?fit=2048%2C1403&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/namlinhchihoasen.com/wp-content/uploads/2019/06/so-luoc-ve-requirement-header.png?fit=2048%2C1403&ssl=1" />
Hello anh em. Lần này bản thân sẽ cảnh báo về những loại requirement mà bằng hữu sẽ chạm chán trong xuyên suốt chặng hành trình dài của một BA chuyên nghiệp