Sản phẩm phản ứng nhiệt nào sau đây không đúng

     

Thí nghiệm với dung dịch HNO3 thường sinh ra khí độc NO2. Để hạn chế khí NO2 thoát ra từ ống nghiệm, người ta nút ống nghiệm bằng:

(a) bông khô.

(b) bông có tẩm nước.

(c) bông có tẩm nước vôi.

(d) bông có tẩm giấm ăn.

Trong 4 biện pháp trên, biện pháp có hiệu quả nhất là


Cho các thí nghiệm sau:

(1). Cho NO2 vào dung dịch NaOH.

Bạn đang xem: Sản phẩm phản ứng nhiệt nào sau đây không đúng

(2). Cho HCl vào dung dịch K2Cr2O7

(3). Cho HCl vào dung dịch Fe(NO3)3

(4). Cho BaCl2 vào dung dịch K2CrO4

(5). Cho Cu vào dung dịch hỗn hợp KNO3 và HCl

(6). Đốt Ag ở nhiệt độ cao ngoài không khí.

Số thí nghiệm xẩy ra phản ứng oxi hóa khử là:


Các chất khí điều chế trong phòng thí nghiệm thường được thu theo phương pháp đẩy không khí (cách 1, cách 2) hoặc đầy nước (cách 3) như các hình vẽ sau đây:

Có thể dùng cách nào trong 3 cách trên để thu khí NH3?


Cho các phản ứng hóa học sau:

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2(2) CuSO4 + Ba(NO3)2

(3) Na2SO4 + BaCl2(4) H2SO4 + BaSO3

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2(6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2

Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là:


Trong các thí nghiệm sau:

(1) Thêm một lượng nhỏ bột MnO2 vào dung dịch hiđro peoxit

(2) Sục khí SO2 vào dung dịch Br2 rồi đun nóng.

(3) Cho khí NH3 tác dụng với CuO đốt nóng.

Xem thêm: Hình Ảnh Về Các Bộ Phận Trên Cơ Thể Bé, Dạy Bé Nhận Biết Sớm

(4) Cho KClO3 tác dụng với dung dịch HCl đặc.

(5) Cho khí O3 tác dụng với dung dịch KI.

(6) Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3

(7) Cho dung dịch Na2S vào dung dịch AlCl3

(8) Cho NH3 vào bình đựng CrO3.

Xem thêm: Cách Làm Thịt Băm Ngon Cho Bé Nào Cũng Thích Mê, Cách Nấu Cháo Thịt Bằm Thơm Ngon Hấp Dẫn Cho Bé

(9) Cho luồng H2 đi qua ống sứ nung nóng chứa ZnO và MgO.

(10) Cho Ba vào dung dịch CuSO4.

Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là


Câu 14:


Cho các thí nghiệm sau :

1. NH4NO2 →t°

2.KMnO4→t°

3.NH3+O2→t°

4.NH4Cl→t°

5.(NH4)2CO3→t°

6. AgNO3→t°

Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là :


Câu 15:


Để loại bỏ các khí HCl, Cl2, CO2 và SO2 cólẫntrong khíN2 người ta sử dụng lượng dư dung dịch


Hỏi bài
*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam