SAU ĐỘNG TỪ LÀ GÌ

     

*

Vị trí của danh từ, tính từ, đụng từ trong tiếng Anh

Danh từ, động từ cùng tính trường đoản cú là những loại từ quan trọng trong tiếng Anh. Chúng đóng phương châm trong bài toán hình thành câu và tạo nên những câu văn/đoạn văn tất cả ý nghĩa. Lúc này chúng bản thân hãy thuộc Ms Hoa tò mò chung về vị trí của danh từ, tính từ và rượu cồn từ trong câu nhé ^^

I. Danh trường đoản cú (nouns):

Danh hay được đặt tại những vị trí sau:

1. Chủ ngữ của câu (thường tiên phong câu, sau trạng ngữ chỉ thời gian) Ví dụ 1: Maths is the subject I lượt thích best.

Bạn đang xem: Sau động từ là gì

Trong đó, Maths là danh từ thống trị ngữ của câu

Ví dụ 2: Yesterday Lan went home at midnight.

Trong đó, Yesterday là trạng từ bỏ chỉ thời gian, và Lan là danh từ quản lý ngữ câu

 

2. Sau tính từ: my, your, our, their, his, her, its, good, beautiful…. Ví dụ 3: She is a good teacher.

Trong đó, good là tính từ, cùng danh từ đang là teacher

Ví dụ 4: His father works in hospital.

Trong đó, his là tính tự sở hữu, và danh trường đoản cú là father

 

3. Làm cho tân ngữ, sau đụng từ Ví dụ 5: I like English.

Trong đó, hễ từ lượt thích và danh tự là Englih

 

4. Sau những mạo từ a, an, the hoặc những từ this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,…..(Lưu ý kết cấu a/an/the adj noun) Ví dụ 6: This book is an interesting book.

Xem thêm: Cách Tạo File Ghost Đa Cấu Hình Win 7/8/10 Bằng Easy Sysprep

 

5. Sau giới từ: in, on, of, with, under, about, at... Ví dụ 7: Nam is good at Chemistry.

 

II. Tính từ bỏ (adjectives)

Tính từ hay đứng ở các vị trí sau:

1. Trước danh từ: Adj + N Ví dụ 8: Ho Ngoc Ha is a famous singer.2. Sau cồn từ liên kết: to be/ seem/ appear/ feel/ taste/ look/ keep/ get + adj Ví dụ 9: She is beautiful Ví dụ 10: She makes me happy Ví dụ 11: He is tall enough to lớn play volleyball.3. Trong cấu tạo so…that: tobe/seem/look/feel….. So adj that Ví dụ 12: The weather was so bad that we decided to stay at home4. Tính tự còn được dùng dưới những dạng so sánh (lưu ý tính từ nhiều năm hay thua cuộc more, the most, less, as….as) Ví dụ 13: Meat is more expensive than fish. Ví dụ 14: Bao Thy is the most intelligent student in my class5. Tính từ trong câu cảm thán: How adj S V cùng What (a/an) adj N Ví dụ 15: How beautiful she is!

 

III. Động tự (verbs)

Vị trí của đụng từ trong câu siêu dễ phân biệt vì nó thường lép vế chủ ngữ.

Xem thêm: Trực Tiếp Bóng Đá Euro Hôm Nay 26 6, Xem Trực Tiếp Bóng Đá Euro 2021 Hôm Nay 26/06

Ví dụ 16: My family has five people. Ví dụ 17: I believe her because she always tells the truth.

 

Trên đó là những kiến thức và kỹ năng có liên quan đến vị trí của Động từ, Danh từ, Tính từ. Các con giữ về và đừng quên vị trí của không ít loại từ bỏ này trong tiếng Anh nhé ^.^