Selection Là Gì

     
" class="title-header">Selection là gì? Định nghĩa, khái niệm, phân tích và lý giải ý nghĩa, lấy ví dụ mẫu và lý giải cách áp dụng Selection
*

1848 điểm

tranthuy92


Selection là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, lấy ví dụ như mẫu và lý giải cách áp dụng Selection
*

Selection là (Sự) Lựa Chọn; tuyển Chọn.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực tài chính .