Sổ địa chính là gì

     

Trong làm chủ đất đai, sổ địa chính là một nhiều loại sổ quan tiền trọng chứa nhiều thông tin về đất đai của fan sử dụng. Vậy sổ địa chính là gì? bài viết này, ACC sẽ cung cấp cho mình đọc những tin tức cơ bạn dạng cũng như nắm rõ quy định pháp luật liên quan tiền đến câu chữ sổ địa đó là gì?

*
*

Sổ địa chính là gì?

1. Căn cứ pháp lý

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính bới Bộ trưởng cỗ Tài nguyên với Môi trường ban hành .

Bạn đang xem: Sổ địa chính là gì

2. Sổ địa đó là gì?

Sổ địa chính được xem như là tài liệu tập hòa hợp thông tin cụ thể về tình trạng, thực trạng pháp lý của việc cai quản và sử dụng những thửa đất, gia tài gắn với khu đất nhằm phục vụ yêu cầu làm chủ của công ty nước về khu đất đai và yêu cầu thông tin của cá cá thể hoặc tổ chức triển khai có liên quan.

Sổ địa bao gồm có những mục tiêu chính sau:

-Giúp lưu lại trữ tin tức về người tiêu dùng đất trên mảnh đất nền họ đang áp dụng và trước đó có sử dụng và ghi nhận hiệu quả đăng ký.

-Làm đại lý để xác minh tình trạng pháp lý, đo lường và thống kê và bảo hộ các quyền, nhiệm vụ của người tiêu dùng đất, chủ tải tài sản gắn liền với khu đất hoặc tín đồ được đơn vị nước giao quyền quản lý đất theo biện pháp của cơ chế đất đai 2013.

3. Quy định pháp luật về sổ địa đó là gì

Theo Điều 21 Thông tứ 24/2014/TT-BTNMT vấn đề lập ổ địa chính được triển khai như sau:

1. Sổ địa chủ yếu được lập để ghi nhận công dụng đăng ký, làm cơ sở để xác định tình trạng pháp luật và giám sát, bảo hộ các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chủ cài đặt tài sản nối liền với đất, fan được công ty nước giao quản lý đất theo mức sử dụng của điều khoản đất đai.

2. Văn bản sổ địa chính bao gồm các dữ liệu sau:

a) dữ liệu về số hiệu, địa chỉ, diện tích s của thửa khu đất hoặc đối tượng người sử dụng chiếm đất không chế tạo thành thửa đất;

b) dữ liệu về người tiêu dùng đất, tín đồ được nhà nước giao làm chủ đất;

c) tài liệu về quyền thực hiện đất, quyền làm chủ đất;

d) tài liệu về tài sản gắn sát với khu đất (gồm cả dữ liệu về chủ mua tài sản nối sát với đất);

đ) dữ liệu tình trạng pháp luật về quyền sử dụng đất, quyền cài tài sản nối sát với đất, quyền cai quản đất;

e) tài liệu về sự đổi khác trong quá trình sử dụng đất, thiết lập tài sản gắn liền với đất.

Xem thêm: #1 Come Into Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Come Into Trong Câu Tiếng Anh

3. Sổ địa thiết yếu được lập sinh hoạt dạng số, được Thủ trưởng cơ quan đăng ký đất đai ký duyệt bằng chữ ký năng lượng điện tử theo phép tắc và được cất giữ trong cơ sở dữ liệu địa thiết yếu theo mẫu số 01/ĐK ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Đối với địa phương chưa xuất bản cơ sở dữ liệu địa chính, chưa tồn tại điều khiếu nại lập Sổ địa chủ yếu (điện tử) theo phương tiện tại Thông tư này thì tiến hành theo hiện tượng sau đây: (Khoản này được sửa đổi vì Khoản 16 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT)

a) Đối cùng với địa phương đang lập Sổ địa chính dạng giấy theo dụng cụ tại Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày thứ 2 tháng 8 trong năm 2007 của bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường xung quanh hướng dẫn bài toán lập, chỉnh lý, làm chủ hồ sơ địa thiết yếu thì tiếp tục cập nhật vào Sổ địa thiết yếu dạng giấy sẽ sử dụng; nội dung tin tức ghi vào sổ theo phía dẫn sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Đối cùng với địa phương chưa lập Sổ địa chủ yếu dạng giấy theo hiện tượng tại Thông tứ số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của bộ trưởng liên nghành Bộ khoáng sản và môi trường thiên nhiên hướng dẫn bài toán lập, chỉnh lý, làm chủ hồ sơ địa chính thì Văn phòng đk đất đai có trọng trách in trang Sổ địa thiết yếu (điện tử) chưa ký kết số ra dạng giấy để thực hiện ký, đóng vết của Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai giao hàng cho công tác làm chủ thường xuyên”.

4. Giá bán trị pháp lý của sổ địa chính

Bên cạnh việc tìm hiểu khái niệm sổ địa đó là gì và các quy định pháp luật về sổ địa chính, địa thế căn cứ vào mục đích lập sổ địa chính và giá trị pháp lý của hồ sơ địa chủ yếu thì giá bán trị pháp lý của sổ địa thiết yếu được diễn tả như sau:

(1) Sổ địa chính làm cơ sở để khẳng định tình trạng pháp luật của thửa đất.

(2) Sổ địa thiết yếu làm cửa hàng để xác định, bảo hộ những quyền và nhiệm vụ của người sử dụng đất.

(3) Sổ địa chủ yếu làm đại lý để xác định, bảo hộ các quyền và nghĩa vụ chủ download tài sản gắn liền với đất.

Xem thêm: Có Nên Dùng Miếng Dán Hạ Sốt Cho Trẻ Sơ Sinh Dùng Miếng Dán Hạ Sốt Được Không ?

(4) Làm đại lý để xác định quyền và nhiệm vụ của fan được đơn vị nước giao cai quản đất theo quy định điều khoản đất đai.