SƠ ĐỒ TƯ DUY HÓA HỌC 8

     

Tóm tắt triết lý bằng Sơ đồ bốn duy hóa học 8 bài xích 5 hay nhất. Khối hệ thống kiến thức chất hóa học 8 bài 5: Nguyên tố hóa học Lập sơ đồ bốn duy và bài bác tập trắc nghiệm

Sơ đồ tư duy hóa học 8 bài xích 5: thành phần hóa học

*

Trắc nghiệm hóa học 8 bài bác 5: thành phần hóa học

Câu 1: tất cả bao nhiêu yếu tố hóa học:

A. Trên 110 nguyên tố

B. Đúng 110 nguyên tố

C. 111 nguyên tố

D. 100 nguyên tố

Đáp án: A

Câu 2: Kí hiệu của yếu tắc Xeci là

A. Cs

B. Sn

C. Ca

D. B

Đáp án: A

Câu 3: Khối lượng nguyên tử C là:

A. 1, 9926.10-24kg

B. 1,9924.10-27g

C. 1,9925.1025kg

D. 1,9926.10-27kg

Đáp án: D

Câu 4: Nguyên tử của yếu tố X tất cả nguyên tử khối cấp 7 lần của nguyên tử thành phần hidro, sẽ là nguyên tử nhân tố nào. Cho biết số phường và số e

A. Liti, số p=số e=3

B. Be, số p=số e= 4

C. Liti, số p=số e=7

D. Natri, số p=số e=11

Đáp án: A

Nguyên tử khối của hidro là 1 trong nhân cùng với 7 là kiếm được X.

Tra bảng tuần hoàn kiếm được là liti

Câu 5: mang lại nguyên tố O có nguyên tử khối là 16, Mg là 24. Nguyên tử nào nặng hơn

A.


Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy hóa học 8


Xem thêm: Sử Dụng Toner Có Cần Rửa Lại Nước Hoa Hồng Xong Có Phải Rửa Mặt Không


Xem thêm: Trường Đh Sài Gòn Công Bố Điểm Chuẩn Trường Đại Học Sài Gòn 2021 Mới Nhất


Mg nặng rộng O

B. Mg nhẹ nhàng hơn O

C. O bởi Mg

D. Tất cả đáp án trên

Đáp án: A

Vì lập tỉ lệ thành phần nguyên tử khối thân O cùng Mg là 16/24 Ba=2,27.10-22g

B. MBa=2,234.10-24g

C. MBa=1,345.10-23kg

D. MBa=2,7298.10-21g

Đáp án: A

*

Câu 8: Chọn đáp án sai

A. Số phường là số đặc thù của yếu tố hóa học

B. Nguyên tố hóa học là tập hợp hầu như nguyên tố thuộc loại, bao gồm cùng số p. Trong hạt nhân

C. 1 đvC = 1/12 mC

D. Oxi là nguyên tố chiếm gần nửa khối lượng vỏ trái đất

Hướng dẫn: nguyên tố hóa học là tập hợp phần nhiều nguyên tử cùng loại, gồm cùng số p trong hạt nhân

Đáp án: B

Câu 9: Cho số khối của nguyên tử thành phần X là 39. Hiểu được tổng số phân tử nguyên tử là 58. Xác minh nguyên tố đó và cho biết thêm số notron

A. Kali, số n= 19

B. Kali, số n=20

C. Ca, số n=19

D. Ca, số n= 20

Đáp án: B

Có số khối là 39 cần p+n=39 (1)

Tổng số hạt là 58 nên p. + n + e = 58 nhưng phường = e

⇒ 2p + n = 58 (2)

Từ (1)(2) ta tính được số phường = 19, n = 20, suy ra Kali

Câu 10: cho điện tích hạt nhân của X là 15+. Biết rằng số hạt mang điện nhiều hơn nữa không sở hữu điện là 14. Xác minh nguyên tố với số khối