Socialism là gì

     

Click phải, chọn xuất hiện link in New tab, chọn ngữ điệu trên hình ảnh mới, dán văn phiên bản vào với Click SAY – văn bạn dạng sẽ được phát âm với các thứ tiếng theo hai giọng nam và thanh nữ (chọn male/female)

– home – VỀ TRANG ĐẦU

CONN”S CURENT THERAPY năm 2016 – ANH-VIỆT

150 ECG – 150 ĐTĐ – HAMPTON – 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN
Bạn đang xem: Socialism là gì

*

*

Socialism is an economic concept that advocates public ownership of all resources. The production & distribution of resources with a society are then controlled by members of that society collectively or by the government that represents that society. Goods are produced và distributed based on need rather than on market forces such as profitability, price and consumers” purchasing power. In a socialist economy, workers contribute lớn society based on their ability and receive according to their needs, rather than being paid wages và using that money to purchase what they want. Private possessions are limited to lớn personal-use items such as clothes, and there is no need or ability for individuals to lớn accumulate wealth, so there is equality among the people.Chủ nghĩa xã hội là 1 trong khái niệm khiếp tế, cỗ vũ quyền sở hữu công cộng của tất cả các nguồn tài nguyên. Vấn đề sản xuất cùng phân phối các nguồn lực với thôn hội cơ hội đó được kiểm soát bởi những thành viên của buôn bản hội như một anh em hoặc bởi chủ yếu phủ thay mặt đại diện cho làng mạc hội đó. Hàng hoá được thêm vào và trưng bày dựa trên nhu yếu chứ chưa phải dưa vào những lực lượng thị trường như giá bán cả, lợi nhuận và sức tiêu thụ của bạn tiêu dùng. Vào một nền kinh tế xã hội nhà nghĩa, tín đồ lao động góp phần cho làng mạc hội dựa trên kỹ năng và nhận địa thế căn cứ vào yêu cầu của họ, chứ chưa phải được trả lương và sử dụng tiền lương để mua những gì chúng ta muốn. Tài sản cá nhân được số lượng giới hạn ở các vật dụng sử dụng cá nhân như quần áo, và cá thể không có nhu cầu hoặc kỹ năng tích lũy của cải, bởi đó, tất cả sự đồng đẳng trong nhân dân.The ideology of socialism developed from the notion that capitalism creates inequality in society. Under capitalism, socialists argue, the wealthy few who own and control the resources and means of production are able lớn exploit the working masses. These elite capitalists can pay workers less than the value that they contribute, so the capitalists can keep larger profits for themselves khổng lồ accumulate even greater wealth. The result, socialists say, is a society in which the wealthy are able to oppress the middle and lower classes. Hệ tư tưởng của công ty nghĩa xóm hội trở nên tân tiến từ quan tiền điểm cho rằng chủ nghĩa tư bạn dạng tạo ra sự bất bình đẳng trong xóm hội. Công ty nghĩa làng mạc hội lập luận rằng dưới nhà nghĩa tư bản, số không nhiều người phong phú sở hữu và kiểm soát điều hành các nguồn lực và phương tiện đi lại sản xuất mới tất cả khả năng tách lột quần bọn chúng lao động. Giới tư bạn dạng thượng lưu rất có thể trả lương công nhân ít hơn giá trị mà họ đóng góp, vì chưng đó, nhà tư phiên bản có thể giữ lại lợi nhuận lớn hơn cho bạn dạng thân nhằm tích lũy tài sản thậm chí ngày càng to hơn. Hiệu quả là, những người xã hội công ty nghĩa nói, một xóm hội mà những người dân giàu hoàn toàn có thể áp bức thế hệ trung lưu và hạ lưu.In a completely socialist society, there would be no money. Things such as food, shelter, education và healthcare would be provided khổng lồ everyone. There would be no poverty và no division of classes based on wealth.

Xem thêm: Dàn Ý Người Ấy Sống Mãi Trong Lòng Tôi (Lap, Dàn Ý Người Ấy Sống Mãi Trong Lòng Tôi


Xem thêm: Phim Robot Đại Chiến 3 Thuyet Minh Tieng Viet, Xem Phim Robot Đại Chiến 3: Bóng Tối Mặt Trăng


Production và distribution of goods & services would be managed by the government rather than being based on market forces, which can fluctuate & lead lớn recessions in capitalist economies.Trong một xã hội buôn bản hội công ty nghĩa trả toàn, rất có thể sẽ không có tiền. Phần nhiều thứ như thức ăn, vị trí ở, giáo dục và y tế đã được hỗ trợ cho toàn bộ mọi người. Sẽ không có đói nghèo với không phân chia thống trị dựa vào tài sản. Phân phối và phân phối sản phẩm & hàng hóa và thương mại & dịch vụ sẽ được quản lý bởi chính phủ nước nhà chứ không phải là phụ thuộc vào các lực lượng thị trường, mà rất có thể biến đụng và dẫn đến suy thoái và khủng hoảng như trong nền kinh tế tài chính tư bạn dạng chủ nghĩa.Critics of socialism say that such a society is impossible lớn create & sustain successfully. They argue that there would be no incentives for people to lớn work harder — or even hard enough lớn meet their needs — because they would receive only enough to lớn meet their needs regardless of how much they contribute. In addition, many capable workers would refuse lớn work at all & still expect lớn have their needs met. Socialists, however, argue that workers in a socialist society would have much different attitudes from those in capitalist societies because they would not be exploited by their employers. This would create satisfied workers who are more willing khổng lồ work, they claim.Những bạn phê phán nhà nghĩa xã hội bảo rằng một làng mạc hội do vậy là không thể tạo nên và gia hạn thành công. Họ cho rằng sẽ không tồn tại ưu đãi cho tất cả những người làm việc chuyên cần hơn – hoặc thậm chí còn khó mà đáp ứng được nhu yếu của họ – chính vì họ sẽ chỉ cảm nhận đủ để đáp ứng nhu mong của họ bất cứ họ đóng góp bao nhiêu. Ko kể ra, không ít người dân lao động có khả năng sẽ không đồng ý làm việc mà vẫn muốn đợi nhu yếu của họ được đáp ứng. Mặc dù nhiên, nhà nghĩa làng hội cho rằng người lao đụng trong làng hội xóm hội chủ nghĩa sẽ có thái độ khác hoàn toàn rất nhiều với những người lao rượu cồn trong buôn bản hội tư phiên bản bởi vì chưng họ không bị tách lột bởi người sử dụng lao động. Điều này sẽ khởi tạo ra hầu hết công nhân hài lòng, những người hăng hái làm cho việc, bọn họ lập luận.Another criticism of socialism is that the government would determine the needs of the people in order to meet them. Critics say that this would cause problems because different people have different things that they would consider to lớn be needs — as well as different things that they want, such as forms of leisure & entertainment. If a person”s own ideas of his or her needs is different from what the government considers his or her needs, this could create unhappy citizens. Socialists, however, argue that the citizens collectively would be happier because each person would have equal access to everything, whether they are wants or needs, instead of the wealthy elite having greater access khổng lồ many goods và services and the poor having virtually none.Một phê phán chủ nghĩa thôn hội không giống là cơ quan chỉ đạo của chính phủ sẽ xác định nhu cầu của tín đồ dân để thỏa mãn nhu cầu chúng. Những người dân chỉ trích nói rằng điều này sẽ tạo ra vấn đề bởi vì những người không giống nhau sẽ cần phải có những thứ khác nhau mà tín đồ ta cho là yêu cầu – cũng tương tự những thứ khác nhau mà họ ao ước muốn, ví dụ như các bề ngoài giải trí cùng vui chơi. Nếu ý tưởng của riêng của một bạn về nhu cầu của họ nhưng mà khác với mẫu mà cơ quan chính phủ cho là yêu cầu của họ, thì điều này có thể tạo ra những công dân ko hài lòng. Những người xã hội nhà nghĩa, tuy nhiên, lập luận rằng những công dân xét theo tập thể sẽ hạnh phúc hơn bởi vì mỗi người có thể có quyền tiếp cận bình đẳng đối với tất cả mọi thứ, mà người ta muốn hoặc cần, thay bởi vì chỉ lứa tuổi tinh hoa giàu có mới tiếp cận với khá nhiều hàng hóa và dịch vụ nhiều hơn thế nữa và tín đồ nghèo có đa số không bao gồm gì.