Split hairs là gì

     

Kính kính chào quí vị thính giả. Xin mời khách hàng theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 80 của đài tiếng nói Hoa Kỳ, vày Hằng trung ương và Christopher Cruise phụ trách.Bạn sẽ xem: Split hairs là gì


*

*

The two idioms we’re learning today are SPLIT HAIRS and HANG IN THERE.Bạn vẫn xem: Split hairs là gì

Trong bài học hôm nay, nhì thành ngữ ta học tập là SPLIT HAIRS và HANG IN THERE.

Bạn đang xem: Split hairs là gì

Mike’s quite upset with his family situation these days. It’s not really a bad situation but his uncle Ron has been creating unpleasant feelings between family members. Ron is Mike’s mother’s brother. He often gossips about what relatives do, sometimes he unfairly condemns one with harsh words. Mike’s upset but he’s trying to lớn help everyone mend the fences.

Hồi này Mike hơi bực mình bởi vì tình trạng mái ấm gia đình của anh. Triệu chứng không tệ lắm dẫu vậy chú Ron của anh ý gây bất hòa vào gia đình. Chú Ron là em của người mẹ Mike. Ông hay buôn chuyện xấu về bà con, thỉnh thoảng còn nặng lời. Mike bực mình nhưng mà anh cố gắng giúp hòa giải phần lớn người.

MAI LAN: So your uncle Ron is at it again, saying things that are not kind, even causing relatives lớn be mad with each other. I hope this situation will go away soon.

Vậy là chú Ron của anh ấy lại thế, nói phần đông chuyện không tử tế, làm cho cho gia đình giận nhau. Tôi hi vọng tình trạng này nệm chấm dứt.

MIKE: I hope so too. It’s no fun when brothers, sisters, cousins have conflicts. & all is caused by pettiness!

Tôi cũng hy vọng thế. Thật là hèn vui lúc anh em, bà bé lục đục. Mà toàn bộ chỉ vị tính nhỏ tuổi mọn.

MAI LAN: So what has uncle Ron specifically done? All I know is the family is not really happy together as they had been before.

Vậy thì chú Ron đúng chuẩn làm gì? Tôi chỉ biết là gia đình không vui với nhau như xưa.

MIKE: Well, uncle Ron is splitting hairs! He criticized relatives for very small details in their words, their work. It’s truly uncalled for!

Ồ, chú Ron "split hairs". Ông chỉ trích mọi người về những chi tiết nhỏ tuổi nhoi trong lời nói, bài toán làm. Thực là không yêu cầu thiết.

MAI LAN: “Split hairs”? What’s the meaning of this term?.

"Split hairs"? Ý nghĩa từ này là gì?

MIKE: Split S-P-L-I-T hairs H-A-I-R-S means argue about petty details, pay too much attention to differences that are small and not important.

Vậy nghĩa là gai tóc vẫn nhỏ, lại còn "chẻ tua tóc có tác dụng hai", chê trách các điều không quan trọng.

Xem thêm: Những Điều Các Cặp Đôi Nên Làm Cùng Nhau Khi Đang Yêu, Khám Phá Những Điều Các Cặp Đôi Nên Làm Cùng Nhau

MIKE: Exactly that. He said cousin Larry didn’t greet him properly, only saying “Hello, uncle Ron”, without bowing his head!

Thế đó. Chú nói cậu em Larry không kính chào chú đúng cách, chỉ nói "Chào chú Ron" nhưng mà không cúi đầu !

MAI LAN: Gosh! That’s a bit too much! Uncle Ron should know members of the family treat him well from their heart. Little details lượt thích that shouldn’t be the issue!

Chà! hơi quá đấy! Chú Ron phải biết là gia đình thực trung tâm quí chú. Chi tiết nhỏ tuổi như vậy chưa hẳn là vấn đề.

MIKE: Last week, he called up cousin Beth & shouted at her because he thought Beth wasn’t respectful enough to his friend when this person came khổng lồ Beth’s restaurant for dinner.

Tuần trước chú hotline phone mang lại cô em chúng ta Beth, la lối lên bởi chú cho rằng Beth không lễ độ với những người bạn của chú khi ông này tới tiệm ăn của Beth.

MAI LAN: I feel like laughing when thinking about this situation. Uncle Ron is splitting hairs with people around him. Please tell all khổng lồ take it easy và not be upset. Even you, Mike. The person who’s losing is uncle Ron himself; he’s unhappy and people loses respect for him.

Tôi thấy bi tráng cười lúc nghĩ mang lại tình trạng này. Chú Ron bươi bèo ra bọ với tất cả người thông thường quanh mình. Bảo bọn họ cứ thản nhiên. Cả anh nữa, Mike. Tín đồ thua thiệt chính là chú Ron. Chú ko vui cơ mà mọi tín đồ lại sút kính trọng chú.

MIKE: You’re smart, Mai Lan. I’ll tell everyone to lớn hang in there. Hopefully, uncle Ron will change when we don’t resent him và things will be better.

Cô logic lắm, Mai Lan. Tôi sẽ bảo mọi bạn "hang in there". Hi vọng là chú Ron sẽ biến đổi khi mình không kháng đối chú và rất nhiều sự sẽ xuất sắc đẹp hơn.

MAI LAN: “Hang in there”? What’s that?

“Hang in there”? nghĩa là gì?.

MIKE: Hang H-A-N-G in there T-H-E-R-E means remain persistent và determined in difficult circumstances.

Hang H-A-N-G in there T-H-E-R-E tức là giữ vững tinh thần, nhẫn nhịn trong những lúc gập cực nhọc khăn.

MAI LAN: Great! Yes, let all of us hang in there, keep our cool. Uncle Ron will someday stop splitting hairs. He’ll realize that splitting hairs doesn’t bring any good to lớn anyone, himself, too!

Tốt! Đúng thế, tất cả họ nên kiên nhẫn, nhường nhịn nhịn chú, bình thản. Một ngày nào kia chú Ron vẫn hết "splitting hairs". Chú sẽ nhận ra là chỉ trích nhỏ tuổi nhoi không tiện ích cho ai, trong cả cho chú.

Xem thêm: Hiện Nay Tổng Số Tuổi Của 2 Mẹ Con Bằng 42 Tuổi Của 2 Mẹ Con Bằng 42 Tuổi

Mai Lan. Tôi biết là cô đang "hang in there", rất kiên nhẫn trong sở làm. Xếp của cô ấy cũng là loại "bới bèo ra bọ", giỏi chỉ trích từng việc nhỏ, nhưng cô vẫn làm tiếp tinh thần. Cô là thần tượng của mình về vấn đề này !

MAI LAN: Come on, Mike. You are my idol in many ways. How does that sound?

Thôi mà, Mike. Anh chính là thần tượng của mình về những phương diện. Nghe được không?

Hôm nay họ vừa học nhị thành ngữ: SPLITTING HAIRS tức thị BỚI BÈO RA BỌ cùng HANG IN THERE nghĩa là GIỮ VỮNG TINH THẦN. Hằng vai trung phong và Christopher Cruise xin hẹn gặp mặt lại quí vị trong bài học tới.