Stay là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Stay là gì

*
*
*

stay
*

stay /stei/ danh từ (hàng hải) dây néo (cột buồm...)in stays đang trở buồmto miss stays không tận dụng được chiều gió ngoại rượu cồn từ (hàng hải) néo (cột buồm) bởi dây lái theo hướng gió danh từ sự trở lại, sự lưu lại lạito make a long stay in Hanoi: gìn giữ lâu sống Hà nội sự đình lại, sự hoãn lạistay of execution: sự hoãn thi hành (một phiên bản án) sự phòng cản, sự trở ngạia stay upon his activity: một trở hổ ngươi cho hoạt động của anh ta sự chịu đựng đựng; năng lực chịu đựng; sự bền bỉ, sự dẻo dai nơi nương tựa, loại chống đỡto be the stay of someone"s old age: là chỗ nương tựa của ai thời gian tuổi già (số nhiều) (như) corset ngoại cồn từ chặn, ngăn chặnto stay the hands of imperialism: chặn bàn tay của chủ nghĩa đế quốc đình lại, hoãn lại phòng đỡ nội hễ từ sống lại, lưu giữ lạito stay at home: ngơi nghỉ nhàto stay to dinner: sống lại nạp năng lượng cơm ((thường) lời mệnh lệnh) kết thúc lại, giới hạn lạiget him to lớn stay a minute: bảo anh ta dừng lại một tí chịu đựng đựng, dẻo dẻo (trong cuộc đua...)to stay away ko đến, văng mặtto stay in không ra ngoàito stay on giữ giàng thêm một thời gian nữato stay out sinh sống ngoài, ko về nhà nghỉ ngơi lại cho tới hết (cuộc biểu diễn...)to stay up late thức khuyato stay one"s stomach (xem) stomachthis has come lớn stay cái này hoàn toàn có thể coi là vĩnh viễn
bệbulông móngchằngbob stay: dây chằng cột buồm mũistay wire: dây chằngchốngbonnet (support) stay: thanh chống nắp capôbuck stay: cột chốngprop stay: trụ chống (mỏ)chốtcộtbob stay: dây chằng cột buồm mũibuck stay: cột chốngstay pole: cột néocột chốngcột móngcột thápdây chằngbob stay: dây chằng cột buồm mũidây giằngdây néoGiải ham mê EN: A tensile structural member, typically a wire or cable.Giải say mê VN: thành phần trong kết cấu hoàn toàn có thể căng ra được, thường là dây hoặc cáp.dừngstationary stay wire: cáp dừngto stay put: dừng tại chỗdừng lạigiá đỡaxle guide stay: thanh dẫn giá bán đỡ trụcback stay: giá bán đỡ tâmback stay: giá chỉ đỡ sauback stay: giá đỡ di độngtraveling stay: giá bán đỡ độngtravelling stay: giá đỡ độnggờhệ phòng đỡkẹp chặtnéogusset stay: thanh néogusset stay: tấm néostay bolt: bulông néostay pole: cột néostay wire: dây néonối ghépmangmóc neoổ đỡsự chốngsự tựatảito stay put: dừng tại chỗthanh kéostay piece: thanh kéo (của giàn)trụcasement stay: trụ đổ khung cửa sổfixed stay: trụ đỡ cụ địnhprop stay: trụ phòng (mỏ)trục víttrục xoaytựafriction stay: đế tựa ma sátLĩnh vực: cơ khí & công trìnhcái đỡkính đỡroller type stay: kính đỡ kiểu bé lăntraveling stay: kính đỡ độngtravelling stay: kính đỡ độngLĩnh vực: xây dựngđỡ cố địnhfixed stay: trụ đỡ nỗ lực địnhstationary stay: lunét đỡ cụ địnhLĩnh vực: hóa học & vật liệugiá thanh chằngboiler stay screwing taptarô cắt ren nồi hơibuck staycốt sắt (xây dựng)cable stay jointchỗ nối cápcable stay jointcụm cápcable stay jointnút cápcorner staythanh giằng gócmoving staykính nhằm di độngmoving staylunét đỡ di độngroller type staylunét đỡ kiểu con lănscrew staybulông neoscrew staythanh giằng tất cả renshort stay parkingbãi đỗ xe trợ thì thờistationary staykính cố gắng địnhstationary stay boltbulông neo o trụ chống, trụ đỡ, giá, thanh chằng, dây chằng § prop stay : trụ chống (mỏ)
*Xem thêm: Học Sinh Tiếng Anh Gọi Là Gì ? Học Sinh Tiếng Anh Là Gì Học Sinh Tiếng Anh Là Gì

*

*

stay

Từ điển Collocation

stay noun

ADJ. lengthy, long, prolonged | brief, overnight, short, temporary | indefinite | 3-week, 3-weeks", week-long, etc. | comfortable, enjoyable, pleasant | hospital In recent years the average hospital stay for elderly patients has decreased.

VERB + STAY enjoy Did you enjoy your stay in Prague? | shorten | extend, prolong She has extended her stay by three days.

PREP. during a/the ~ We did a lot of walking during our stay. | throughout a/the ~ It poured with rain throughout their stay.

PHRASES the duration/length of (your) stay

Từ điển WordNet


n.

continuing or remaining in a place or state

they had a nice stay in Paris

a lengthy hospital stay

a four-month stay in bankruptcy court

a judicial order forbidding some action until an event occurs or the order is lifted

the Supreme Court has the power lớn stay an injunction pending an appeal khổng lồ the whole Court

(nautical) brace consisting of a heavy rope or wire cable used as a support for a mast or spara thin strip of metal or bone that is used to stiffen a garment (e.g. A corset)

v.

remain behind

I had to stay at home and watch the children

stop a judicial process

The judge stayed the execution order

fasten with stays


Xem thêm: Vi Khuẩn Có Những Hình Dạng Nào Cấu Tạo Của Chúng Ra Sao ? Vi Khuẩn Có Những Hình Dạng Nào

English Synonym and Antonym Dictionary

stays|stayed|stayingsyn.: continue delay detain dwell endure hold up inhabit last live occupy persist remain reside retard stopant.: go