THẾ NÀO LÀ CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH

     

Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

1. Bảng tính và nhu cầu xử lí tin tức dạng bảng

Công dụng của việc trình bày dữ liệu dạng bảng:

- Cô đọng, dễ hiểu với dễ so sánh

- Thực hiện những nhu cầu về thống kê giám sát (tính tổng, vừa đủ cộng, xác định giá chỉ trị lớn nhất, nhỏ nhất, ...)

- có thể tạo biểu đồ từ dữ liệu bằng bảng đề đánh giá bán một phương pháp trực quan, cấp tốc chóng

2. Chương trình bảng tính

- Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế góp ghi lại và trình diễn thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các đo lường và tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ một bí quyết trực quan những số liệu tất cả trong bảng

- Công cụ đặc trưng của bảng tính: gồm thanh công thức và bảng chọn DATA

a. Screen làm việc:

- những bảng chọn

- những nút lệnh thường dùng

- Cửa sổ làm cho việc chính

b. Dữ liệu

- Dạng số, văn bản với kết quả giám sát và đo lường luôn được trình bày dưới dạng bảng vào cửa sổ có tác dụng việc

*

Hình 1. Những dữ liệu trong chương trình bảng tính​

c. Khả năng đo lường và sử dụng hàm bao gồm sẵn:

- Thực hiện cập nhật tự động công việc tính toán

- Sử dụng hàm để thống kê giám sát rất thuận tiện

d. Sắp xếp và lọc dữ liệu

Dễ dàng, nhanh chóng lại thuận tiện

e.


Bạn đang xem: Thế nào là chương trình bảng tính


Xem thêm: Không Gội Đầu Tóc Có Nhanh Dài Không, Hỏi: Gội Đầu Nhiều Có Giúp Tóc Nhanh Dài Không


Xem thêm: Vậy Trẻ Sơ Sinh Ít Ngủ Phải Làm Sao, Mẹ Làm Gì Khi Trẻ Sơ Sinh Ít Ngủ, Khó Ngủ


Tạo biểu đồ

Là một trong những dạng trình diễn dữ liệu cô đọng, trực quan

3. Màn hình hiển thị làm việc của chương trình bảng tính

- Thanh công thức: hộp tên có chứa "Fx" cần sử dụng để nhập, hiển thị dữ liệu hoặc công thức vào ô tính

- Bảng chọn Data: chứa các bảng chọn File, Edit, Insert, Format, Data,…

- Trang tính gồm những cột và các hàng là miền có tác dụng việc thiết yếu của bảng tính. Vùng giao nhau giữa cột và hàng là ô tính (còn gọi tắt là ô) dùng để chứa dữ liệu

*

Hình 2. Màn hình làm việc của chương trình bảng tính​

Ngoài ra:

- Trang tính là miền có tác dụng việc chính của bảng tính gồm có những cột, các hàng và các ô tính

- Vùng giao nhau giữa cột với hàng gọi là ô tính dùng để chứa dữ liệu

- thương hiệu cột được đánh số thứ tự A, B, C,…

- Tên sản phẩm được đánh số thứ tự là những chữ số 1, 2, 3, 4, …

- Ô được đánh số thương hiệu cột trước mặt hàng sau. Ví dụ: A5, B2, C9

- Khối ô là tập hợp các ô tính liện kề nhau

*

Hình 3. Cột, dòng, ô, khối ô vào trang tính​

4. Nhập dữ liệu vào trang tính

a. Nhập dữ liệu vào trang tính

Các bước nhập dữ liệu vào trang tính:

- Bước 1: Nháy chuột chọn ô cần nhập dữ liệu

- Bước 2: Gõ dữ liệu từ bàn phím

- Bước 3: Gõ phím Enter để kết thúc nhập dữ liệu

Các biện pháp sửa dữ liệu:

- cách 1: Nháy đúp chuột vào ô cần sửa → sửa → gõ phím Enter để kết thúc

- cách 2: Nháy chọn ô cần sửa → gõ F5 → Sửa → gõ phím Enter để kết thức

- biện pháp 3: Nháy chọn ô cần sửa → nháy chuột vào thanh công thức → sửa → gõ phím Enter để kết thúc

b. Di chuyển trên trang tính

*

c. Gõ chữ việt trên trang tính

Sử dụng phần mềm Vietkey hoặc Unikey

Chú ý:Trước lúc chọn font tiếng việt cần chọn cả trang tính bằng biện pháp nháy chuột vào ô giao nhau giữa tên cột và tên mặt hàng ở góc trên bên trái