TỊNH ĐỘ LÀ GÌ

     

 Ngày nay, những ngườiniệm Phật A Di Đà để cầu vãng sinh Tây phương rất Lạc. Điều này cân xứng với đạinguyện của đức phật A Di Đà cứu vãn độ chúng sinh về cõi tịnh thổ của Ngài nhằm tiếptục tu hành cho tới ngày thành Phật.

 Do sự mong ước của mộtsố người hâm mộ nên tôi viết ra rất nhiều điều căn bạn dạng của Pháp Môn Tịnh Độ và của việcHộ Niệm sẽ giúp người tu biết làm cầm cố nào sẽ được vãng sanh, làm sao biết một bạn khi chếtđược vãng sinh tuyệt không; có mấy phương thứctu Tịnh Độ, bao gồm bao nhiêu bí quyết niệm Phật, và bạn tu phảilàm phần đa gì nhằm đạt kết quả mỹ mãn?

 Mong rằng: tín đồ tuPháp Môn Niệm Phật A Di Đà ép ngẫm thiệt kỹ, ghi nhớ gần như điều so với khuyếntấn trong cuốn cẩm nang này trước khi ban đầu thực hành, và sau đây thỉnh thoảngnên gọi lại nhằm được nhắc nhở.

 Mặc dù trong sách nêura không ít điều, nhưng chưa nói không còn được mọi chi tiết, cách mô tả văn trường đoản cú còn khuyếtđiểm, mong các vị Thiện trithức bỏ qua cho, fan viết muôn phần thành thật đa tạ.

 Sau chót, chân thành bái tạ và xin phép qúyThiện tri thức, Phật tử, v.v... đã viết, dịch, in, ấn tống, xuất phiên bản Kinh sách,đăng trên mạng, nhờ kia quyển sách “Pháp Môn Tịnh Độ” được thành những hình đầy đủ.

Bạn đang xem: Tịnh độ là gì


Milpitas, Cali.USAngày 16 - 10 - 2011NamMô say đắm Ca Mâu Ni PhậtNamMô A Di Đà Phật.Toàn ko Đỗ Đăng Tiến

 

 

DẪN NHẬP

 

TỊNH ĐỘ LÀ GÌ?

 

 Tịnh là im thin thít yên ổn trong sạch, Độ là cứu giúp, Tịnh Đ từ chữ Phạn: Buddhasetra là Phật độ, cõi Phật, cõi thanhtịnh.

 Trong lỗi không bát ngát vôbiên: gồm vô lượng cõi nước (hành tinh), trong các đó bao gồm cõi Tịnh, có cõi Uế (nhưSa Bà). Bọn chúng sinh tất cả tâm tịnh sinh về cõi Tịnh, bao gồm tâm uế sinh về cõi uế; nếusinh về cõi uế thì nghiệp chướng hàng ngày một sâu nặng, khó thành tựu pháp lành;còn sinh về cõi Tịnh thì nghiệp chướng hàng ngày một tiêu trừ, dễ thành tựu pháplành; ngay cả các cõi tịnh độ cũng có khá nhiều sai biệt, trong các số ấy cõi thù thắngnhất là trái đất Tây Phương rất Lạc.

 Để được không thiếu và bao gồm thứ lớp, trước hết cần lược qua về cha Kinh căn bảncủa Tịnh Độ Tông, sau bàn đến phương giải pháp tu, những điều nên tìm hiểu và chuẩn chỉnh bị.Sau chót nói đến cách thực hành từng ngày của người tu Tịnh Độ. Bọn họ cùng theo dõi:

 

MỤC 1:

LƯỢC kinh A DI ĐÀ:

I) - CÕI TỊNH ĐỘ TRANGNGHIÊM:

 Một thời Đức Phật ngựtại Tịnh xá Kỳ Hoàn, vườn cung cấp Cô Độc nước Xá-Vệ, cùng với một nghìn nhì trămnăm mươi vị Tỳ kheo; thời gian đó, tất cả vô số người tình Tát, Chư Thiên, Thiên Long chén Bộ vàtứ chúng tham dự.

 Bấy giờ ông phật bảo TỳKheo Xá-Lợi-Phất rằng: "Từ trên đây qua châu âu quá mười muôn ức cõi Phật (1)(xa vượt 10 tỷ quyết toán giải ngân Hà), có nhân loại tên là rất Lạc, trong trái đất đó cóđức Phật hiệu là A Di Đà (2) hiện nay đang nói pháp.

 Xá Lợi Phất, cõi đóvì sao tên là rất lạc?

 Vì bọn chúng sanh trong cõiCực Lạc không có những sự khổ, chỉ hưởng rất nhiều điều vui; vào cõi đó tất cả bảytừng bao lơn, bảy từng mành lưới, bẩy từng hàng cây, đều bằng bảy báu bao bọcgiáp vòng.

 Lại tất cả ao bởi bẩy báu,trong ao đầy nước đầy đủ tám công đức (3);đáy ao thuần sử dụng kim cương làm cát trải trên đất bằng vàng. Quà bạc, lưu lại ly,pha lê thích hợp thành phần lớn thềm đường ở bốn mặt ao; bên trên thềm đường bao gồm lầu gác cũngđều nghiêm sức bằng bảy báu là: vàng, bạc, lưu giữ ly, trộn lê, xa cừ, xích châu, mãnão.

 Trong ao bao gồm hoa sen lớnnhư bánh xe: hoa sắc đẹp xanh thời ánh nắng xanh, sắc vàng thời ánh sáng vàng, sắcđỏ thời ánh sáng đỏ, dung nhan trắng thời tia nắng trắng, nhiệm mầu thơm mát trongsạch. 

 Xá Lợi Phất, cõi CựcLạc thành công công đức chỉnh tề như thế.

 Trong cõi của đức Phậtđó, thường xuyên trỗi (vang lên) nhạc trời, đất bằng vàng ròng, sớm hôm sáu thời (4) rải hoa trời Mạn đà la; chúngsanh vào cõi đó thường vào tầm khoảng sáng sớm, hầu như lấy giỏ đựng đông đảo hoa thơm đemcúng nhịn nhường mười muôn ức đức phật ở mười phương, đến giờ nạp năng lượng liền trở về bản quốcăn cơm dứt đi ghê hành (5).

 Xá Lợi Phất, cõi cực Lạcthành tựu công đức chỉnh tề như thế.

*

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI NÓIKINH

 

 Lại nữa, cõi đó thường cónhững giống như chim mầu sắc đáng yêu lạ thường, như chim Bạch hạc, Khổng-tước,Anh-vũ, Xá-lợi, Ca-lăng-tần-già, Cọng-mạng; đông đảo giống chim đó hôm sớm sáuthời hót giờ đồng hồ hòa nhã.

 Tiếng chim đó diễn nóinhững pháp như Năm căn (6), Năm lực (7),Bảy giác chi (8), Tám thánh đạo (9), v.v... Chúng sanh vào cõi kia nghetiếng chim xong thảy hầu hết niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng! 

 Xá-Lợi-Phất! Ông chớ chorằng những giống chim đó là do tội báo sinh ra, vày cõi rất Lạc không tồn tại bađường ác, Xá-Lợi-Phất, cõi kia tên đường ác còn không tồn tại huống là tất cả sự ác sao?Những như là chim đó là vì đức Phật A Di Đà mong cho tiếng pháp được tuyên lưu(bày tỏ chuyền đi) mà biến hóa ra kia thôi.

 Trong cõi cực Lạc, giónhẹ thổi động các hàng cây báu và rượu cồn mành lưới báu, có tác dụng vang ra giờ đồng hồ vidiệu, ví như trăm ngàn thiết bị nhạc đồng hòa chung; tín đồ nào nghe tiếng kia tựnhiên gần như sinh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. 

 Xá-Lợi-Phất: cõi rất Lạcthành tựu công đức nghiêm túc như thế.

 

II) - DIỆU THẮNG CỦA PHẬTA DI ĐÀ:

 

 Xá-Lợi-Phất: Ông nghĩ sao, Đức Phật kia vìsao hiệu là A Di Đà? 

 Vì tiên phật đó tất cả hàoquang sáng sủa chói soi trong cả vô lượng những cõi mười phương không trở nên chướng hổ thẹn (vôlượng quang); Đức Phật đó cùng nhân dân của Ngài sống vô lương A Tăng tỳ kiếp (vôlượng thọ). Đức Phật A Di Đà thành Phật đến nay đã 10 kiếp rồi (1 kiếp = 16triệu 800 ngàn năm).

 Lại vào cõi nước CựcLạc có vô lượng Thanh Văn đệ tử hầu hết là bậc A La Hán, chẳng phải tính đếm cơ mà cóthể biết không còn được, hàng tình nhân Tát bọn chúng cũng đông như thế.

 Xá Lợi Phất, cõi CựcLạc thành tựu công đức nghiêm túc như thế.

 Lại nữa, cõi cực Lạc,những bọn chúng sanh vãng sinh đến này đều là bậcbất thóai chuyển (10) (không bị đọa nữa); trong đó córất những vị bực duy nhất sanh ngã xứ (chuẩn bị thành Phật), số đó vô cùng đông, chẳngphải tính đếm nhưng biết không còn được, chỉ rất có thể dùng vô vàn a-tăng-kỳ nhằm nói thôi!

 Chúng sanh như thế nào nghenhững điều trên đây, bắt buộc phát nguyện mong sinh thanh lịch cõi nước đó, vị sao? Vì:được thuộc với những bậc Thượng thiện nhân ở và một chỗ. 

 

III) - NHÂN CỦA VÃNG SINH:

 Xá-Lợi-Phất! Chẳng cóthể cần sử dụng chút không nhiều thiện căn phước đức nhân duyên mà lại được sinh sang cõi đó.

 Nếu có thiện nam tử,thiện con gái nhân làm sao nghe nói ông phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu của tiên phật đó, hoặc vào một ngày, hoặc haingày, hoặc cha ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bẩy ngày,một lòng không tán loạn. Thời tín đồ đó đến lúc lâm bình thường (chết) được ông phật ADi Đà đứng thảng hàng Thánh chúng hiện thân sống trước người đó. Tín đồ đó lúc chết tâmthần không điên đảo, lập tức được vãng sanh về cõi nước cực Lạc của ông phật A DiĐà.

Xem thêm: Bài Cúng Cơm Ngày Mùng 1 Tết 2022 Nhâm Dần Chuẩn Nhất, Văn Khấn Mùng 1 Tết 2022 Nhâm Dần (5 Mẫu)

 Xá Lợi Phất, ta thấy cónhững tiện ích ấy bắt buộc nói mọi lời như thế, nếu có chúng sinh như thế nào nghe nhữnglời trên, nên phát nguyện sinh thanh lịch cõi rất Lạc.

 

IV) - CHƯ PHẬT KHUYÊN TIN:

 Nói xong, đức phật bảoTôn đưa Xá Lợi Phất:

- Như Ta từ bây giờ ngợi khen công đức tác dụng chẳng thể nghĩ về bàn củađức Phật A Di Đà, thì hằng hà sa số chư Phật ở khắp sáu Phương Đông tây-nam BắcTrên Dưới phần nhiều ở tại nước các Ngài, hiển thị tướng lưỡi rộng lâu năm (nói chân thật)trùm khắp cõi tam thiên đại thiên (1 cõi Phật) mà lại nói lời thật thà rằng:"Chúng sanh các ngươi phải bắt buộc tin xưng tán công đức chẳng thể nghĩ bàncủa Kinh: “Nhất Thiết (một lòng) Chư Phật Sở Hộ (độ cho) Niệm (nhớ) Này",vì sao thương hiệu là kinh Nhất-Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm?

 Vì nếu gồm thiện nam tử,thiện nữ nhân làm sao nghe tởm này, và nghe thương hiệu của đức phật A Di Đà mà thọtrì, thì các thiện phái mạnh tử thuộc thiện cô gái nhân ấy mọi được toàn bộ các đức Phậthộ niệm, hầu như được ko thoái chuyển nơi đạo Vô Thượng bao gồm Đẳng chủ yếu Giác (bậc giác ngộ hiểu biết chân chính,không còn bậc nào rộng được nữa).

 Cho nên, các ông đềunên tin nhận lời của Ta và của Chư Phật nói; giả dụ có người đã phạt nguyện, đangphát nguyện, sẽ phát nguyện mong mỏi sinh về cõi nước của tiên phật A Di Đà, nhữngngười ấy phần đa được không thối chuyển địa điểm đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác,thời đang sinh sang, đang sanh sang, hoặc đang sinh sang.

 Xá-Lợi-Phất! đến nêncác thiện nam tử thiện bạn nữ nhân, nếu bạn nào có tin tưởng thì phải phát nguyệnsinh về cõi nước kia. Như ta từ bây giờ ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn củađức Phật A Di Đà, thời các đức Phật cũng ngợi khen công đức cần thiết nghĩ bàncủa Ta.

 

GIẢNG GIẢI:

 Đọc khiếp trên, chúng tathấy đức phật nói cực kỳ rõ, duy có một vài điểm cần mày mò thêm, đó là:

1) – Cõi rất Lạc: bạn đời đều nghi vấn cõi cực Lạc sinh hoạt xangoài mười muôn ức cõi Phật thừa xa, lúc chuẩn bị lâm thông thường chỉ trong phút chốc ekhó đến được, làm thế nào hiểu được điều này?

 Trong tởm nói: trung tâm baohư không trùm khắp pháp giới, thì mười muôn ức cõi Phật chỉ ở trong trái tim ta, nàocó hun hút gì? giây phút mạng thông thường sinh trong tâm địa ta, nào có trở ngại gì?

 Vả lại, gọi mười muôn ứccõi nước là đối với cái quan sát của phàm phu, tâm trong sinh tử mà nói; trường hợp chúngsinh thành công Tịnh nghiệp, thời gian lâm bình thường tâm an định tức là tâm thọ sinh Tịnhđộ, vừa khởi niệm tức tốc được vãng sinh. Chính vì như vậy cho nên Kinh nói: “Mười muôn ứccõi nước chỉ trong giây phút liền đến, tự chổ chính giữa vốn thần diệu vậy!”.

2) – Phật A Di Đà: Dịch tự chữ Phạn (Sanskrit): Amitabha Buddha: Buddha dịch âm Hán là Giác là Phật, Amita phát âm là A Di Đà tức thị vô lượng, bha là Quang, Amitabhalà vô lượng ánh sáng.

3) – Nước tám công đức là gì? Đó là:

1-Nước trong nắm không vẩn đục. 2- Nước non dịu. 3- Nước thơm và ngon ngọt. 4- Nướcmềm mại vơi nhàng. 5- Nước thấm nhuần. 6- Nước an hòa lặng lẽ. 7- Nước trừ đóikhát. 8- Nước nuôi lớn những căn.

4) – Sáu thời là gì?

 Ngày 6 thời, tối 6 thời, ngày có các loạichim hót hòa nhã; nước trung hoa chia ra đêm năm canh, ngày sáu khắc.

5) – Đi gớm hành là gì?

 Đi kinh hành: Là quốc bộ cho giãngân cốt sau khoản thời gian ngồi thiền tuyệt niệm Phật lâu, vừa đi vừa niệm, quán tưởng, thamthiền, v.v..., cũng là kinh hành.

6) – Năm Căn là gì?

 Năm Căn là năm vấn đề căn bản, năm cội gốc,năm nguồn căn bản cho việc tu hành, sẽ là Tín Căn, Tinh Tấn Căn, Niệm Căn (nhớnghĩ), Định Căn (tịch tĩnh), với Huệ Căn (trí tuệ).

7) – Năm Lực là gì?

 Năm Lực là năm sức mạnh mẽ, là năm năng lựcsức lực; Năm Căn ví như năm ngón của bàn tay, còn Năm Lực ví như sức co ruỗicủa các ngón tay để cầm, nắm, cấu véo, bóp, xoa. Năm Lực bao gồm có: Tín Lực, TinhTấn Lực, Niệm Lực, Định Lực, và Huệ Lực.

8) – Bảy Giác chi là gì?

 Giác chữ Phạn là Boddhi (Bồ Đề) là giácngộ; đưa ra là nhánh, là bảy một số loại tu tuần tự đang đạt mang đến đạo qủa, còn được gọi là “BảyGiác Phần”, bảy phương tiện thực hành sẽ giải thoát. Bảy giác chi tất cả có: NiệmGiác Chi, Trạch Pháp Giác đưa ra (lựa chọn), Tinh Tấn Giác Chi, tin vui Giác Chi, KhinhAn Giác Chi, Định Giác Chi, và Xả GiácChi.

9) – Tám bao gồm Đạo là gì?

 Tám bao gồm Đạo có cách gọi khác là Tám Thánh Đạolà con đường giải thoát, gồm tất cả tám nhánh là thiết yếu kiến (nhìn biết như thật),Chính tứ duy (suy nghĩ đúng như thật), bao gồm ngữ (nói năng đúng sự thật), Chínhnghiệp (hành động buộc phải đạo), thiết yếu mệnh (nghề nghiệp chân chính), bao gồm tinhtấn (siêng năng phải mẫn), chính niệm (nhớ nghĩ không quên), chính định (thanhtịnh sáng sủa suốt); thiếu 1 trong tám nhánh không thành Bát chính đạo. 

 Do hồ hết lời nguyện trong những lúc tu hành, đứcPhật A Di Đà đang trang nghiêm cõi tịnh thổ của Ngài thù thắng đề nghị mới tất cả đủ thứnhư các hàng cây, lưới báu, cung điện, những loài chim, những âm thanh hòa tấu vidiệu, khiến cho người nghe được thoải mái và tự nhiên niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng.

 Nếu ai nghe thương hiệu Phật A Di Đà tintưởng niệm thương hiệu Ngài xuất phát điểm từ 1 ngày cho đến bảy ngày,một lòng ko tán loạn. Thời fan đó mang đến lúc tạ thế được ông phật A Di Đàcùng sản phẩm Thánh chúng hiện thân trước fan đó để tiếp rước về cõi cực Lạc.

Xem thêm: Game Đánh Bài Online Trên Máy Tính, Pc, Game Đánh Bài Online

10)- Bậc bấtthoái chuyển:

 Khi được sinh quý phái Tâyphương cực Lạc, rồi liên tục tu hành cho đến ngày thành Phật, nên không xẩy ra đoạ.Điều này còn có năm nhân duyên khiến người vãng sinh ko thoái chuyển, đó là:

 1. Bởi vì nguyện lực của PhậtA-di-đà thường xuyên thâu nhiếp duy trì gìn.

 2. Do ánh sáng của Phậtluôn soi chiếu, trọng điểm Bồ-đề hay tăng trưởng.

 3. Nước, chim, cây rừng, gió reo, nhạc tấu đềuthuyết giáo nghĩa khổ, không; fan nghe mọi pháp ấy hay khởi lòng niệmPhật, niệm Pháp, niệm Tăng.

 4. Cõi nước rất Lạc toàn là bậc Bồ-tát, Thượng nhân làm chúng ta lành, khôngcó cảnh duyên xấu ác, không có quỷ thần, tà ma; các thứ phiền óc Tam độc, v.v…hoàn toàn ko sinh khởi.

 5. Bởi vì sống thọ mãi mãi, đồng cùng với Chư Phật vàChư Bồ-tát.

*

TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC TRANG NGHIÊM

MỤC 2:

LƯỢC KINH

 PHẬT VÔ LƯỢNG THỌ:

I) – ghê VÔ LƯỢNG THỌ:

*

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI NÓI KINH

 

 Một thời tiên phật ngự tại núi Kỳ Xà Quậtthuộc thành La Duyệt, nước Ma Kiệt cùng 1250 Tỳ Kheo, có đông đảo chúng người tình Tát,các Vua Trời, và Thiên Long chén Bộ. Lúc này sắc diện của đức chũm Tôn vui vẻtươi sáng. Tôn giả A Nan Đà từ ghế ngồi đứng lên, quỳ gối cần chắp tay bạchđức Phật rằng:

-Bạch đức cố Tôn! từ bây giờ sắc diện của Ngài vui vẻ tươi đẹp chưa từng đượcthấy, tất cả phải Ngài suy nghĩ nhớ mang đến Chư Phật thừa khứ, vị lai, lúc này chăng?

 ĐứcPhật dạy:

- Lànhthay, lành thay! Này A Nan: Ông phân phát trí tuệ hỏi được Như Lai vấn đề ấy, Ông làĐại Sĩ thi thoảng như hoa Ưu Đàm (1) xuấthiện ở nạm gian, tất cả lòng vì ích lợi chúng sanh, cần thưa hỏi câu hỏi ấy.

 Nầy A Nan, Như Lai chính Đẳng chủ yếu Giáchay khai thị vô lượng tri kiến, tại sao? do Như Lai tri kiến (biết thấy) vôchướng vô ngại, Như Lai, nếu như muốn ở rứa gian, hoàn toàn có thể ở mang lại vô lượng vô vàn trămngàn ức na do tha kiếp (vô số kiếp) mà lại thân thể của Như Lai và những căn vẫnkhông tổn giảm, tại sao? vày Như Lai được tam muội (tịch tịnh) tự tại rốt ráo; nàyA Nan, Ông hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ bởi ông mà rành mạch giải nói.

 Tôn đưa A Nan thưa:

-Vâng! Bạch núm Tôn! Con mong muốn được nghe đức gắng Tôn chỉ dạy.

 Đức Phật bảo:

-Thuở xưa, vượt a tăng kỳ vô vàn đại kiếp, có Phật xuất nuốm hiệu là Nhiên Đăng NhưLai giáo hóa độ thoát vô lượng chúng sanh. Tiếp nối có quang Viễn Phật, NguyệtQuang Phật, chiên Đàn hương Phật, v.v... Không còn thảy 52 vị Phật tiếp nối ra đời.

 Kế tiếp đến có tiên phật hiệu là gắng Tự TạiVương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh biến hóa Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, cố gắng GianGiải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, vắt Tôn (10 thương hiệu hiệu của chư Phật (3)).

 Lúc đó tất cả Quốc vương nghe đức phật thuyếtpháp lòng hết sức vui đẹp nhất phát vai trung phong Vô thượng người yêu đề, từ quăng quật ngôi vua xuất gia làm TỳKheo hiệu là Pháp Tạng, mang đến cúi lễ đức Phật chũm Tự tại Vương, đi quanh mặt phảiba vòng, quỳ chắp tay nói kệ mệnh danh Phật xong xuôi bạch:

“-Bạch đức vắt Tôn, nhỏ đã phát trung khu Vô thượng chính giác, xin đức nắm Tôn nóikinh pháp cho, con sẽ tu hành nhiếp đem cõi Phật vô lượng thanh tịnh trangnghiêm. Khiến con mau thành bực Chánh giác nhổ hết căn cơ sinh tử khổ lụy.”

 Thế Tự trên Vương Như Lai nói cùng với Tỳ KheoPháp Tạng rằng: “- Công hạnh tu hành trang nghiêm Phật độ, ông từ biết lấy.”