Tồn Đầu Kỳ Tiếng Anh Là Gì

     

Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán thông dụng - Để công việc của bạn được thuận lợi và thuận tiện hơn, bạn không thể không có kiến thức về giờ đồng hồ Anh siêng ngành. Đối cùng với ngành kế toán tài chính cũng vậy. Sau đây, shop chúng tôi sẽ tổng hợp list từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán - kiểm toán mà các bạn hay chạm mặt trong nghành này, hy vọng chúng đang giúp các bạn dễ dàng thao tác trong môi trường xung quanh kế toán- truy thuế kiểm toán bằng tiếng Anh thuận tiện hơn.

Bạn đang xem: Tồn đầu kỳ tiếng anh là gì

Bạn đang xem: Tồn đầu kỳ tiếng anh là gì


*

** Dưới đấy là những từ bỏ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán thông dụng duy nhất hiện nay, cùng công ty chúng tôi tìm đọc qua nhé!

1. Accounting entry: bút toán

2. Accrued expenses: giá cả phải trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments to suppliers : Trả trước người bán

5. Advances to employees: trợ thời ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng bằng vận kế toán

8. Bookkeeper: bạn lập báo cáo

9. Capital construction: kiến tạo cơ bản

10. Cash: tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền giữ hộ ngân hàng

12. Cash in hand : Tiền phương diện tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền đang chuyển

14. Kiểm tra and take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: túi tiền xây dựng cơ bạn dạng dở dang

16. Cost of goods sold: giá chỉ vốn buôn bán hàng

17. Current assets: gia sản lưu cồn và đầu tư chi tiêu ngắn hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn mang lại hạn trả

19. Deferred expenses: giá thành chờ kết chuyển

20. Deferred revenue: người mua trả tiền trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

24. Equity & funds: Vốn và quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: ngân sách hoạt rượu cồn tài chính

28. Extraordinary expenses: giá thành bất thường

29. Extraordinary income: các khoản thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: roi bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: thành quả tồn kho

35. Fixed asset costs: Nguyên giá bán tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

36. Fixed assets: gia sản cố định

37. General & administrative expenses: chi phí làm chủ doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: roi tổng

40. Gross revenue: doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập vận động tài chính

42. Instruments và tools: Công cụ, nguyên tắc trong kho

43. Intangible fixed asset costs: Nguyên giá bán tài sản cố định và thắt chặt vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình

45. Intra-company payables: cần trả những đơn vị nội bộ

46. Inventory : mặt hàng tồn kho

47. Investment & development fund: Quỹ chi tiêu phát triển

48. Itemize: Mở đái khoản

49. Leased fixed asset costs: Nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ đề nghị trả

52. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

53. Long-term financial assets: các khoản chi tiêu tài chủ yếu dài hạn

54. Long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: những khoản vắt chấp, ký kết cược, ký quỹ nhiều năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu tư kinh doanh chứng khoán dài hạn

57. Merchandise inventory: hàng hoá tồn kho

Bạn đã xem: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán tài chính thông dụng

58. Net profit: lợi tức đầu tư thuần

59. Net revenue: lệch giá thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: đưa ra sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và thắt chặt và đầu tư chi tiêu dài hạn

63. Operating profit: roi từ chuyển động SXKD

64. Other current assets: gia sản lưu đụng khác

65. Other funds: Nguồn ghê phí, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu dài khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: những khoản bắt buộc thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tư ngắn hạn khác

70. Owners" equity: nguồn chi phí chủ sở hữu

71. Payables to lớn employees: nên trả công nhân viên

72. Prepaid expenses: chi tiêu trả trước

73. Profit before taxes: roi trước thuế

74. Profit from financial activities: roi từ chuyển động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng cài đang đi trên đường

77. Raw materials: Nguyên liệu, vật tư tồn kho

78. Receivables: các khoản yêu cầu thu

79. Receivables from customers: đề xuất thu của khách hàng hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối

83. Revenue deductions: các khoản sút trừ

84. Sales expenses: giá cả bán hàng

85. Sales rebates: giảm ngay bán hàng

86. Sales returns: Hàng phân phối bị trả lại

87. Short-term borrowings: vay mượn ngắn hạn

88. Short-term investments: những khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

89. Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- các khoản nỗ lực chấp, ký kết cược, ký quỹ ngắn hạn

91. Short-term security investments: Đầu tư chứng khoán ngắn hạn

92. Stockholders" equity: nguồn ngân sách kinh doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: tài sản thừa ngóng xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

95. Taxes and other payables khổng lồ the State budget---- Thuế và những khoản bắt buộc nộp công ty nước

96. Total assets: tổng cộng tài sản

97. Total liabilities và owners" equity: tổng cộng nguồn vốn

98. Trade creditors: phải trả cho người bán

99. Treasury stock: cp quỹ

100. Welfare và reward fund: Quỹ khen thưởng cùng phúc lợi

** Một số từ bỏ vựng chuyên ngành khi kế toán thao tác làm việc với ngân hàng:

1. Trương mục holder: công ty tài khoản

2. Accounts payable: tài khoản nợ phải trả

3. Accounts receivable: thông tin tài khoản phải thu

4. Accrual basi: phương thức kế toán dựa trên dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lãi chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: chủ thẻ

12. Cash basis: cách thức kế toán dự trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng từ tiền gửi

14. Clear: thanh toán bù trừ

15. Cost of capital: chi tiêu vốn

16. Crossed cheque: Séc giao dịch bằng chuyển khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: rạm hụt

21. Deposit money: tiền gửi

22. Depreciation: sự giảm giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thư ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện thanh toán giao dịch không cần sử dụng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cổ phiếu ngân quỹ

** Một số tự vựng tương quan đến kế toán tài chính quản trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General và administrative expenses: đưa ra phí làm chủ doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: giá thành hoạt đụng tài chính

5. Financial ratios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): kế toán tài chính viên công bệnh (cpa)

10. Issued capital: Vốn phạt hành

11. Working capital: Vốn giữ động

12. Carrying cost: giá thành bảo tồn hàng giữ kho

13. Cash discounts: chiết khấu tiền mặt

14. Historical cost principle : qui định giá gốc

** Các phương pháp trong tiếng anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( giá chỉ vốn hàng cung cấp ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng so với doanh nghiệp thương mại là nhà yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to supplier + Contra between trade receivable & trade payable = số dư nợ nên trả thời điểm cuối kỳ – số dư nợ đề nghị trả thời điểm đầu kỳ + các khoản tách khấu nhận ra + các khoản chi phí nợ trả đến nhà hỗ trợ + bù trừ giữa nợ nên thu cùng nợ đề xuất trả.

Xem thêm: Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa ( Truyện Full), Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = giá chỉ trị còn lại = tổng – khấu hao lũy kế

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký hiệu viết tắt trong giờ đồng hồ anh giao tiếp chuyên ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest và tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation & amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): cách thức nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): phương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế toán thông dụng

Trên đây là những trường đoản cú vựng siêng ngành kế toán tài chính được sử dụng nhiều duy nhất ở mỗi doanh nghiệp.

Xem thêm: Cách Làm Tăng Vòng 1 Tự Nhiên Hiệu Quả Nhất, 7 Cách Tăng Kích Thước Vòng 1 Cho Nàng Ngực Lép

Để hoàn toàn có thể làm xuất sắc hơn vào từng nghành nghề dịch vụ của ngành kế toán, thì ngay cất cánh giờ chúng ta cần định hướng xu hướng phát triển trong sự nghiệp của mình. Mà hoàn toàn có thể cách giỏi và công dụng nhất cất cánh giờ là không ngừng cải thiện kiến thức cũng tương tự kinh nghiệm có tác dụng việc của bản thân qua các khóa huấn luyện và giảng dạy kế toán ở những trung tâm.