Trịch là gì

     
1. (Động) Ném, gieo xuống. ◎Như: “trịch thiết bính” 擲鐵餅 ném đĩa sắt (thể thao). ◇Đặng è Côn 鄧陳琨: “Thái Sơn độc nhất vô nhị trịch khinh hồng mao” 泰山一擲輕鴻毛 (Chinh Phụ dìm 征婦吟) Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao.2. (Động) Bỏ, vứt bỏ. ◇Đào Uyên Minh 陶淵明: “Nhật nguyệt trịch nhân khứ” 日月擲人去 (Tạp thi 雜詩) tháng ngày bỏ tín đồ đi.3. (Động) Nhảy, chồm lên. ◇Chu Hạ 周賀: “Trừng cha nguyệt thượng kiến ngư trịch, Vãn kính diệp đa văn khuyển hành” 澄波月上見魚擲, 晚徑葉多聞犬行 (Vãn đề giang tiệm 晚題江館) Sóng vào trăng lên thấy cá nhảy, Đường về tối lá những nghe chó đi.4. (Động) Xin fan giao hoàn thứ gì (khiêm từ). ◎Như: trong thơ từ thường hay dùng “trịch hạ” 擲下 tức thị thỉnh xin giao mang lại vật gì.

Bạn đang xem: Trịch là gì


Ném xuống — Gieo xuống. Chinh phụ ngâm khúc của Đặng è cổ Côn: » Thái sơn độc nhất vô nhị trịch khinh hồng mao « ( Bà Đoàn Thị Điểm dịch: Gieo Thái sơn vơi tựa hồng mao ). ).

kiền khôn tuyệt nhất trịch 乾坤一擲 • trịch hạ 擲下 • trịch trả 擲還 • trịch quái ác 擲卦 • trịch dung nhan 擲色 • trịch sứt 擲梭
• Biệt sơn Hề - 別蘇徯 (Đỗ Phủ)• Chức thiếu phụ hoài Khiên Ngưu - 織女懷牽牛 (Tào Đường)• Dương liễu đưa ra từ kỳ 10 - 楊柳枝詞其十 (Lê Bích Ngô)• nam giới phương ca khúc - 南方歌曲 (Khuyết danh Trung Quốc)• Ngẫu hứng kỳ 2 - 偶興其二 (Nguyễn Du)• Quy triều hoan - 歸朝歡 (Tô Thức)• Sẩn thuỷ tiên - 哂水仙 (Nguyễn Khuyến)• Thạch duẩn hành - 石筍行 (Đỗ Phủ)• Thị đệ - 示弟 (Lý Hạ)• Thu tễ - 秋霽 (Thôi Đạo Dung)

𤢼𤁷瓋㰅𨮹𥖾𤑦𡣪𡂓讁適摘𢸑𢤊藡𥛚𤨬𤠻滴

Không hiện chữ?


Chùn bước, chần chừ, trù trừ (như 蹢). 【躑躅】trịch trục (văn) Chần chừ, trù trừ, vì chưng dự, chùng chình. Cv. 蹢躅.

Xem thêm: Chọn Đáp Án Sai Khi Nói Về Châu Á P Án): Sông Ngòi Và Cảnh Quan Châu Á① Trịch trục 蹢躅 đi luẩn quẩn, xung quanh co, bởi vì dự, không tiến bước được.② Một âm là đích. Móng chân giống vật.

Xem thêm: Rheumatoid Arthritis Là Gì, Viêm Khớp Dạng Thấp Tiếng Anh Là Gì䙗𥛚𤨬𤠻滴摘𧃐𫘮𫕒𪹧䮰䐱䎮䊞䁤㠃𥡦𥕐𣯵𣂉𠢗𠞶镝鏑谪謫甋歒樀敵嫡墑嘀啇𠐝

Không hiện tại chữ?


Chùn bước, chần chừ, lưỡng lự (như 蹢). 【躑躅】trịch trục (văn) Chần chừ, trù trừ, vì chưng dự, chùng chình. Cv. 蹢躅.

• Bạch Hạc Thông Thánh quán thông thường ký - 白鶴通聖觀鐘記 (Hứa Tông Đạo)• Đáp Trương thập nhất - 答張十一 (Hàn Dũ)• Đông thành cao thả trường - 東城高且長 (Khuyết danh Trung Quốc)• hối hận nhật du Đại Lý Vi Khanh thành phái nam biệt nghiệp kỳ 4 - 晦日遊大理韋卿城南別業其四 (Vương Duy)• Liệt bạn nữ Lý Tam hành - 烈女李三行 (Hồ Thiên Du)• Tam nguyên lý - 三元里 (Trương Duy Bình)• Tế Nguyên hàn thực kỳ 6 - 濟源寒食其六 (Mạnh Giao)• Tiêu Trọng Khanh thê - Đệ tam đoạn - 焦仲卿妻-第三段 (Khuyết danh Trung Quốc)• tiểu xa hành - 小車行 (Trần Tử Long)• Tuý ca hành - Biệt tòng điệt yêu cầu lạc đệ quy, cần nhất tác khuyến - 醉歌行-別從侄勤落第歸,勤一作勸 (Đỗ Phủ)