Truyền Hình Tiếng Anh Là Gì

     

Tiếng Anh lĩnh vực truyền hình, truyền thông

Từ vựng giờ đồng hồ Anh: lĩnh vực thời trang

- Tiếng Anh nhà đề: Truyền thông

Những từ vựng giờ Anh nghành truyền hình sau sẽ cung cấp những thuật ngữ tương quan đến truyền hình quen thuộc mà hàng ngày chúng ta chưa để ý. Học tập từ vựng theo chủ đề là phương thức hữu ích giúp việc học giờ Anh của khách hàng hiểu trái hơn.

*

- Anchorman / News anchor = tín đồ đọc tin tức

- attract/draw (in)/pull (in) viewers= thu hút fan xem

- be a hit with viewers/audiences/critics= gây được giờ đồng hồ vang với những người xem/khán giả/các nhà phê bình

- broadcast/air/repeat a show/a programme/a documentary/an episode/a series= phát sóng/phát lại một

show/một chương trình/một bộ phim tài liệu/một tập phim/một seri phim

- Cast = Bảng cung cấp vai diễn

- change/switch channel= gửi kênh

- Character = Nhân vật

- Commercial = lịch trình quảng cáo

- Couch potato = người dành nhiều thời hạn xem TV

- Documentary = Phim tài liệu

- Episode = Tập phim

- get (low/high) ratings= được mang lại điểm (thấp/cao) (dựa trên số dân cư xem)

- go out/air/be recorded live= lên sóng/phát sóng/được thu hình trực tiếp

- have/install satellite (TV)/cable (TV)/a satellite dish= có/lắp để truyền hình vệ tinh/truyền hình cáp/chảo vệ

tinh

- Infomercial = Phim quảng cáo

- Main character = Nhân vật dụng chính

- News = Tin tức

- pick up/reach for/grab the remote control= vậy lấy/với lấy điều khiển từ xa

- Ratings = Bảng xếp hạng

- Reality program = .Chương trình truyền họa thực tế

- Remote control / Clicker = Điều khiển TV

- run an ad/a commercial= chiếu một mẩu quảng cáo

- screen a programme/a documentary= chiếu một chương trình/một bộ phim truyền hình tài liệu

- Season = tiến trình phát sóng thường xuyên phim dài tập

- see an ad/a commercial/the news/the weather= coi một mẩu quảng cáo/tin tức/thời tiết

- Series = Phim nhiều năm tập

- show a programme/a documentary/an ad/a commercial= chiếu một chương trình/một tập phim tài liệu/một

mẩu quảng cáo

- sit in front of/switch on/switch off/turn on/turn off the television/the TV/the TV set= ngồi trước/mở/tắt TV

- Sitcom (a situation comedy) = Hài kịch tình huống

- Soap opera = Kịch giỏi phim đời sống

- Sound track = Nhạc phim

- surf (through)/flip through/flick through the channels= lướt qua những kênh

- Talk show = Chương trình đàm phán – thảo luận

- Tube = bí quyết gọi không giống của TV

- Tv channel = Kênh truyền hình

- Viewer = bạn xem truyền hình

- watch television/TV/a show/a programme/a program/a documentary/a pilot/a rerun/a repeat= coi truyền

hình/TV/một show diễn/một chương trình/một bộ phim truyện tài liệu/một lịch trình thí điểm/chương trình vạc lại