UNLIKELY LÀ GÌ

     

Bên cạnh cách phân biệt Customers và Clients mà ngày hôm qua IELTS TUTOR đã gợi ý đến các em, bây giờ IELTS TUTOR lý giải thêm những em biện pháp phân biệt UNLIKE, UNLIKELY, ALIKE VÀ LIKE

Xét ví dụ:

She was a small, dainty child, unlike her sister who was large and had big feet. Man”s ability lớn talk makes him unlike any other animal. I really enjoyed the film – it was unlike anything I”d seen before. Tom”s a rather shy child, unlike his younger brother! The village fete went well, unlike the previous year when very few people came.It”s unlike you khổng lồ be quiet – is something wrong?

UNLIKELY giải pháp dùng y hệt như LIKELY hay trong nhiều IT IS UNLIKELY THAT có nghĩa là KHÔNG THỂ NÀO

Xét ví dụ:

It”s pretty unlikely (that) they”ll turn up now – it”s nearly ten o”clock.The lack of evidence means that the case is unlikely lớn go to lớn court. The government is unlikely to agree to the rebels” demands for independence. Such unpopular legislation is unlikely lớn be introduced before the next election. Let”s face it, our team is most unlikely khổng lồ win. This film is unlikely khổng lồ attract large audiences unless it is given a big push in the media.

Xét ví dụ:

The twins look alike, but they differ in temperament. The film”s message is that rich và poor are alike. As babies, the twins were so alike that I just couldn”t tell them apart.For the first few months the babies looked so alike I couldn”t tell which was which. Our views on politics are very alike.

Cách phân biệt like và AS trong tiếng anh, IELTS TUTOR đang hướng dẫn các em khôn cùng kĩ rồi, bắt buộc nhớ phát âm kĩ để hệ thống kiến thức nhé

LIKE vẫn xét như một giới từ và liên từ, sở hữu nghĩa GIỐNG NHƯ Sự khác biệt giữa like và Alike là like sẽ đi với 1 noun còn alike thì khôngLike dùng như một liên tự thường chạm chán ở câu: lượt thích i said before, 

Xét ví dụ:

He looks like his brother. She”s very much like her mother (= she is similar in appearance or character). Is Japanese food lượt thích Chinese? I”ve got a sweater just like that. Her hair was so soft it was lượt thích silk. You”re acting like a complete idiot! She sings lượt thích an angel! Like I said (= as I have already said), I don”t wear perfume. Like most people (= as most people would), I”d prefer to have enough money not khổng lồ work. It feels/seems like (= it seems to me) ages since we last spoke. There”s nothing lượt thích a good cup of coffee (= it”s better than anything)!

Các khóa đào tạo và huấn luyện IELTS online 1 kèm 1 – 100% cam kết đạt target 6.0 – 7.0 – 8.0 – Đảm bảo cổng output – Thi ko đạt, học lại FREE
Bạn đang xem: Unlikely là gì

*Xem thêm: Địa Chỉ Mua Đồng Hồ Nước Ở Đâu Tphcm Chất Lượng Giá Tốt? Mua Đồng Hồ Nước Ở Đâu

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!
Xem thêm: Dây Nhãn Lòng Có Tác Dụng Gì ?, Giá Bán Sỉ 55 Dây Nhãn Lồng Có Nhiều Công Dụng Chữa Bệnh

Danh mục có thể Bạn chưa chắc chắn Thẻ axit là gì bazơ là gì muối hạt là gì,highly unlikely là gì,in the unlikely sự kiện là gì,unlikely tức là gì,unlikely dịch là gì,unlikely event là gì,unlikely sự kiện nghĩa là gì,unlikely là gì,unlikely tức thị gì,unlikely to happen là gì Điều hướng bài viết