Ước Là Gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

ước
*

- 1 d. Đại lượng phân chia hết một đại lượng khác. A - 1 là ước của a2 - 2a + 1.

Bạn đang xem: ước là gì

- 2 đg. Cầu muốn điều biết là rất khó hoặc không hiện nay thực. Ước được đi du lịch vòng quanh cầm giới. Ước gì anh lấy được nàng... (cd.). Mong được mong thấy*.

- 3 đg. (kết đúng theo hạn chế). Cùng thoả thuận cùng với nhau sẽ thực hiện, tuân duy trì điều quan trọng gì đó trong quan hệ giới tính với nhau. Phụ lời ước.

Xem thêm: Top 20 Ứng Suất Dư Là Gì ? Công Thức Tính Ứng Suất Ở Một Số Ứng Suất Tiêu Biểu

- 4 đg. (thường dùng không có chủ ngữ). Đoán định một biện pháp đại khái. Thửa ruộng ước khoảng chừng hai sào. Ước cự li bằng mắt. Một người ước tư mươi tuổi.

Xem thêm: Instructor Là Gì Trong Tiếng Việt? Instructor Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt


nđg. Cầu mong mỏi điều biết là cực kỳ khó hay không hiện thực. Ước được đi phượt quanh cụ giới. Ước gì tất cả đôi cánh để bay ngay về nhà.nđg. Cùng thỏa thuận với nhau đã thực hiện. Phụ lời ước.nđg. Đoán định đại khái. Thửa ruộng ước khoảng chừng hai sào.
*

*

*

ước

ước verb
to wish lớn estimate, to approximate to guessLĩnh vực: toán & tindivisorphân ước: proper divisorước (số): divisorước chính: principal divisorước chia: divisorước chuẩn: normal divisorước chung khủng nhất: greatest common divisor, highest common divisorước chung, ước chung béo nhất: common divisor, most grand common divisorước của không: divisor of zeroước của không: null divisorước sơ cấp: elementary divisorước số: divisorước số bên trong: interior divisorước số chung: common divisorước số chung béo nhất: greatest common divisorước số của một vài nguyên: divisor of an integerước thật sự: divisor PROPERước thiệt sự: proper divisorước toàn phần của không: absolute zero divisorước trong: interior divisorLĩnh vực: xây dựngwishQuy cầu về nghề nghiệp và công việc (Quy định siêng môn)Code of Practice (COP)Thỏa mong đặt thương hiệu đồng nhất/Toàn cầuUniform/Universal naming Convention (UNC)bảng ký hiệu quy ướclist of symbolbảng cam kết hiệu quy ướctable of conventional signsbất công ướcunconventionalbộ ghi nhớ quy ướcconventional memorybộ ước lượngestimatorcác đoạn thẳng vô ướcincommensurable line segmentscác quy ước gọicalling conventionscáp quy ướcconvegence assemblychiều dài qui ướcspecified lengthchu kỳ thông ướccommensurate periodschữ quy ướcconventional letterchuyển pha kết cấu thông ướccommensurate structure phase transitionchuyển pha không thông ướcincommensurate phase transitionchuyển trộn thông ướccommensurate phase transitioncông suất lạnh lẽo qui ướcconventional refrigerating capacitycông suất quy ướcconventional powercông ước về met (năm 1875)convention of the meterđịnh ướcagreementđịnh ướcconventionđịnh ướcprotocolđịnh ước CCITTCCITT protocolđịnh cầu mạngnetwork protocolđịnh cầu truyền tệpfile transfer protocol-FTPđịnh mong truyền thôngcommunications protocolđịnh ước về sửa đổierror-correcting protocolđộ bám ướcdegree of wetnessđộ sai tiêu chuẩn chỉnh của cầu lượngstandard error of estimateđộ không đúng về ước lượngerror of estimation