Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Công Việc Tình Nguyện

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Tham khảo!

I have a lot of interests but most of my work is volunteering. It made me able to lớn make friends with many people and I could help poor students with difficulties when I gave something to lớn them, I was very happy và always thanked them in the happy face. I hope everyone will vị more volunteer work.

Bạn đang xem: Viết đoạn văn bằng tiếng anh về công việc tình nguyện

Tôi có rất nhiều sở thích mà lại hầu hết công việc của tôi là tình nguyện. Điều kia giúp tôi có thể kết bạn với tương đối nhiều người với tôi rất có thể giúp đỡ những học sinh bần cùng khăn khi tôi khuyến mãi một thứ gì đó cho họ, tôi siêu vui và luôn cảm ơn bọn họ trên khuôn mặt hạnh phúc. Tôi mong muốn mọi fan sẽ làm nhiều quá trình thiện nguyện hơn nữa.

Xem thêm: Xà Ngang Trong Nhảy Cao Nặng Bao Nhiêu Ký, Luật Và Nội Dung Thi Đấu Nhảy Cao


Đúng 1
comment (0)
*

Tham khảo:

Being a volunteer is one of the best things you can do with your life. It's a great way to help other people. It's also very satisfying to know that you are not wasting your time and are helping people who need help. Many of us could và should be out there doing voluntary activities of some kind. So many volunteer organizations need extra hands. It really is easy. Just pick up the phone & offer your services. I think too many of us settle into a lazy lifestyle. We just want lớn come trang chủ and watch TV. Life is much more interesting when you're a volunteer. I've found it really opens your eyes khổng lồ how some people live. It's sometimes sad to see how the government lets people down, but at least I'm doing my bit.

Xem thêm: Mở Rộng Kích Thước Cổng Rộng Bao Nhiêu Thì Ôtô Vào Được ? Ngõ Rộng Bao Nhiêu Thì Ô Tô Vào Được

 

Tiếng Việt 

 

Trở thành tình nguyện viên là trong những điều tốt nhất chúng ta cũng có thể làm với cuộc đời mình. Đó là một trong những cách hay vời sẽ giúp đỡ đỡ fan khác. Bạn cũng tương đối hài lòng khi biết rằng các bạn không lãng phí thời gian và đang giúp sức những người cần góp đỡ. Không ít người dân trong chúng ta có thể và phải ở xung quanh đó triển khai các vận động tình nguyện dưới một số hình thức. Vị vậy, không ít tổ chức tình nguyện yêu cầu thêm sự thông thường tay. Nó đích thực là dễ dàng dàng. Chỉ việc nhấc điện thoại thông minh và cung cấp dịch vụ của bạn. Tôi cho là có rất nhiều người trong bọn họ sống theo lối sinh sống lười biếng. Chúng tôi chỉ hy vọng về nhà cùng xem TV. Cuộc sống đời thường thú vị hơn đôi khi bạn là 1 trong những tình nguyện viên. Tôi thấy nó thực sự khiến cho bạn mở rộng lớn tầm mắt về kiểu cách sống của một số trong những người. Đôi khi thật bi thiết khi thấy cách chính phủ khiến cho người dân thất vọng, nhưng ít nhất tôi đang làm theo ý mình.