WEDDING CEREMONY LÀ GÌ

     
A ceremony celebrating the beginning of a marriage, during which the marrying parties exchanges vows.+1 định nghĩa

*
lễ cưới, đám cưới
Kinh-thánh không đòi hỏi phải thi hành tiện thức khăng khăng hoặc một nghi lễ hôn nhân đặc biệt nào.

Bạn đang xem: Wedding ceremony là gì


They may have strong opinions as lớn what should happen during the wedding ceremony and at the reception.
Tham dự lễ cưới của một bạn thân chưa phải là Nhân Chứng có thể khiến bạn lâm vào những trường hợp khó xử.
Japanese weddings more often reflect a Christian wedding ceremony, regardless of the personal faith of the married couple.
Đám cưới của Nhật phiên bản thường phản ảnh lễ cưới của tín đồ Kitô giáo, bất cứ đức tin cá nhân của cặp bà xã chồng.
During their wedding ceremony, Pink is dressed completely in black, as if she is attending a funeral.
The Law given by Jehovah lớn the nation of Israel has little lớn say about wedding ceremonies và procedures.
Luật Pháp nhưng mà Đức Giê-hô-va ban mang lại xứ Y-sơ-ra-ên ít nhắc đến các nghi thức và thủ tục trong hôn nhân.
When Janghwa came of age và got engaged, Father told his second wife khổng lồ help Janghwa plan a wedding ceremony.
Achkan is usually worn during the wedding ceremonies by the groom và is usually cream, light ivory, or gold coloured.
For example, they refused lớn participate in the Anglican marriage sernamlinhchihoasen.comce, preferring to limit their wedding ceremonies to lớn what was legally necessary.
Thí dụ, họ khước từ không tham dự lễ cưới của Giáo hội Anh và khi cử hành lễ cưới, bọn họ chỉ mong mỏi làm số đông điều pháp luật đòi hỏi nhưng thôi.
Soon, wedding ceremonies were performed in more cities, starting in Osaka and Kyoto, và began to attract the donation of larger dowries.
Ngay sau đó, lễ cưới được tiến hành ở những thành phố, ban đầu từ Osaka với Kyoto, và bắt đầu thu hút sự góp phần của hồi môn lớn.
To illustrate: In many lands a wedding ceremony marks the over of a period of planning & preparation (and usually of courtship).

Xem thêm: Swiss Made Là Gì - Ý Nghĩa Swiss Made


Để giải thích cụ thể: Tại những nước, lễ cưới ghi lại sự sau cùng của một quá trình dự định và sẵn sàng (và hay là giai đoạn tìm hiểu nhau).
Of course, the arrangements for the wedding ceremony itself và for any gathering that may follow are usually made well in advance.
He had been based here for less than one month, so there was not even time to complete the formal wedding ceremony.
Về đóng tại chỗ này được tất cả non một tháng đề xuất chúng em nào đang kịp cưới xin, cả đến report cấp chỉ đạo cũng chưa.
This period also saw the rise of the commercial wedding industry, which grew out of collaboratives that lent large venues for wedding ceremonies.
Giai đoạn này cũng chứng kiến sự mở ra của ngành công nghiệp đám cưới thương mại, cải tiến và phát triển từ đầy đủ cộng sự được cho phép tổ chức đám cưới lớn.
In 2006, a same-sex couple celebrated an informal wedding ceremony in the country in the Etchmiadzin Cathedral (Holy See of the Armenian Apostolic Church).
Năm 2006, một đôi bạn trẻ đồng giới đã tổ chức triển khai lễ cưới không xác định tại đất nước này trong nhà thờ Etchmiadzin (Tòa thánh của Giáo hội Tông truyền Armenia).
The wedding ceremony was attended by all the members of the Royal Family và was broadcast worldwide on telenamlinhchihoasen.comsion, watched by an estimated 200 million people.
Lễ cưới đã có sự tham dự của toàn bộ các member của mái ấm gia đình Hoàng gia và đã được phát sóng bên trên toàn quả đât trên truyền hình, theo dõi vì ước tính khoảng chừng 200 triệu người.
When I was born, my parents planted a magnolia tree in the backyard so there would be magnolias at my wedding ceremony, held in the Protestant church of my forefathers.
Khi tôi sinh ra, cha mẹ tôi tất cả trồng một cây hoa mộc lan ở sân sau để sẽ có được hoa mộc lan tại lễ cưới của tôi, được tổ chức triển khai trong nhà thời thánh đạo Tin Lành của các tổ tiên của tôi.
On April 29 the first photo of the wedding ceremony was leaked to the public, in which the couple is walking down the aisle with family and friends congratulating them.

Xem thêm: Toplist #Tag: Tra Mã Thẻ Coopmart Bằng Số Điện Thoại, Đăng Nhập Coopmart


Vào ngày 29 mon 4, bức ảnh đầu tiên của lễ cưới đã biết thành rò rỉ ra sức chúng, trong đó đôi bạn đang trở xuống lối đi với mái ấm gia đình và anh em chúc mừng họ.
Danh sách tróc nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M