Weighted Average Là Gì

     

Số trung bình gia quyền (tiếng Anh: weighted average) được đo lường trên cơ sở các thành phần tham gia trung bình hoá có vai trò về qui mô góp phần khác nhau.

Bạn đang xem: Weighted average là gì


*

Số bình quân gia quyền (weighted average)

Định nghĩa

Số bình quân gia quyền trong giờ Anh là weighted average hayweighted mean.

Số trung bình là chỉ tiêu biểu hiện mức độ điển hình nổi bật của một tổng thể gồm nhiều đơn vị chức năng cùng các loại được xác minh theo một tiêu thức như thế nào đó.

Số bình quân gia quyền là 1 dạng số trung bình hay mức độ vừa phải số học mà trong các số đó các bộ phận sử dụng trong quá trình đo lường được gia quyền để phản ánh thực tiễn là ko phải toàn bộ các thành phần đều tất cả tầm đặc biệt quan trọng như nhau.

Bản chất

– Số bình quân gia quyền được giám sát trên cơ sở các thành phần tham gia bình quân hoá có vai trò về qui mô đóng góp khác nhau.

Xem thêm: Cách Làm Cua Đồng Nấu Bún Riêu Cua Đồng Thơm Ngon Dễ Làm Đúng Chuẩn Tại Nhà

– Không hệt như số bình quân gia quyền, số trung bình giản solo được giám sát trên cơ sở các thành phần tham gia bình quân hoá tất cả vai trò về qui mô (tần số) góp sức như nhau.

Công thức xác định và sứ mệnh của số trung bình gia quyền

Công thức xác định

Với mỗi lượng trở nên xicó trọng số/tần số tương ứng wi. Số bình quân gia quyền được xác định bằng công thức:

Số bình quân gia quyền= Σ(xi.wi) / Σwi

vào đó

xilà quý giá lượng trở thành quan sát

wi là trọng số xuất xắc tần con số biến quan tiền sát

Số bình quân gia quyền thường xuyên được thực hiện trong chỉ số giá để phản ánh tỉ trọng phần trăm ngân sách chi tiêu của người sử dụng chi cho các mặt hàng khác biệt nhằm xác minh mức tăng bình quân của giá chỉ cả.

Ví dụ

Giả sử nấc sống của người sử dụng được thay mặt đại diện bời ba hàng hóa nổi bật A, B cùng C mà anh ta mua. Trong thời gian nghiên cứu, giá chỉ của ba sản phẩm & hàng hóa tăng lần lượt bằng 35%, 10% và 45%.

Xem thêm: Sách Khải Huyền Nghĩa Là Gì, Nội Dung Của Sách Khải Huyền Là Gì

Nếu quý khách sử dụng cục bộ thu nhập của chính mình để download ba sản phẩm & hàng hóa theo tỉ lệ theo thứ tự là 20%, một nửa và 30%, nhưng họ bỏ qua thực tế này và tính số bình quân bằng phương pháp cộng mức tăng giá lại cùng với nhau, tiếp nối chia mang đến 3 (tức ko gia quyền):

(35% + 10% + 45%)/3 = 30%

Kết quả cho thấy mức tăng giá bình quân là 30%. Nhưng tác dụng sẽ không giống đi nếu chúng ta tính số bình quân gia quyền:

35 x 20% + 10 x một nửa + 45 x 30% = 25,5%

Số trung bình gia quyền là số bình quân đại diện hơn mang lại mức tăng giá, cũng chính vì không nên chỉ bao gồm mức đội giá của từng loại hàng hóa mà cả tỉ trọng, xuất xắc quyền số, của túi tiền cũng được xem đến.


Danh mục rất có thể Bạn chưa biết Thẻ time weighted average là gì,weighted average cost method là gì,weighted average cost of capital là gì,weighted average dịch là gì,weighted average là gì,weighted average mark là gì,weighted average maturity là gì,weighted average method là gì,weighted average shares là gì,weighted moving average là gì Điều hướng bài xích viết