Whatsoever Là Gì

     
Dưới đó là những chủng loại câu có chứa tự "whatsoever", trong bộ từ điển trường đoản cú điển Anh - namlinhchihoasen.comệt. Bạn có thể tham khảo hồ hết mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần để câu với tự whatsoever, hoặc xem thêm ngữ cảnh thực hiện từ whatsoever trong cỗ từ điển từ bỏ điển Anh - namlinhchihoasen.comệt

1. No provocation whatsoever.

Bạn đang xem: Whatsoever là gì

ko khiêu khích một chút nào.

2. No cheating whatsoever.

ko có ngẫu nhiên gian lận nào

3. None whatsoever, but I did nothing wrong.

không tồn tại gì, nhưng mà tôi không làm những gì sai.

4. In this sometimes precarious journey through mortality, may we also follow that adnamlinhchihoasen.comce from the Apostle Paul which will help lớn keep us safe & on course: “Whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any namlinhchihoasen.comrtue, and if there be any praise, think on these things.” 5

trong cuộc hành trình nhiều khi thật bấp bênh này xuyên thẳng qua cuộc sống nai lưng thế, ước mong họ cũng tuân theo lời khuyên răn từ Sứ Đồ đồn đại Lô mà để giúp đỡ chúng ta bình yên và đi đúng đường: “Phàm điều bỏ ra chân thật, điều đưa ra đáng tôn, điều đưa ra công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức xứng đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến”5

5. She has no recollection of her fall whatsoever?

Cô ấy không có gì nhớ gì về cú vấp ngã hay gì không còn sao?

6. There are no GMOs -- genetically modified organisms -- whatsoever.

không còn có chuyện thay đổi gene, hay bất kì sinh vật thay đổi di truyền nào.

7. One week later, I had no sawdust piles whatsoever.

một tuần sau, tôi không hề thấy ngẫu nhiên đống mùn cưa như thế nào cả.

8. Pressors và vasodilators have not improved her condition whatsoever.

gene ép cùng thuốc có tác dụng giãn mạch không cải thiện được chứng trạng này.

9. Our story has nothing whatsoever to vày with Indians.

mặc dù sao, mẩu chuyện của chúng ta không dính dáng gì tới người Da đỏ.

10. It can be put down on any substrate whatsoever.

có thể được đặt lên bất kì chất nền nào.

11. For when Joseph Smith translated, he had no notes whatsoever.

bởi khi Joseph Smith phiên dịch, ông không hề có một tư liệu ghi chú nào cả.

12. As an intern, she didn"t have any direct involvement whatsoever.

Là tín đồ thực tập, cô ấy không tồn tại tham gia trực tiếp nào. Cho dù sao chăng nữa.

13. 93 and in whatsoever namlinhchihoasen.comllage or đô thị ye enter, bởi vì likewise.

93 Và bất cứ làng mạc hay thành phố nào các ngươi đến, cũng hãy làm cho như vậy.

14. Gold, silver, & other valuable things will pronamlinhchihoasen.comde no security whatsoever.

trong thời gian ngày ấy, phần đa thứ mà trần thế của Sa-tan tin cẩn sẽ sụp đổ.

15. Whatsoever, French president Nicolas Sarkozy worked on pulling Syria out of isolation.

Năm 2007, tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bắc buộc Syria ko can thiệp vào cuộc khủng hoảng rủi ro chính trị Liban.

16. & I can assure you there are absolutely no effects on this microphone whatsoever.

cùng xin bảo đảm là không có hiệu ứng gì ráo từ mẫu micro này.

17. Và we run clinics in these very remote regions where there"s no medical care whatsoever.

chúng tôi mở các bệnh namlinhchihoasen.comện thực hành ở những khoanh vùng rất hẻo lánh nơi không hề có bất kỳ một phương tiện quan tâm y tế nào.

18. It gives me absolutely no pleasure whatsoever lớn see our young schoolgirls throwing their lives away.

Tôi không vui vẻ một chút nào khi phải thấy con gái sinh của bản thân sống buông thả.

19. Robert, mentioned at the outset, speaks for many when he says: “I have no regrets whatsoever.

Xem thêm: Có Thể Thay Giấy Nến Bằng Gì ? Có Thể Thay Giấy Nến Bằng Gì

Anh Robert, tín đồ được kể ở đầu bài, gồm cùng cảm nghĩ như không ít người dân khác khi nói: “Tôi không tiếc nuối về bất cứ điều gì.

20. There doesn"t need khổng lồ be any live performing musicians whatsoever, and the sound systems are good.

Chẳng nên có bất kỳ một nhạc công làm sao cả, và khối hệ thống âm thanh thì đủ tốt.

21. “Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.

“Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu đựng khinh dể đâu; vì chưng ai gieo tương đương chi, lại gặt giống ấy.

22. “Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap” (Galatians 6:7).

“Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu đựng khinh dễ đâu; vì chưng ai gieo kiểu như chi, lại gặt giống như ấy” (Ga La Ti 6:7).

23. (Psalm 7:11; 33:5) The judge had no interest whatsoever in the widow as a person, but Jehovah is interested in each indinamlinhchihoasen.comdual.

(Thi-thiên 7:11; 33:5) Vị quan liêu án ko đoái hoài gì đến bạn góa phụ, còn Đức Giê-hô-va suy nghĩ từng nhỏ người.

24. Petitions of condemnation were worded khổng lồ cover all mineral, water, timber and other rights, so private indinamlinhchihoasen.comduals would have no reason whatsoever khổng lồ enter the area.

những kiến nghị tịch thu được mang đến là bao hàm tất cả những khoáng sản, nước, gỗ và những quyền khác, vày vậy các cá nhân sẽ không tồn tại lý bởi vì gì để vào khu vực vực.

25. It especially involves hanamlinhchihoasen.comng no doubt whatsoever that God exists, that he is interested in us, và that he will bless those who vì his will.

Đặc biệt điều này bao hàm vấn đề tin chắc, không thể nghi ngờ sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, rằng Ngài suy nghĩ chúng ta, và Ngài đã ban ân phước cho những ai tuân theo ý hy vọng Ngài.

26. His conclusions echoed a wise writer of the Bible, the apostle Paul, who said: “I have learned, in whatsoever state I am, therewith khổng lồ be content.”

Lời tóm lại của ông hệt như cảm nghĩ về của một bạn khôn ngoan sẽ namlinhchihoasen.comết Kinh-thánh là sứ đồ gia dụng Phao-lô, ông nói: “Tôi đang tập hễ chạm chán cảnh-ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy” (Phi-líp 4:11).

27. Her family had no experience whatsoever with the world of dance, but nevertheless accepted to withdraw the registration file and to let her go into this path.

gia đình cô không tồn tại kinh nghiệm gì với thế giới khiêu vũ, tuy nhiên vẫn đồng ý làm hồ sơ đăng ký và nhằm cô lấn sân vào con con đường này.

28. We encourage all of us lớn practice the Sanamlinhchihoasen.comor’s Golden Rule: “Whatsoever ye would that men should vì chưng to you, vì chưng ye even so to them” (Matthew 7:12).

shop chúng tôi khuyến khích tất cả bọn họ nên thực hành thực tế Luật Khuôn đá quý Thước Ngọc của Đấng cứu Rỗi: “Hễ điều bỏ ra mà các ngươi hy vọng người ta tạo nên mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ” (Ma Thi Ơ 7:12).

29. There was no record company contact whatsoever, except when their label manager would show up now & again with a couple of bottles of wine & a couple of joints".

không tiếp xúc với doanh nghiệp thu âm nào, thỉnh phảng phất người thống trị xuất hiện với một vài ly rượu cùng thuốc lá."

30. A few weeks ago we took littleBits to lớn RlSD & gave them lớn some designers with no experience in engineering whatsoever -- just cardboard, wood and paper -- and told them " Make something. "

Một vài tuần trước cửa hàng chúng tôi đưa littleBits cho tới RISD ( trường kiến thiết Rhode Island ) và chuyển chúng cho một vài đơn vị thiết kế không tồn tại kinh nghiệm gì với kĩ thuật chỉ cách bìa, gỗ với giấy -- với bảo với họ rằng " Hãy làm những gì đó. "

31. As near as we can tell, it had nothing whatsoever to do with that solar eclipse, but by then my grandmother had already gone to her grave thinking it was her fault.

Tôi khá dĩ nhiên rằng, nhật thực toàn phần trọn vẹn không liên quan ở đây, dẫu vậy lúc đó, bà nội tôi đang mất cơ mà cứ mãi dằn lặt vặt lòng bà.

32. The single most important principle that should govern every home is to practice the Golden Rule—the Lord’s admonition that “all things whatsoever ye would that men should bởi to you, vì ye even so khổng lồ them” (Matthew 7:12).

hiệ tượng giản dị đặc biệt quan trọng nhất cần phải chi phối từng mái ấm mái ấm gia đình là thực hành Luật Khuôn kim cương Thước Ngọc—lời dạy dỗ của Chúa rằng “Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi hy vọng người ta khiến cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ” (Ma Thi Ơ 7:12).

33. But before you go out và order French fries , the preferred way of eating this most consumed of all vegetables in the US , consider this : the research was done with purple potatoes cooked in the microwave oven , with no oil or fat whatsoever .

dẫu vậy trước khi bạn ra ngoài và call món khoai tây rán giòn , cách được ngưỡng mộ nhiều nhất lúc tiêu thụ món này sinh hoạt Hoa Kỳ , hãy cân nhắc điều này : nghiên cứu đã được thực hiện với khoai tây tím nấu nướng chín vào lò namlinhchihoasen.com sóng , không thực hiện chút dầu mỡ như thế nào .

34. 14 For behold, they would break out in great numbers, & would fight with stones, and with clubs, or whatsoever thing they could get into their hands, insomuch that we did slay upwards of two thousand of them after they had surrendered themselves prisoners of war.

14 bởi này chúng nổi loạn từng đám đông, và dùng đá và gậy gộc, hay bất cứ vật gì chúng có thể xử dụng được, để tiến công lại, mang lại đỗi công ty chúng tôi phải giết chết trên hai ngàn người trong đàn chúng kể từ lúc chúng đầu hàng làm tù binh.

35. 11 and it came lớn pass that we did gather together whatsoever things we should carry into the wilderness, and all the remainder of our pronamlinhchihoasen.comsions which the Lord had given unto us; và we did take aseed of every kind that we might carry into the wilderness.

11 và chuyện rằng, shop chúng tôi thu góp tất cả những đồ gia dụng gì cửa hàng chúng tôi cần phải mang đi vào vùng hoang dã, cùng toàn bộ những lương thực còn sót lại mà Chúa sẽ ban cho cái đó tôi; cửa hàng chúng tôi còn rước theo hồ hết hạt tương đương đủ nhiều loại mà shop chúng tôi có thể với theo được vào vùng hoang dã.

36. (Laughter) & I"m not a doctor, but I reassured her that it was very, very unlikely that this would happen, but if she felt more comfortable, she could be miễn phí to use latex gloves when she was on the computer, và there would be no harm whatsoever in that.

Xem thêm: Kích Thước Giá Chở Hàng Xe Máy (Gác Baga) Bigmart Hq, Giá Chở Hàng Xe Máy Là Gì

(Tiếng cười) cùng tôi không phải là 1 trong bác sĩ, tuy vậy tôi đã trấn an cô ấy rằng đó là điều rất, rất nặng nề xảy ra, cơ mà nếu cô ấy ước ao cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn, cô ấy có thể tự do thực hiện găng tay cao su khi cô ấy sử dụng máy tính, và điều ấy sẽ ko gây bất kể tác hại nào.