WIDESPREAD LÀ GÌ

     
Widespread flooding and landslides caused substantial disruptions khổng lồ travel and isolated some communities.

Bạn đang xem: Widespread là gì


Những trận lở đất và người quen biết lụt trên diện rộng vẫn làm đứt quãng đáng kể hệ thống giao thông và khiến cho một số xã hội dân cư bị cô lập.
While the current shrinking and thinning of Kilimanjaro"s ice fields appears khổng lồ be quality within its almost twelve millennium history, it is contemporaneous with widespread glacier retreat in mid-to-low latitudes across the globe.
Diện tích băng của Kilimanjaro đang mỏng mảnh dần cùng thu hẹp dần trong khi là độc nhất trong hầu như 12 thiên niên kỷ định kỳ sử, nó cùng thời cùng với sự thu hẹp sông băng ở các vĩ độ trung-đến-thấp trên toàn cầu.
After Habré was overthrown in a rebellion by Idriss Déby in 1990, Djiraibe returned khổng lồ Chad và saw widespread starvation & poverty among the people.
Sau lúc Habré bị lật đổ vào một cuộc nổi loàn của Idriss Déby vào thời điểm năm 1990, Djiraibe trở về Chad và chứng kiến cảnh đói khát và nghèo nàn lan rộng lớn trong nhân dân.
It is widespread in almost all mountain systems on higher altitudes of the Near East và Middle East, central Asia and Afghanistan.
Loài này phân bổ ở almost all mountain systems on higher altitudes của Cận Đông với Trung Đông, Trung Á với Afghanistan.
They know that the problems being faced “are more widespread và profoundly entrenched than they were even a decade ago.”
Although written Chinese (Kanbun) remained the official language of the Heian period imperial court, the introduction và widespread use of kana saw a boom in Japanese literature.
Mặc mặc dù chữ viết trung quốc (Kanbun-Hán văn) vẫn là ngữ điệu chính thức của triều đình thời kỳ Heian, việc ra đời và thực hiện rộng rãi kana bọn chúng kiến sự bùng nổ của văn học tập Nhật Bản.
Together with the other members of the genus Babyrousa, the North Sulawesi babirusa has usually been considered a subspecies of a widespread Babyrousa babyrussa, but recent work suggests that there may be several species, differentiable on the basis of geography, body size, amount of body toàn thân hair, and the shape of the upper canine tooth of the male.
Cùng với các thành viên khác của chi Babyrousa, loại lợn huơu Bắc Sulawesi thường xuyên được xem là một phân chủng loại của loại Babyrousa babyrussa phổ biến, nhưng các nghiên cứu vừa mới đây cho thấy rằng rất có thể có một số loài không giống nhau dựa trên cơ sở địa lý, kích thước cơ thể, lượng lông bên trên cơ thể, và bản thiết kế của răng nanh bên trên của con đực.
Thaksin has been living in exile lớn avoid a two-year jail term for corruption và abuse of power gained widespread support through populist policies while in power .
Thaksin đang sống lưu vong nhằm trốn hạn tù 2 năm cho tội tham nhũng và lạm quyền vẫn giành được sự ủng hộ rộng rãi vị những chủ yếu sách có ích cho dân nghèo lúc còn cầm quyền .
For example, widespread pessimism about a stock can drive a price so low that it overstates the company"s risks, and understates its prospects for returning to lớn profitability.
Ví dụ, tình trạng ảm đạm phổ biến hóa rộng rãi về một cổ phiếu có thể dẫn mang đến một mức giá rất thấp tới nút nó phóng đại những rủi ro của công ty, và giảm bớt triển vọng của nó trong việc trở lại năng lực sinh lời.
In many lands, legal và judicial systems are so complex, so rife with injustice, prejudice, & inconsistencies, that contempt for law has become widespread.
Ở các nước, hệ thống luật pháp và toàn án nhân dân tối cao quá phức tạp, đầy dẫy bất công, thành loài kiến và xích míc đến độ tạo nên nhiều bạn khinh nhờn luật pháp.
President Marcos" second term for the presidency was marred by allegations by the opposition Liberal buổi tiệc nhỏ of widespread graft & corruption.
Nhiệm kỳ tổng thống đồ vật nhì của Marcos bị ảnh hưởng từ các cáo buộc của Đảng từ bỏ do đối lập về nạn tham nhũng tràn lan.

Xem thêm: Bài 1: Tin Học Là Một Ngành Tin Học Ra Đời Khi Nào, Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển Của Tin Học


Widespread availability of 1280 × 800 & 1366 × 768 pixel resolution LCDs for máy tính monitors can be considered an OS-driven evolution from the formerly popular 1024 × 768 screen size, which has itself since seen UI kiến thiết feedback in response to lớn what could be considered disadvantages of the widescreen format when used with programs designed for "traditional" screens.
Phổ phát triển thành rộng rãi cách đây không lâu của 1280x800 với 1366x768 màn hình hiển thị LCD độ phân giải điểm ảnh cho màn hình máy vi tính xách tay hoàn toàn có thể được xem như là một hệ điều hành và quản lý tiến hóa -driven từ trước đây thông dụng 1024x768 kích thước màn hình, trong đó có bản thân kể từ nhìn thấy bội nghịch hồi xây cất giao diện người dùng để đáp ứng với đều gì có thể được coi là nhược điểm của định hình màn hình ảnh rộng khi sử dụng với những chương trình được thiết kế theo phong cách cho screen "truyền thống".
This has resulted in a widespread, ongoing mass extinction of other species during the present geological epoch, now known as the Holocene extinction.
Điều này vẫn dẫn cho sự xuất xắc chủng 1 loạt quy mô bự và đang tiếp tục của những loài khác trong nỗ lực địa chất hiện tại, được lấy tên là sự kiện tốt chủng Holocen.
The fruits of all this falsely called knowledge are seen in the moral degradation, the widespread disrespect for authority, the dishonesty, và the selfishness that characterize Satan’s system of things.
Bông trái của tất cả những mẫu ngụy xưng trí thức này được diễn tả qua việc luân lý suy đồi, sự coi thường miệt uy quyền lan tràn, sự ác hiểm và sự ích kỷ là điểm sáng nổi nhảy trong khối hệ thống mọi sự của Sa-tan.
After economic growth in the first two decades of the 20th century, Wales" staple industries endured a prolonged slump from the early 1920s to lớn the late 1930s, leading khổng lồ widespread unemployment and poverty in the south Wales valleys.
Sau giai đoạn tăng trưởng vào hai thập niên đầu của nắm kỷ XX, các ngành công nghiệp nòng cốt của Wales nên chịu béo hoảng kéo dãn từ đầu những năm 1920 cho đến cuối những năm 1930, dẫn mang đến thất nghiệp và nghèo khó lan rộng tại các thung lũng miền nam Wales.
The Neolithic era follows the terminal Holocene Epipalaeolithic periods, beginning with the rise of farming, which produced the "Neolithic Revolution" and ending when metal tools became widespread in the Copper Age (chalcolithic) or Bronze Age or developing directly into the Iron Age, depending on geographical region.
Thời kỳ đồ dùng đá new là giai đoạn tiếp theo sau của Epipaleolithic vào Holocene, bước đầu bằng sự nở rộ của việc nuôi trồng, và tạo ra cuộc "cách mạng thời kỳ đồ gia dụng đá mới", cùng thời kỳ này ngừng khi những công cụ kim loại trở đề nghị phổ biến trong thời đại vật đồng đá, hoặc thời đại vật dụng đồng hoặc cải cách và phát triển trực tiếp lên thời kỳ đồ sắt, tùy thuộc vào các vùng địa lý.
The ZU-23-2 has seen widespread use by both sides in the Libyan Civil War, being often mounted on technical pickup trucks.
ZU-23-2 được thực hiện rộng rãi ở 2 phe trong loạn lạc Libya (2011) cùng hay thường bắt gặp trên những xe buôn bán tải.
The regime also cracked down on widespread embezzlement of government finances, và carried out a thorough review of revenue collection practices, which has been called "one of the more remarkable achievements of Tudor administration".
Chính quyền cũng dẹp được nạn biển thủ tràn lan trong các chuyển động tài thiết yếu công, và tiến hành một cuộc khảo sát toàn vẹn hệ thống thuế lợi tức, vấn đề đó được xem như là "một giữa những thành tựu đặc biệt quan trọng của chính quyền Triều đại Tudor.
Jacqueline Rupp of Common Sense media wrote, "Carrie Underwood"s power nguồn ballad, "Ever Ever After" will have widespread appeal for all ages".
Jacqueline Rupp của tờ Common Sense truyền thông media viết, "Bản power ballad của Carrie Underwood, "Ever Ever After" đã được tiếp nhận rộng rãi và tương xứng với rất nhiều lứa tuổi.".
Even if a Christian is convinced that a certain treatment seems good for him, he should not promote this in the Christian brotherhood, for it could become a subject of widespread discussion và controversy.
Ngay mặc dù một tín thứ đấng Christ tin rằng một phương thức trị liệu nào đó chắc hẳn rằng tốt đến mình, người không nên cổ võ phương thức này với bằng hữu tín thiết bị đấng Christ do nó sẽ gây ra sự đàm đạo và tranh cãi xung đột giữa nhiều người.
In her book, "Weapons of Math Destruction," data scientist Cathy O"Neil talks about the rising new WMDs -- widespread, mysterious và destructive algorithms that are increasingly being used to lớn make decisions that impact more aspects of our lives.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Bài Viết Hay Về Mỹ Phẩm Hay, Thu Hút, Những Dạng Bài Viết Quảng Cáo Hay Về Mỹ Phẩm


Trong cuốn sách "Vũ khí bài trừ toán học" của cô Cathy O"Neil, một nhà khoa học dữ liệu, nói những loại WMD đang gia tăng -- các giải thuật diệt diệt, thần bí và phổ biến rộng rãi đang ngày càng được sử dụng để lấy ra quyết định mà tác động đến nhiều nghành của cuộc sống.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M