XEM NGÀY ĐẸP THÁNG 9 ÂM NĂM 2021

     

Để góp quý khách tiện lợi trong câu hỏi xem ngày tốttháng 9 năm 2021 cũng tương tự thuận nhân tiện trong vấn đề so sánh những ngày vào tháng 9/2021 cùng với nhau. Cửa hàng chúng tôi đã Tổng thích hợp tất một ngày dài đẹp trong tháng 92021 tương tự như đưa ra những ngày chưa giỏi trong tháng.

Trong trường thích hợp quý bạn không bắt buộc xem ngày giỏi tháng 9 năm 2021 tuyệt xem ngày đẹp tháng 9 năm 2021 cũng chính vì đã có dự tính tiến hành các bước vào một ngày cụ thể trong mon 9, quý bạn vui tươi tìm mang đến ngày tương xứng và lựa chọn xem chi tiết hoặc chọn phương tiện Xem ngày tốt xấu giúp thấy một ngày nắm thể.
Bạn đang xem: Xem ngày đẹp tháng 9 âm năm 2021

Xem ngày giỏi tháng 10 năm 2021


Xem ngày xuất sắc tháng 11 năm 2021


Xem tử vi phong thủy 2022 theo từng tháng


TRA CỨU TỬ VI 2022

Nhập chính xác thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU trong THÁNG 9 NĂM 2021


Lịch dương

1

Tháng 9


Lịch âm

25

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


coi NGÀY TỐT THEO TUỔI

Chọn mon (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 9


Lịch âm

26

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

3

Tháng 9


Lịch âm

27

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày sát Dần, mon Bính Thân, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 9


Lịch âm

28

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 9


Lịch âm

29

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, mon Bính Thân, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 9


Lịch âm

30

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Đinh Tỵ, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 9


Lịch âm

1

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, mon Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

8

Tháng 9


Lịch âm

2

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, mon Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 9


Lịch âm

3

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, mon Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 9


Lịch âm

4

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 9


Lịch âm

5

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

12

Tháng 9


Lịch âm

6

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 9


Lịch âm

7

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày gần cạnh Tý, mon Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

14

Tháng 9


Lịch âm

8

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, mon Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu è cổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 9


Lịch âm

9

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, mon Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

16

Tháng 9


Lịch âm

10

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Đinh Mão, mon Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 9


Lịch âm

11

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết
Xem thêm: Nên Mua Xe Máy Cũ Ở Đâu ? Top 5 Địa Chỉ Mua Bán Xe Máy Cũ Ở Tp

Lịch dương

18

Tháng 9


Lịch âm

12

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 9


Lịch âm

13

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 9


Lịch âm

14

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, mon Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 9


Lịch âm

15

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, mon Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 9


Lịch âm

16

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, mon Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

23

Tháng 9


Lịch âm

17

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày sát Tuất, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

24

Tháng 9


Lịch âm

18

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 9


Lịch âm

19

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, mon Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 9


Lịch âm

20

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Đinh Sửu, mon Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 9


Lịch âm

21

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 9


Lịch âm

22

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, mon Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minh mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 9


Lịch âm

23

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, mon Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 9


Lịch âm

24

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, mon Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Trên đấy là Tổng thích hợp ngày tốt tháng 9 năm 2021 mà shop chúng tôi muốn nhờ cất hộ đến các bạn. Tuy nhiên, một ngày xuất sắc cũng chỉ hợp với một vài ba tuổi cũng giống như các công việckhác nhau. Gắng nên, khi thâu tóm được ngày giỏi xấu vào thời điểm tháng 9/2021 thì bạn cần tra cứu: xem ngày xuất sắc hợp tuổi để sở hữu kết quả cụ thể và chính xác nhất mang đến mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ trong NĂM 2022

♦Ngày tốt tháng 1năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 7năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 2 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 8 năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 3 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 9 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 4 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 10 năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 5 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 11 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 6năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 12 năm 2022


Xem tử vi phong thủy 2022


NamNữ
Xem ngay

Xem tử vi phong thủy hàng ngày


Ngày sinh
123456 78910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Sim điện thoại cảm ứng có buộc phải là nhà cửa phong thủy?
Mỗi số lượng trong hàng sim smartphone đều có những tích điện riêng, tùy thuộc vào trật tựcủa dãy số mà Sim smartphone có thể tác động tới bạn theo hướng xuất sắc (Cát) giỏi xấu(hung)
*
Dùng ghê dịch lựa chọn sim phong thủy tốt cho 4 đại nghiệp đờingười!
Bằng những gợi ý quẻ dịch sim giỏi cho 4 đại nghiệp, bạn cũng có thể chọn hàng sim phong thủyhợp tuổi thỏa mong mỏi muốn cung ứng công danh, tài vận, tình duyên nhà đạo hay giải tỏa vậnhạn
*
Tìm hiểu chi tiết ý nghĩa sâu sắc bộ gậy vào tarot năm 2022 mới nhất!
*
Hướng dẫn phương pháp bói bài tarot cho người mới ban đầu chi tiết
*
Năm 2022, coi bói bài tarot ở đâu hay cùng uy tín liệu các bạn đã biết?
*
Mua bài bác Tarot sinh sống đâu? Địa chỉ mua bài tarot uy tín bạn nên biết?
*
Xem bói ý nghĩa sâu sắc bộ bài bác Oracle Tarot năm 2022 đầy đủ, bao gồm xác
*
Ý nghĩa xuôi với ngược của lá bài strength trong tarot năm 2022
*
Giải mã ý nghĩa lá bài bác Tarot The World năm 2022 không thiếu nhất!
*
LÁ THE JUDGEMENT - GIẢI MÃ Ý NGHĨA LÁ BÀI CHÍNH XÁC NHẤT NĂM 2022
*
Luận giải chân thành và ý nghĩa lá bài bác the sun trong tarot năm 2022 chi tiết?


Xem thêm: Cách Up Video Chất Lượng Cao Lên Youtube Không Bị Giảm Chất Lượng

*
Ý nghĩa lá bài bác The Moon lúc kết phù hợp với các lá bài khác là gì?

Xem ngày giỏi xấu