Xem ngày tốt khai trương tháng 11 năm 2021

     

Xem ngày khai trương để công việc làm ăn bán buôn được nhiều thuận tiện và đỏ may mắn Vạn Phát, vì chưng vậy vấn đề chọn ngày giỏi khai trương tốt mở siêu thị vô thuộc quan trọng. Thành lập khai trương phạm ngày xấu, bách kỵ sẽ mang đến nhưng xui sẻo bắt buộc lường trước. Bên dưới đây, Xem Vận Mệnh sẽ tổng hợp đều ngày tốt nhà sự cho vấn đề khai trương mua sắm để góp quý bạn dễ dàng trong vấn đề xem ngày xuất sắc khai trương trong tháng 11 năm 2021.

Ngày được reviews là xuất sắc cho việc khai trương mở bán cửa hành mon 11/2021 phải gồm 3 yếu tố:

- Là ngày hoàng đạo, ko phạm bất cứ ngày kỵ nào

- Là ngày tất cả sao tốt chiếu ngày: Nguyệt Tài, Lộc Mã, Địa Tài, Tử Đức, Phúc Sinh, Tử Vượng

- ngũ hành của ngày tương sinh với tử vi ngũ hành của chủ siêu thị (người xem).

TỔNG HỢP NHỮNG NGÀY TỐT KHAI TRƯƠNG trong THÁNG 11 NĂM 2021
Bạn đang xem: Xem ngày tốt khai trương tháng 11 năm 2021

Xem ngày giỏi khai trương tháng 12 năm 2021


Xem ngày giỏi khai trương tháng 1 năm 2022


Tử vi của 12 nhỏ giáp năm 2022


Ngày

Ngày xuất sắc xấu vào tháng 11 năm 2021


Lịch dương

1

Tháng 11


Lịch âm

27

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

2

Tháng 11


Lịch âm

28

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày gần kề Dần, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

3

Tháng 11


Lịch âm

29

Tháng 9


Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, mon Mậu Tuất, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

4

Tháng 11


Lịch âm

30

Tháng 9


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 11


Lịch âm

1

Tháng 10


Ngày không xấu mà lại cũng không tốt


Ngày Đinh Tỵ, mon Kỷ Hợi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


coi NGÀY TỐT KHAI TRƯƠNG THEO TUỔI

Chọn mon (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

6

Tháng 11


Lịch âm

2

Tháng 10


Ngày Tốt


Ngày Mậu Ngọ, tháng Kỷ Hợi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 11


Lịch âm

3

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mùi, tháng Kỷ Hợi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 11


Lịch âm

4

Tháng 10


Ngày Tốt


Ngày Canh Thân, mon Kỷ Hợi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

9

Tháng 11


Lịch âm

5

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Tân Dậu, mon Kỷ Hợi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 11


Lịch âm

6

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, mon Kỷ Hợi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 11


Lịch âm

7

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, mon Kỷ Hợi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 11


Lịch âm

8

Tháng 10


Ngày Tốt


Ngày giáp Tý, mon Kỷ Hợi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

13

Tháng 11


Lịch âm

9

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, tháng Kỷ Hợi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

14

Tháng 11


Lịch âm

10

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, mon Kỷ Hợi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

15

Tháng 11


Lịch âm

11

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Đinh Mão, tháng Kỷ Hợi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 11


Lịch âm

12

Tháng 10


Ngày Tốt
Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Bảo Mật Trên Google Chrome, Cách Sửa Lỗi Ssl Trên Trình Duyệt Chrome

Ngày Mậu Thìn, tháng Kỷ Hợi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

17

Tháng 11


Lịch âm

13

Tháng 10


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Tỵ, mon Kỷ Hợi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 11


Lịch âm

14

Tháng 10


Ngày Tốt


Ngày Canh Ngọ, mon Kỷ Hợi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 11


Lịch âm

15

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Tân Mùi, mon Kỷ Hợi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

20

Tháng 11


Lịch âm

16

Tháng 10


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Thân, tháng Kỷ Hợi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

21

Tháng 11


Lịch âm

17

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, tháng Kỷ Hợi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 11


Lịch âm

18

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày giáp Tuất, mon Kỷ Hợi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 11


Lịch âm

19

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, mon Kỷ Hợi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 11


Lịch âm

20

Tháng 10


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, tháng Kỷ Hợi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

25

Tháng 11


Lịch âm

21

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Đinh Sửu, mon Kỷ Hợi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 11


Lịch âm

22

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, tháng Kỷ Hợi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 11


Lịch âm

23

Tháng 10


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, mon Kỷ Hợi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 11


Lịch âm

24

Tháng 10


Ngày Tốt


Ngày Canh Thìn, tháng Kỷ Hợi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

29

Tháng 11


Lịch âm

25

Tháng 10


Ngày không xấu tuy thế cũng chưa tốt


Ngày Tân Tỵ, mon Kỷ Hợi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 11


Lịch âm

26

Tháng 10


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Ngọ, mon Kỷ Hợi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


XEM NGÀY TỐT KHAI TRƯƠNG NĂM 2022

+Xem ngày mở bán khai trương tháng 1năm 2022 +Xem ngày khai trương mở bán tháng 7năm 2022

+Xem ngày khai trương mở bán tháng 2năm 2022 +Xem ngày mở bán khai trương tháng 8năm 2022

+Xem ngày khai trương thành lập tháng 3năm 2022 +Xem ngày khai trương mở bán tháng 9năm 2022

+Xem ngày mở bán khai trương tháng 4năm 2022 +Xem ngày mở bán khai trương tháng 10 năm 2022

+Xem ngày mở bán khai trương tháng 5năm 2022 +Xem ngày mở bán khai trương tháng 11 năm 2022

+Xem ngày khai trương thành lập tháng 6năm 2022 +Xem ngày khai trương tháng 12 năm 2022


*
Sim điện thoại có bắt buộc là sản phẩm phong thủy?
Mỗi số lượng trong hàng sim smartphone đều với những năng lượng riêng, tùy thuộc vào trật tựcủa dãy số nhưng Sim smartphone có thể tác động tới bạn theo hướng tốt (Cát) tuyệt xấu(hung)
*
Dùng tởm dịch lựa chọn sim phong thủy tốt cho 4 đại nghiệp đờingười!
Bằng những gợi nhắc quẻ dịch sim giỏi cho 4 đại nghiệp, bạn cũng có thể chọn hàng sim phong thủyhợp tuổi thỏa hy vọng muốn cung ứng công danh, tài vận, tình duyên gia đạo hay giải phóng vậnhạn
*
Tìm hiểu bỏ ra tiết chân thành và ý nghĩa bộ gậy vào tarot năm 2022 bắt đầu nhất!
*
Hướng dẫn cách bói bài tarot cho những người mới bắt đầu chi tiết
*
Năm 2022, coi bói bài xích tarot nơi đâu hay và uy tín liệu bạn đã biết?
*
Mua bài xích Tarot nghỉ ngơi đâu? Địa chỉ mua bài tarot uy tín bạn nên biết?
*
Xem bói ý nghĩa sâu sắc bộ bài bác Oracle Tarot năm 2022 đầy đủ, thiết yếu xác
*
Ý nghĩa xuôi với ngược của lá bài strength vào tarot năm 2022
*
Giải mã ý nghĩa lá bài xích Tarot The World năm 2022 vừa đủ nhất!
*
LÁ THE JUDGEMENT - GIẢI MÃ Ý NGHĨA LÁ BÀI CHÍNH XÁC NHẤT NĂM 2022
*
Luận giải chân thành và ý nghĩa lá bài the sun vào tarot năm 2022 đưa ra tiết?


Xem thêm: Tắm Nước Lá Vối Cho Trẻ Em Uống Lá Vối Được Không Biết, 7 Tác Dụng Của Nước Lá Vối Đối Với Sức Khỏe

*
Ý nghĩa lá bài xích The Moon lúc kết hợp với các lá bài khác là gì?

Xem ngày tốt xấu